blob: 9d3f6b9114cb8d8220b1b3b03dab67d47c4a5d83 [file] [log] [blame]
# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
# this work for additional information regarding copyright ownership.
# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
# Translation:
#
# In this file, a couple of messages are split across multiple lines. The main
# reason for that is that fdb is a command-line program, so we prefer to keep
# messages at less than 80 characters so that they fit in a typical command
# window. When translating strings, you can either keep the line breaks in the
# same places, or move them, or even remove them altogether if a message will
# fit on a single line.
defaultBuildName=kehitys
about=Apache fdb (Flash Player Debugger) [versio ${build}]
copyright=Copyright 2016 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
noResponseException=Soitin ei vastannut komentoon odotetulla tavalla. Komento keskeytettiin.
notSuspendedException=Komentoa ei voi antaa, kun soitin on k\u00e4ynniss\u00e4
illegalStateException=Komento ei kelpaa ilman istuntoa.
illegalMonitorStateException=Komento ei kelpaa k\u00e4ynniss\u00e4 olevassa soittimessa. Keskeyt\u00e4 se painamalla 'Enter'.
playerDidNotStop=Soitin ei pys\u00e4htynyt odotetusti. Pys\u00e4yt\u00e4 se painamalla 'Enter'.
noSuchElementException=Komento odotti ainakin yht\u00e4 lis\u00e4argumenttia.
numberFormatException=Komentoargumentti oli merkkijono, kun odotettiin kokonaislukua.
socketException=Toinen Flash-virheenkorjaus on luultavasti k\u00e4ynniss\u00e4. Sulje se. Tiedot: '${message}'.
versionException=Komentoa ei tueta t\u00e4ss\u00e4 kontekstissa.
unexpectedError=Odottamaton virhe komennon k\u00e4sittelemisess\u00e4.
stackTraceFollows=Diagnostisista syist\u00e4 seuraa pinon j\u00e4ljitys:
sessionEndedAbruptly=Istunto p\u00e4\u00e4ttyi \u00e4killisesti.
noUriReceived=Soittimelta ei vastaanotettu URI:t\u00e4
noSourceFilesFound=L\u00e4hdetiedostoja ei l\u00f6ytynyt
unknownBreakpointLocation=<tuntematon>
unknownFilename=<tuntematon>
inFunctionAt=kohteessa ${functionName}() /
inSwf=kohteessa ${swf}
nonRestorable=; Ei palautettavissa edellisest\u00e4 istunnosta
sourceDirectoriesSearched=Haetut l\u00e4hdehakemistot:
attemptingToSuspend=Yritet\u00e4\u00e4n keskeytt\u00e4\u00e4 soittimen suorittamista\u2026
playerStopped=Soitin on pys\u00e4ytetty
playerRunning=Soitin on k\u00e4ynniss\u00e4
suspendReason_Unknown=Unknown
suspendReason_HitBreakpoint=Breakpoint
suspendReason_HitWatchpoint=Watch
suspendReason_ProgramThrewException=Fault
suspendReason_StopRequest=StopRequest
suspendReason_ProgramFinishedStepping=Step
suspendReason_HaltOpcode=HaltOpcode
suspendReason_ScriptHasLoadedIntoFlashPlayer=ScriptLoaded
noStackAvailable=Ei pinoa k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4
atFilename=kohteessa
noVariables=ei muuttujia
noArguments=ei argumenttej\u00e4
notInValidFrame=Ei kelvollisessa kehyksess\u00e4. Palaa nykyiseen komennolla 'frame'.
noLocals=ei paikallisia
noScopeChain=ei vaikutusalueketjua (scope chain)
noActiveSession=Ei aktiivista istuntoa
runWillLaunchUri=run' k\u00e4ynnist\u00e4\u00e4 kohteen ${uri}
targetUnknown=Tuntematon kohde
noSWFs=ei SWF:\u00e4\u00e4.
unrecognizedFault=Tunnistamaton virhe.
noFunctionsFound=Toimintoja ei l\u00f6ytynyt
functionListBeingPrepared=Toimintoluetteloa valmistellaan taustalla, yrit\u00e4 my\u00f6hemmin uudelleen.
