blob: 4372c9a055bb0cb495155f140ddf78e5d287f4a3 [file] [log] [blame]
| From svn.tartarus.org/snowball/trunk/website/algorithms/finnish/stop.txt
| This file is distributed under the BSD License.
| See http://snowball.tartarus.org/license.php
| Also see http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
| - Encoding was converted to UTF-8.
| - This notice was added.
|
| NOTE: To use this file with StopFilterFactory, you must specify format="snowball"
| forms of BE
olla
olen
olet
on
olemme
olette
ovat
ole | negative form
oli
olisi
olisit
olisin
olisimme
olisitte
olisivat
olit
olin
olimme
olitte
olivat
ollut
olleet
en | negation
et
ei
emme
ette
eivät
|Nom Gen Acc Part Iness Elat Illat Adess Ablat Allat Ess Trans
minä minun minut minua minussa minusta minuun minulla minulta minulle | I
sinä sinun sinut sinua sinussa sinusta sinuun sinulla sinulta sinulle | you
hän hänen hänet häntä hänessä hänestä häneen hänellä häneltä hänelle | he she
me meidän meidät meitä meissä meistä meihin meillä meiltä meille | we
te teidän teidät teitä teissä teistä teihin teillä teiltä teille | you
he heidän heidät heitä heissä heistä heihin heillä heiltä heille | they
tämä tämän tätä tässä tästä tähän tallä tältä tälle tänä täksi | this
tuo tuon tuotä tuossa tuosta tuohon tuolla tuolta tuolle tuona tuoksi | that
se sen sitä siinä siitä siihen sillä siltä sille sinä siksi | it
nämä näiden näitä näissä näistä näihin näillä näiltä näille näinä näiksi | these
nuo noiden noita noissa noista noihin noilla noilta noille noina noiksi | those
ne niiden niitä niissä niistä niihin niillä niiltä niille niinä niiksi | they
kuka kenen kenet ketä kenessä kenestä keneen kenellä keneltä kenelle kenenä keneksi| who
ketkä keiden ketkä keitä keissä keistä keihin keillä keiltä keille keinä keiksi | (pl)
mikä minkä minkä mitä missä mistä mihin millä miltä mille minä miksi | which what
mitkä | (pl)
joka jonka jota jossa josta johon jolla jolta jolle jona joksi | who which
jotka joiden joita joissa joista joihin joilla joilta joille joina joiksi | (pl)
| conjunctions
että | that
ja | and
jos | if
koska | because
kuin | than
mutta | but
niin | so
sekä | and
sillä | for
tai | or
vaan | but
vai | or
vaikka | although
| prepositions
kanssa | with
mukaan | according to
noin | about
poikki | across
yli | over, across
| other
kun | when
niin | so
nyt | now
itse | self