SLING-9949: speed-up bundled script resolution (#13)

* SLING-9949: speed-up bundled script resolution
diff --git a/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/bundle/tracker/internal/BundledScriptServlet.java b/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/bundle/tracker/internal/BundledScriptServlet.java
index ad5bb16..f8102b1 100644
--- a/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/bundle/tracker/internal/BundledScriptServlet.java
+++ b/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/bundle/tracker/internal/BundledScriptServlet.java
@@ -22,6 +22,7 @@
 import java.io.InputStream;
 import java.util.Collection;
 import java.util.LinkedHashSet;
+import java.util.Set;
 import java.util.stream.Collectors;
 
 import javax.servlet.GenericServlet;
@@ -33,22 +34,23 @@
 import org.apache.sling.api.SlingHttpServletRequest;
 import org.apache.sling.api.SlingHttpServletResponse;
 import org.apache.sling.servlets.resolver.bundle.tracker.BundledRenderUnit;
+import org.apache.sling.servlets.resolver.bundle.tracker.ResourceType;
 import org.apache.sling.servlets.resolver.bundle.tracker.TypeProvider;
 import org.apache.sling.servlets.resolver.bundle.tracker.internal.request.RequestWrapper;
 import org.jetbrains.annotations.NotNull;
 
 public class BundledScriptServlet extends GenericServlet {
-
-  private final LinkedHashSet<TypeProvider> wiredTypeProviders;
   private final BundledRenderUnit executable;
   private final String servletInfo;
+  private final Set<ResourceType> types;
 
 
   BundledScriptServlet(@NotNull LinkedHashSet<TypeProvider> wiredTypeProviders,
             @NotNull BundledRenderUnit executable) {
-    this.wiredTypeProviders = wiredTypeProviders;
     this.executable = executable;
     this.servletInfo = "Script " + executable.getPath();
+    this.types = wiredTypeProviders.stream().map(typeProvider -> typeProvider.getBundledRenderUnitCapability().getResourceTypes()
+    ).flatMap(Collection::stream).collect(Collectors.toSet());
   }
 
   @Override
@@ -72,14 +74,13 @@
         }
       }
 
-      RequestWrapper requestWrapper = new RequestWrapper(request,
-          wiredTypeProviders.stream().map(typeProvider -> typeProvider.getBundledRenderUnitCapability().getResourceTypes()
-      ).flatMap(Collection::stream).collect(Collectors.toSet()));
+      RequestWrapper requestWrapper = new RequestWrapper(request, types);
       try {
         executable.eval(requestWrapper, response);
       } catch (Exception se) {
         Throwable cause = (se.getCause() == null) ? se : se.getCause();
-        throw new ServletException(String.format("Failed executing script %s: %s", executable.getPath(), se.getMessage()), cause);
+        throw cause instanceof ServletException ? (ServletException) cause :
+            new ServletException(String.format("Failed executing script %s: %s", executable.getPath(), se.getMessage()), cause);
       }
     } else {
       throw new ServletException("Not a Sling HTTP request/response");
diff --git a/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/bundle/tracker/internal/BundledScriptTracker.java b/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/bundle/tracker/internal/BundledScriptTracker.java
index a37cece..2831a23 100644
--- a/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/bundle/tracker/internal/BundledScriptTracker.java
+++ b/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/bundle/tracker/internal/BundledScriptTracker.java
@@ -133,13 +133,14 @@
         .anyMatch(m_context.getBundle()::equals)) {
       LOGGER.debug("Inspecting bundle {} for {} capability.", bundle.getSymbolicName(), NS_SLING_SERVLET);
       List<BundleCapability> capabilities = bundleWiring.getCapabilities(NS_SLING_SERVLET);
-      Set<TypeProvider> requiresChain = collectRequiresChain(bundleWiring);
+      Map<BundleCapability, BundledRenderUnitCapability> cache = new HashMap<>();
+      Set<TypeProvider> requiresChain = collectRequiresChain(bundleWiring, cache);
       if (!capabilities.isEmpty()) {
         List<ServiceRegistration<Servlet>> serviceRegistrations = capabilities.stream().flatMap(cap ->
         {
           Hashtable<String, Object> properties = new Hashtable<>();
           properties.put(Constants.SERVICE_DESCRIPTION, BundledScriptServlet.class.getName() + cap.getAttributes());
-          BundledRenderUnitCapability bundledRenderUnitCapability = BundledRenderUnitCapabilityImpl.fromBundleCapability(cap);
+          BundledRenderUnitCapability bundledRenderUnitCapability = cache.computeIfAbsent(cap, BundledRenderUnitCapabilityImpl::fromBundleCapability);
           BundledRenderUnit executable = null;
           TypeProvider baseTypeProvider = new TypeProviderImpl(bundledRenderUnitCapability, bundle);
           LinkedHashSet<TypeProvider> inheritanceChain = new LinkedHashSet<>();
@@ -167,7 +168,7 @@
 