functionsInSourceFile=Toiminnot kohteessa ${sourceFile}
breakpointNotYetResolved=(ei viel\u00e4 ratkaistu)
breakpointAmbiguous=(ep\u00e4selv\u00e4)
breakpointNoCode=(m\u00e4\u00e4ritetyll\u00e4 rivill\u00e4 ei ole suoritettavaa koodia)
sessionTerminated=Soittimen istunto p\u00e4\u00e4tettiin
additionalCodeLoaded=ActionScript-lis\u00e4koodi ladattiin SWF:st\u00e4 tai kehyksest\u00e4.\nJos haluat n\u00e4hd\u00e4 kaikki ladatut tiedostot, kirjoita 'info files'.
setAdditionalBreakpoints=M\u00e4\u00e4rit\u00e4 haluamasi lis\u00e4keskeytyskohdat ja kirjoita 'continue'.
fixBreakpoints=Korjaa tai poista virheelliset keskeytyskohdat ja kirjoita 'continue'.
executionHalted=Suorittaminen keskeytettiin
hitBreakpoint=Keskeytyskohta ${breakpointNumber}
haltedInFunction=${reasonForHalting}, ${functionName}() kohteessa ${fileAndLine}
haltedInFile=${reasonForHalting}, ${fileAndLine}
linePrefixWhenDisplayingConsoleError=[Virhe]
linePrefixWhenDisplayingFault=[Virhe]
linePrefixWhenSwfLoaded=[SWF]
linePrefixWhenSwfUnloaded=[UnloadSWF]
informationAboutFault=, tietoja=
sizeAfterDecompression=${size} tavua purkamisen j\u00e4lkeen
breakpointNotPropagated=VAROITUS: keskeytyskohtaa ${breakpointNumber} ei ole v\u00e4litetty kaikille swfs:lle.\nTyhjenn\u00e4 se ja m\u00e4\u00e4rit\u00e4 se uudelleen.
playerAlreadyRunning=Soitin on jo k\u00e4ynniss\u00e4, ei tarvetta jatkaa.
doYouWantToHalt=Haluatko yritt\u00e4\u00e4 suorittamisen pys\u00e4ytt\u00e4mist\u00e4?
debugInfoBeingLoaded=virheenkorjaustietoja ladataan
attemptingToHalt=Yritet\u00e4\u00e4n keskeytt\u00e4\u00e4.\nKokeile liikauttaa soitinta (esim. painamalla painiketta)
couldNotHalt=Ei voitu keskeytt\u00e4\u00e4, kohdetta ActionScript ei ole k\u00e4ynniss\u00e4.
escapingFromDebuggerPendingLoop=Poistutaan viankorjauksen odotussilmukasta; asetus $nowaiting = 1
continuingDueToError=Jatketaan virheen '${error}' takia
currentLocationUnknown=nykyinen sijainti tuntematon
cannotStep=Et voi jatkaa nyt. M\u00e4\u00e4rit\u00e4 keskeytyskohdat ja kirjoita 'continue'.
abortingStep=Soitin ei palannut ajoissa, loput ${count} vaihetta keskeytet\u00e4\u00e4n
finishCommandNotMeaningfulOnOutermostFrame=finish' ei tarkoituksenmukainen uloimmalle kehykselle
finishCommandNotMeaningfulWithoutStack=finish' ei tarkoituksenmukainen ilman pinoa
noBreakpointNumber=Ei keskeytyskohdan numeroa ${breakpointNumber}
badBreakpointNumber=varoitus: virheellinen keskeytyskohdan numero kohdassa '${token}' tai sen l\u00e4hell\u00e4
commandFailed=Komento ep\u00e4onnistui.
createdBreakpoint=Keskeytyskohta ${breakpointNumber}: tiedosto ${file}, rivi ${line}
createdBreakpointWithOffset=Keskeytyskohta ${breakpointNumber} osoitteessa ${offset}: tiedosto ${file}, rivi ${line}
breakpointCreatedButNotYetResolved=Keskeytyskohta ${breakpointNumber} luotiin, mutta sit\u00e4 ei ole viel\u00e4 ratkaistu.\nKeskeytyskohta ratkaistaan, kun sit\u00e4 vastaava tiedosto tai toiminto on ladattu.
fileNumber=tiedosto #${fileNumber}
breakpointNotSetNoCode=Keskeytyskohtaa ei m\u00e4\u00e4ritetty, ei suoritettavaa koodia rivill\u00e4 ${line} / ${filename}
breakpointLocationUnknown=Keskeytyskohdan sijainti tuntematon.
breakpointNotCleared=Keskeytyskohtaa ei tyhjennetty.
