blob: 47cb1e53829a2763c503088f1dbc434aad77c755 [file] [log] [blame]
################################################################################
##
## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
## this work for additional information regarding copyright ownership.
## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
## (the "License"); you may not use this file except in compliance with
## the License. You may obtain a copy of the License at
##
## http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
##
## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
## distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
## WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
## See the License for the specific language governing permissions and
## limitations under the License.
##
################################################################################
# 00xxx = FXG Localized Exception
# For localization -
ErrorEmbeddingImage = Fout ''{0}'' is opgetreden tijdens het insluiten van afbeelding: ''{1}''.
ErrorParsingFXG = Fout tijdens het parseren van FXG-bestand: ''{0}''.
ErrorScanningFXG = Fout tijdens het scannen van FXG-bestand: ''{0}''.
FXGVersionHandlerNotRegistered = Handler van FXG-versie ''{0}'' is niet geregistreerd.
InternalProcessingError = Fout ''{0}'' tijdens het verwerken van bestand.
InvalidBooleanValue = Kenmerk ''{0}'' bevat ongeldige Booleaanse waarde ''{1}''; het kenmerk moet ''waar'' of ''onwaar'', en hoofdlettergevoelig zijn.
InvalidChildColorTransformNode = Een onderliggende element van colorTransform kan niet worden aangeboden als er een alfakenmerk is verstrekt.
InvalidChildMatrixNode = Het onderliggende element van een matrix kan niet worden aangeboden als er transformatiekenmerken zijn aangeboden.
InvalidChildNode = Onderliggend knooppunt ''{0}'' wordt niet ondersteund door knooppunt ''{1}''.
InvalidColorMatrix = Ongeldige waarde ''{0}'' voor kleurenmatrix; deze waarde moet een kommagescheiden String van 20 getallen zijn.
InvalidColorValue = Kenmerk ''{0}'' bevat onjuist ingedeelde kleurwaarde ''{1}''; deze waarde moet de volgende indeling ''#RRGGBB'' hebben.
InvalidDefinitionName = Kan gereserveerde elementnaam ''{0}'' niet als naam van een bibliotheekdefinitie gebruiken.
InvalidDoubleValue = Kenmerk ''{0}'' bevat ongeldige numerieke waarde ''{1}''; deze waarde moet een dubbele waarde zijn.
InvalidFloatValue = Ongeldige zwevende waarde ''{0}''.
InvalidFXGRootNode = <Graphic> moet het basisknooppunt van een FXG-document zijn.
InvalidIntegerValue = Kenmerk ''{0}'' bevat ongeldige numerieke waarde ''{1}''; deze waarde moet een geheel getal zijn.
InvalidMajorVersion = Uitgebreide versie wordt niet ondersteund door dit compileerprogramma.
InvalidMaskElement = <mask> element moet voor elk grafisch element komen.
InvalidPathData = Padgegevens zijn ongeldig.
InvalidScaleGridGroupChild = Een onderliggende groep mag niet voorkomen in een groep die het schaalraster definieert.
InvalidScaleGridRotationAttribute = Een groep die het schaalraster definieert, kan het rotatiekenmerk niet opgeven.
InvalidGroupIDAttribute = Het id-kenmerk is niet toegestaan in 'a Definition', het onderliggend element van de groep.
InvalidIdentifierFormat = Ongeldige indeling van id.
InvalidLibraryElement = Element <Library> moet voor element <mask> en elk grafisch element komen.
InvalidNestingElements = Het element <tcy> is niet toegestaan als onderliggend element van <a>, dat het onderliggende element is van een ander <tcy>. En vice versa.
InvalidNodeAttribute = Kenmerk ''{0}'' wordt niet ondersteund door knooppunt ''{1}''.
InvalidPercentValue = Kenmerk ''{0}'' bevat ongeldige percentagewaarde ''{1}''.
InvalidRectRadiusXRadiusYAttribute = RadiusX en RadiusY moeten groter zijn dan 0.
InvalidRichTextContent = Inhoud voor RichText moet aaneengesloten zijn.
InvalidSourceFormat = Ongeldige indeling van brontekenreeks.
InvalidSpanContent = Inhoud voor span moet aaneengesloten zijn.
InvalidTabStops = Onjuist ingedeelde tabstops ''{0}''.
InvalidTextGraphicContent = Inhoud voor TextGraphic moet aaneengesloten zijn.
InvalidVersionNumber = Ongeldig versienummer - parseerfout.
MissingDefinitionName = Een definitie-element moet een naamkenmerk hebben.
MissingFormatName = Een opmaakelement moet een naamkenmerk hebben.
MissingGroupChildNode = Een definitie-element moet \u00e9\u00e9n onderliggend knooppunt van een groep defini\u00ebren.
MissingHref = Href-kenmerk in element <a> ontbreekt.
MissingSourceAttribute = Bronkenmerk ontbreekt in <BitmapImage> of <BitmapFill>.