             String extendedResourceTypeString = bundledRenderUnitCapability.getExtendedResourceType();
             if (StringUtils.isNotEmpty(extendedResourceTypeString)) {
-              collectInheritanceChain(inheritanceChain, bundleWiring, extendedResourceTypeString);
+              collectInheritanceChain(inheritanceChain, bundleWiring, extendedResourceTypeString, cache);
               inheritanceChain.stream().filter(typeProvider -> typeProvider.getBundledRenderUnitCapability().getResourceTypes().stream()
                   .anyMatch(resourceType -> resourceType.getType().equals(extendedResourceTypeString))).findFirst()
                   .ifPresent(typeProvider -> {
@@ -190,10 +191,10 @@
           List<ServiceRegistration<Servlet>> regs = new ArrayList<>();
 
           if (executable != null) {
-            BundledRenderUnit finalExecutable = executable;
-            final String executableParentPath = ResourceUtil.getParent(executable.getPath());
-            if (executable.getPath().equals(bundledRenderUnitCapability.getPath())) {
-              properties.put(ServletResolverConstants.SLING_SERVLET_PATHS, executable.getPath());
+            String executablePath = executable.getPath();
+            final String executableParentPath = ResourceUtil.getParent(executablePath);
+            if (executablePath.equals(bundledRenderUnitCapability.getPath())) {
+              properties.put(ServletResolverConstants.SLING_SERVLET_PATHS, executablePath);
             } else {
               if (!bundledRenderUnitCapability.getResourceTypes().isEmpty() && bundledRenderUnitCapability.getSelectors().isEmpty() &&
                 StringUtils.isEmpty(bundledRenderUnitCapability.getExtension()) &&
@@ -214,7 +215,7 @@
                   });
                 if (noMatch) {
                   List<String> paths = new ArrayList<>();
-                  paths.add(finalExecutable.getPath());
+                  paths.add(executablePath);
                   bundledRenderUnitCapability.getResourceTypes().forEach(resourceType -> {
                     String resourceTypePath = resourceType.toString();
                     String label;
@@ -234,15 +235,15 @@
               if (!properties.containsKey(ServletResolverConstants.SLING_SERVLET_PATHS)) {
                 bundledRenderUnitCapability.getResourceTypes().forEach(resourceType -> {
                   if (StringUtils.isNotEmpty(executableParentPath) && (executableParentPath + "/").startsWith(resourceType.toString() + "/")) {
-                    properties.put(ServletResolverConstants.SLING_SERVLET_PATHS, finalExecutable.getPath());
+                    properties.put(ServletResolverConstants.SLING_SERVLET_PATHS, executablePath);
                   }
                 });
               }
             }
             properties.put(ServletResolverConstants.SLING_SERVLET_NAME,
-                String.format("%s (%s)", BundledScriptServlet.class.getSimpleName(), executable.getPath()));
+                String.format("%s (%s)", BundledScriptServlet.class.getSimpleName(), executablePath));
             regs.add(
-              register(bundle.getBundleContext(), new BundledScriptServlet(inheritanceChain, executable),properties)
+              register(bundle.getBundleContext(), new BundledScriptServlet(inheritanceChain, executable), properties)
             );
           } else {
             LOGGER.warn(String.format("Unable to locate an executable for capability %s.", cap));
@@ -559,9 +560,9 @@
   }
 
   private void collectInheritanceChain(@NotNull Set<TypeProvider> providers, @NotNull BundleWiring wiring,
-                     @NotNull String extendedResourceType) {
+                     @NotNull String extendedResourceType, @NotNull Map<BundleCapability, BundledRenderUnitCapability> cache) {
     for (BundleWire wire : wiring.getRequiredWires(NS_SLING_SERVLET)) {
-      BundledRenderUnitCapability wiredCapability = BundledRenderUnitCapabilityImpl.fromBundleCapability(wire.getCapability());
+      BundledRenderUnitCapability wiredCapability = cache.computeIfAbsent(wire.getCapability(), BundledRenderUnitCapabilityImpl::fromBundleCapability);
       if (wiredCapability.getSelectors().isEmpty()) {
         for (ResourceType resourceType : wiredCapability.getResourceTypes()) {
           if (extendedResourceType.equals(resourceType.getType())) {
@@ -569,7 +570,7 @@
             providers.add(new TypeProviderImpl(wiredCapability, providingBundle));
             String wiredExtends = wiredCapability.getExtendedResourceType();
             if (StringUtils.isNotEmpty(wiredExtends)) {
-              collectInheritanceChain(providers, wire.getProviderWiring(), wiredExtends);
+              collectInheritanceChain(providers, wire.getProviderWiring(), wiredExtends, cache);
             }
           }
         }
@@ -577,10 +578,10 @@
     }
   }
 