attemptingToResolve=Yritet\u00e4\u00e4n ratkaista keskeytyskohtaa ${breakpointNumber}, lauseketta "${expression}":
noExecutableCode=M\u00e4\u00e4ritetyll\u00e4 rivill\u00e4 ei ole suoritettavaa koodia.
resolvedBreakpointToFunction=Keskeytyskohta ${breakpointNumber} ratkaistiin kohteeseen ${functionName}() kohdassa ${file}:${line}
resolvedBreakpointToFile=Keskeytyskohta ${breakpointNumber} ratkaistiin kohteeseen ${file}:${line}
setCommand=M\u00e4\u00e4ritetty komento vaatii muuttujan, jota seuraa lauseke
missingOperator=Lausekkeen pit\u00e4\u00e4 sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 operaattori '${operator}'.
noSideEffectsAllowed=Lausekkeella ei saa olla sivuvaikutuksia, kuten m\u00e4\u00e4rityksi\u00e4.
couldNotEvaluate=Lauseketta ei voitu arvioida.
commandHistoryIsEmpty=Historia on tyhj\u00e4
historyHasNotReached=Historiassa ei ole viel\u00e4 saavutettu numeroa ${number}
variableUnknown=Muuttuja ${variable} on tuntematon
expressionCouldNotBeParsed=Lauseketta ei voitu j\u00e4sent\u00e4\u00e4 oikein:
couldNotConvertToNumber=Ei voitu muuntaa numeroon: ${value}
commandsLimitedToSpecifiedSwf=Komennot rajoitettu l\u00e4hdetiedostoihin kohteesta ${swf}
commandsApplyToAllSwfs=L\u00e4hdetiedostot kaikista swfs:st\u00e4 k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4 komennoissa.
notValidSwf=${swf} ei ole kelvollinen SWF.
frameDoesNotExist=Kehyst\u00e4 '${frameNumber}' ei ole.
notANumber=${token}' ei ole numero.
expectedLineNumber=Odotettu rivinumero: ${token}
expectedFileNumber=Odotettu tiedostonumero: ${token}
noSourceFileWithSpecifiedName=Ei l\u00e4hdetiedostoa nimelt\u00e4 '${name}'.
noFunctionWithSpecifiedName=Ei toimintoa nimell\u00e4 '${name}'.
ambiguousMatchingFilenames=Ep\u00e4selv\u00e4t vastaavat tiedostonimet:
ambiguousMatchingFunctionNames=Ep\u00e4selv\u00e4t vastaavat toimintojen nimet:
functionInFile=${functionName} tiedostossa ${filename}
expectedFile=Odotettu tiedostonimi tai tiedostonumero, joka alkaa #: ${token}
noSuchFileOrFunction=Ei tiedostoa tai toimintoa nimelt\u00e4 '${token}'.
localVariable=paikallinen
functionArgumentVariable=argumentti
mustBeOnlyOneVariable=Lauseke saa sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 vain yhden muuttujan
lineJunk=Roskaa rivin m\u00e4\u00e4ritysten lopussa
sourceFileNotFound=L\u00e4hdetiedostoa ei l\u00f6ytynyt. K\u00e4yt\u00e4 "directory"-komentoa sen\nsijainnin m\u00e4\u00e4ritt\u00e4miseen t\u00e4ll\u00e4 koneella. Kirjoita "help directory", niin n\u00e4et t\u00e4rkeit\u00e4 tietoja siit\u00e4,\nmiten hakemisto m\u00e4\u00e4ritet\u00e4\u00e4n pakkauksessa oleville l\u00e4hdetiedostoille.
lineNumberOutOfRange=Rivinumero ${line} on alueen ulkopuolella, tiedostolla ${filename} on ${total} rivi\u00e4
noFilesFound=Tiedostoja ei l\u00f6ytynyt
sessionInProgress=Istunto on jo k\u00e4ynniss\u00e4
waitingForPlayerToConnect=Odotetaan, ett\u00e4 soitin muodostaa yhteyden
waitingToConnectToPlayer=Yhteytt\u00e4 Playeriin yritet\u00e4\u00e4n muodostaa
launchingWithUrl=Yritet\u00e4\u00e4n k\u00e4ynnist\u00e4\u00e4 soitin ja yhdist\u00e4\u00e4 se URL:n avulla
playerConnectedSessionStarting=Soitin yhdistetty. Istunto k\u00e4ynnistyy.
setBreakpointsThenResume=M\u00e4\u00e4rit\u00e4 keskeytyskohdat ja jatka istuntoa kirjoittamalla 'continue'.