MissingVersionAttribute = Versiekenmerk ontbreekt in <Graphic>.
MultipleContentElements = Meerdere inhoudselementen zijn niet toegestaan.
MultipleLibraryElements = Meerdere bibliotheekelementen zijn niet toegestaan.
MultipleLinkFormatElements = Meerdere LinkFormat-elementen zijn niet toegestaan.
MultipleMaskElements = Meerdere <mask>-elementen zijn niet toegestaan.
MultipleTextLayoutFormatElements = Meerdere <TextLayoutFormat>-elementen zijn niet toegestaan.
OutOfRangeValue = Kenmerk ''{0}'' bevat ongeldige waarde ''{1}''; deze waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan ''{2}'' en kleiner zijn dan of gelijk zijn aan ''{3}''.
PrivateElementMultipleOccurrences = Meerdere exemplaren van persoonlijk element worden niet ondersteund.
PrivateElementNotChildOfGraphic = Persoonlijk element moet een onderliggend element van grafisch element zijn.
PrivateElementNotLast = Persoonlijk element moet het laatste onderliggende element van grafisch element zijn.
UnknownAlignmentBaseline = Onbekende uitlijning van basislijn ''{0}''.
UnknownBackgroundAlpha = Onbekende achtergrond alfa ''{0}''.
UnknownBaselineShift = Onbekende verschuiving van basislijn ''{0}''.
UnknownBevelType = Onbekend type schuine rand ''{0}''.
UnknownBlendMode = Onbekende mengmodus ''{0}''.
UnknownBlockProgression = Onbekende aanschakeling van blokkering ''{0}''.
UnknownBreakOpportunity = Onbekende onderbrekingsmogelijkheid ''{0}''.
UnknownColorWithEnum = Onbekende kleur met enum ''{0}''.
UnknownColumnCount = Onbekende kolomtelling ''{0}''.
UnknownColumnGap = Onbekende ruimte ''{0}'' tussen kolommen.
UnknownColumnWidth = Onbekende kolombreedte ''{0}''.
UnknownDigitCase = Onbekend cijfertype ''{0}''.
UnknownDigitWidth = Onbekende cijferbreedte ''{0}''.
UnknownDirection = Onbekende richting ''{0}''.
UnknownDominantBaseline = Onbekende dominante basislijn ''{0}''.
UnknownElementInVersion = Elementnaam ''{1}'' is onbekend in FXG-versie ''{0}''.
UnknownFillMode = Onbekende vulmodus ''{0}''.
UnknownFirstBaselineOffset = Onbekende offset van eerste basislijn ''{0}''.
UnknownFontStyle = Onbekend lettertype ''{0}''.
UnknownFontWeight = Onbekend tekengewicht ''{0}''.
UnknownImgHeight = Onbekende afbeeldingshoogte ''{0}''.
UnknownImgWidth = Onbekende afbeeldingsbreedte ''{0}''.
UnknownInterpolationMethod = Onbekende interpolatiemethode ''{0}''.
UnknownJustificationRule = Onbekende uitvullingsregel ''{0}''.
UnknownJustificationStyle = Onbekende uitvullingsstijl ''{0}''.
UnknownKerning = Onbekende afspati\u00ebring ''{0}''.
UnknownLeadingModel = Onbekend voorloopmodel ''{0}''.
UnknownLigatureLevel = Onbekend ligatuurniveau ''{0}''.
UnknownLineBreak = Onbekend regeleinde ''{0}''.
UnknownLinkFormat = Onbekende koppelingopmaak ''{0}''.
UnknownMaskType = Onbekend maskType ''{0}''.
UnknownPaddingBottom = Onbekende opvulling onder ''{0}''.
UnknownPaddingLeft = Onbekende opvulling links ''{0}''.
UnknownPaddingRight = Onbekende opvulling rechts ''{0}''.
UnknownPaddingTop = Onbekende opvulling boven ''{0}''.
UnknownSpreadMethod = Onbekende spreadMethod ''{0}''.
UnknownTextAlign = Onbekende tekstuitlijning "{0}".
UnknownTextDecoration = Onbekende tekstopmaak "{0}".
UnknownTextJustify = Onbekende tekstuitvulling "{0}".
UnknownTextRotation = Onbekende rotatie van tekst "{0}".
UnknownTypographicCase = Onbekend typografisch type ''{0}''.
UnknownVerticalAlign = Onbekende verticale uitlijning '''{0}''.
UnknownWhiteSpaceCollapse = Onbekende verwijdering van witruimte ''{0}''.
UnknownWindingValue = Onbekende wikkelwaarde ''{0}''.
UnsupportedCapsSetting = Niet-ondersteunde Caps-instelling ''{0}''
UnsupportedJointsSetting = Niet-ondersteunde joints-instelling ''{0}''
UnsupportedScaleMode = Niet-ondersteunde scaleMode-instelling ''{0}''