-  private Set<TypeProvider> collectRequiresChain(@NotNull BundleWiring wiring) {
+  private Set<TypeProvider> collectRequiresChain(@NotNull BundleWiring wiring, Map<BundleCapability, BundledRenderUnitCapability> cache) {
     Set<TypeProvider> requiresChain = new LinkedHashSet<>();
     for (BundleWire wire : wiring.getRequiredWires(NS_SLING_SERVLET)) {
-      BundledRenderUnitCapability wiredCapability = BundledRenderUnitCapabilityImpl.fromBundleCapability(wire.getCapability());
+      BundledRenderUnitCapability wiredCapability = cache.computeIfAbsent(wire.getCapability(), BundledRenderUnitCapabilityImpl::fromBundleCapability);
       if (wiredCapability.getSelectors().isEmpty()) {
         Bundle providingBundle = wire.getProvider().getBundle();
         requiresChain.add(new TypeProviderImpl(wiredCapability, providingBundle));
diff --git a/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/internal/resource/MergingServletResourceProvider.java b/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/internal/resource/MergingServletResourceProvider.java
index d1d23c1..df8ccb4 100644
--- a/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/internal/resource/MergingServletResourceProvider.java
+++ b/src/main/java/org/apache/sling/servlets/resolver/internal/resource/MergingServletResourceProvider.java
@@ -47,11 +47,9 @@
 
   synchronized void add(ServletResourceProvider provider, ServiceReference<?> reference) {
     registrations.add(Pair.of(provider, reference));
-    ConcurrentHashMap<String, Set<String>> localTree = localTree();
-    ConcurrentHashMap<String, Pair<ServletResourceProvider, ServiceReference<?>>> localProvs = localProviders();
+    ConcurrentHashMap<String, Set<String>> localTree = tree.get();
+    ConcurrentHashMap<String, Pair<ServletResourceProvider, ServiceReference<?>>> localProvs = providers.get();
     index(localTree, localProvs, Arrays.asList(registrations.get(registrations.size() - 1)));
-    tree.set(localTree);
-    providers.set(localProvs);
   }
 
   synchronized boolean remove(ServletResourceProvider provider, ServiceReference<?> reference) {
@@ -86,18 +84,6 @@
     providers.set(new ConcurrentHashMap<>());
   }
 
-  private ConcurrentHashMap<String, Set<String>> localTree() {
-    ConcurrentHashMap<String, Set<String>> localTree = new ConcurrentHashMap<>();
-    for (Map.Entry<String, Set<String>> entry : tree.get().entrySet()) {
-      localTree.put(entry.getKey(), Collections.synchronizedSet(new LinkedHashSet<>(entry.getValue())));
-    }
-    return localTree;
-  }
-
-  private ConcurrentHashMap<String, Pair<ServletResourceProvider, ServiceReference<?>>> localProviders() {
-    return new ConcurrentHashMap<>(providers.get());
-  }
-
   private void index(ConcurrentHashMap<String, Set<String>> tree, ConcurrentHashMap<String, Pair<ServletResourceProvider, ServiceReference<?>>> providers, List<Pair<ServletResourceProvider, ServiceReference<?>>> registrations) {
     for (Pair<ServletResourceProvider, ServiceReference<?>> reference : registrations) {
       for (String path : reference.getLeft().getServletPaths()) {
@@ -114,10 +100,12 @@
           childs.add(current);
         }
 
-        Pair<ServletResourceProvider, ServiceReference<?>> old = providers.put(path, reference);
-        if (old != null) {
-          if (reference.getRight().compareTo(old.getRight()) < 0) {
-            providers.put(path, old);
+        Pair<ServletResourceProvider, ServiceReference<?>> old = providers.get(path);
+        if (old == null) {
+          providers.put(path, reference);
+        } else {
+          if (reference.getRight().compareTo(old.getRight()) > 0) {
+            providers.put(path, reference);
           }
         }
       }