warningNotAllCommandsSupported=VAROITUS: K\u00e4ytt\u00e4m\u00e4si soitin ei tue kaikkia fdb-komentoja.
fileDoesNotExist=Tiedostoa ei l\u00f6ytynyt: ${uri}
failedToConnect=Yhteytt\u00e4 ei voitu muodostaa, istunnon aikakatkaisu.\nVarmista, ett\u00e4:\n 1. kokosit Flash-elokuvan viankorjaus k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 ja ett\u00e4\n 2. suoritat Flash-soittimen viankorjausversiota.
manuallyLaunchPlayer=Kirjoita 'run' ja k\u00e4ynnist\u00e4 soitin manuaalisesti.
sourceCommandRequiresPath=source'-komento vaatii tiedoston polkunimen l\u00e4hteeseen.
fileNotFound=${filename}: Tiedostoa tai kansiota ei ole.
argumentRequired=Vaaditaan argumentti (vian k\u00e4sittelemiseen).
breakpointNotChanged=Keskeytyskohta ei muuttunut.
badWatchpointNumber=Virheellinen katselukohdan numero.
couldNotResolveExpression=Lauseketta ei voitu ratkaista muuttujaksi.
notAllBreakpointsEnabled=Kaikki keskeytyskohdat eiv\u00e4t ole k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4
programNotBeingRun=Ohjelma ei ole k\u00e4ynniss\u00e4.
commandNotValidUntilPlayerSuspended=Komento ei kelpaa, ennen kuin soittimen suoritus on keskeytetty. Kokeile kirjoittaa 'halt'-komento.
noHelpFileFound=Ohjetiedostoa (fdbhelp*.txt) ei l\u00f6ytynyt.
invalidTargetFault=ActionSetTarget-ohjeen kohdenimi ei kelpaa
recursionLimitFault=Rekursiorajan yl\u00e4raja saavutettu
invalidWithFault=Kohteen 'with' kohde on lause, ei objekti
protoLimitFault=Prototyyppiketjun haussa tuli raja vastaan
invalidUrlFault=URL:n avaaminen ep\u00e4onnistui
exceptionFault=Palautettiin k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4poikkeus
stackUnderflowFault=Tapahtui pinon alivuoto
divideByZeroFault=Virhe: jaettu nollalla
scriptTimeoutFault=ActionScript-koodi ei edisty
errorWhileProcessingFile=Tapahtui virhe k\u00e4sitelt\u00e4ess\u00e4 tiedostoa (${exceptionMessage})
unrecognizedAction=Tuntematon toiminto ${action}
typeCommandsForBreakpoint=Kirjoita komennot, jotka suoritetaan, kun t\u00f6rm\u00e4t\u00e4\u00e4n keskeytyskohtaan ${breakpointNumber}, yksi rivi\u00e4 kohti.\nP\u00e4\u00e4t\u00e4 riviin, jolla lukee vain 'end'.
breakpointNowUnconditional=Keskeytyskohta ${breakpointNumber} on nyt ehdoton.
watchpointCouldNotBeSet=Lausekkeelle '${expression}' ei voitu m\u00e4\u00e4ritt\u00e4\u00e4 katselukohtaa
changedWatchpointMode=Katselukohta ${watchpointNumber} lausekkeessa '${expression}' on nyt ${watchpointMode}
# the following three strings are inserted into the above 'changedWatchpointMode' string at the ${watchpontMode} location
watchpointMode_read=luku
watchpointMode_write=kirjoitus
watchpointMode_readWrite=luku ja kirjoitus
createdWatchpoint=Katselukohta ${watchpointNumber} m\u00e4\u00e4ritetty lausekkeessa '${expression}'
couldNotFindWatchpoint=Muuttujan '${variable}' katselua ei l\u00f6ytynyt, tai se on poistettu.
noDisplayNumber=Ei n\u00e4yt\u00f6n numeroa ${displayNumber}
badDisplayNumber=varoitus: virheellinen n\u00e4yt\u00f6n numero kohdassa '${token}' tai sen l\u00e4hell\u00e4
breakpointLocationNoLongerExists=L\u00e4hdetiedostoa ja rivinumeroa ei en\u00e4\u00e4 ole keskeytyskohdalle ${breakpointNumber}
unknownCommand=Tuntematon komento '${command}', ohitetaan
unknownSubcommand=Tuntematon ${commandCategory} komento '${command}', ohitetaan
unknownEvent=Vastaanotettu tuntematon tapahtuma tyyppi\u00e4 '${type}', tiedot = ${info}
problemWithConnection=Istunnon '${socketErrorMessage}' yhteysongelma. Istunto on todenn\u00e4k\u00f6isesti parasta poistaa.
unexpectedErrorWithStackTrace=Odottamaton virhe komennon k\u00e4sittelemisess\u00e4.\nDiagnostisista syist\u00e4 seuraa pinon j\u00e4ljitys:
ambiguousCommand=Ep\u00e4selv\u00e4 komento '${input}':
faultHasNoTableEntry=Virheell\u00e4 ${faultName} ei ole taulukkomerkint\u00e4\u00e4
swfInfo=${swfName} - ${size} tavua purkamisen j\u00e4lkeen, ${scriptCount} komentosarjaa [#${min} - #${max}]${plus} ${moreInfo}, url on ${url}
remainingSourceBeingLoaded=j\u00e4ljell\u00e4 olevaa l\u00e4hdett\u00e4 ladataan yh\u00e4
# the following string is appended to the end of any question; tells the user what to type
yesOrNoAppendedToAllQuestions=(k tai e)
# the following string is what character the user should to answer "yes" to a yes/no question
singleCharacterUserTypesForYes=y
# a bunch of questions:
askDeleteAllBreakpoints=Poistetaanko kaikki keskeytyskohdat?
askDeleteAllAutoDisplay=Poistetaanko kaikki automaattisen n\u00e4yt\u00f6n ilmaukset?
askKillProgram=Haluatko poistaa ohjelman, josta korjataan virheit\u00e4?
askProgramIsRunningExitAnyway=Ohjelma on k\u00e4ynniss\u00e4. Haluatko sulkea sen siit\u00e4 huolimatta?
askReinitSourcePath=Alustetaanko l\u00e4hdepolku uudelleen tyhj\u00e4ksi?
askExpressionContainsAssignment=Lauseke sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 m\u00e4\u00e4rityksen. Haluatko jatkaa?
# the following string is output if someone answers "no" to any of the above questions
yesNoQueryNotConfirmed=Ei vahvistettu.
stopOnlyIfConditionMet=pys\u00e4yt\u00e4 vain, jos tapahtuu ${breakpointCondition}
breakpointAlreadyHit=keskeytyskohtaan on jo osuttu ${count} kertaa
silentBreakpoint=hiljainen
getterFunction=Get-funktio
setterFunction=Set-funktio
function=Toiminto
unknownVariableType=<tuntematon>
variableAttribute_dontEnumerate=\u00e4l\u00e4 luetteloi
variableAttribute_readOnly=vain-luku
variableAttribute_localVariable=paikallinen
variableAttribute_functionArgument=argumentti
variableAttribute_getterFunction=Get-funktio
variableAttribute_setterFunction=Set-funktio
variableAttribute_hasNamespace=omistaa nimitilan
key16=Vastaanotetut viestit:
key17=L\u00e4hetetyt viestit:
key18=L\u00e4hdetiedostoja ei l\u00f6ytynyt
key19=Toimintoja ei l\u00f6ytynyt
key20=Toimintoluetteloa valmistellaan taustalla, yrit\u00e4 my\u00f6hemmin uudelleen.
key21=--- Istunnon hallinnan ominaisuudet
key22=--- Istunnon ominaisuudet
stopped=Stopped
key24=Soitin on k\u00e4ynniss\u00e4.
key25=Keskeytystietoja ei l\u00f6ytynyt
key26=Tuntematon muuttuja
key27=Tuntemattomat l\u00e4hdetiedot, nykyinen sijainti purettiin
key28=Roskaa rivin m\u00e4\u00e4ritysten lopussa
key29=Tiedostolle ${arg3} ei l\u00f6ytyny swf:\u00e4\u00e4
key30=Toimintoa ei l\u00f6ytynyt
key31=---- N\u00e4ytet\u00e4\u00e4n ohitetut m\u00e4\u00e4ritt\u00e4m\u00e4tt\u00f6m\u00e4t ohjeet kohteessa 0x${arg4} ----
key32=Rivinumero ${arg5} on alueen ulkopuolella, tiedostolla ${arg6} on ${arg7} rivi\u00e4
key33=Tiedostoja ei l\u00f6ytynyt
key34=Soitinta ei ole keskeytetty mihink\u00e4\u00e4n toimintoon.
key35=kohteessa '${swfName}'
atAddress=osoitteessa ${address}
haltedDueToFault=virheen ${fault} takia