blob: ee14a1d3100b54c2a72f826ec96ba47aa69439f5 [file] [log] [blame]
{"version":3,"file":"bootstrap.js","sources":["../../js/src/util.js","../../js/src/alert.js","../../js/src/button.js","../../js/src/carousel.js","../../js/src/collapse.js","../../js/src/dropdown.js","../../js/src/modal.js","../../js/src/tooltip.js","../../js/src/popover.js","../../js/src/scrollspy.js","../../js/src/tab.js","../../js/src/index.js"],"sourcesContent":["import $ from 'jquery'\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): util.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Util = (() => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Private TransitionEnd Helpers\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n let transition = false\n\n const MAX_UID = 1000000\n\n const TransitionEndEvent = {\n WebkitTransition : 'webkitTransitionEnd',\n MozTransition : 'transitionend',\n OTransition : 'oTransitionEnd otransitionend',\n transition : 'transitionend'\n }\n\n // shoutout AngusCroll (https://goo.gl/pxwQGp)\n function toType(obj) {\n return {}.toString.call(obj).match(/\\s([a-zA-Z]+)/)[1].toLowerCase()\n }\n\n function getSpecialTransitionEndEvent() {\n return {\n bindType: transition.end,\n delegateType: transition.end,\n handle(event) {\n if ($(event.target).is(this)) {\n return event.handleObj.handler.apply(this, arguments) // eslint-disable-line prefer-rest-params\n }\n return undefined // eslint-disable-line no-undefined\n }\n }\n }\n\n function transitionEndTest() {\n if (window.QUnit) {\n return false\n }\n\n const el = document.createElement('bootstrap')\n\n for (const name in TransitionEndEvent) {\n if (typeof el.style[name] !== 'undefined') {\n return {\n end: TransitionEndEvent[name]\n }\n }\n }\n\n return false\n }\n\n function transitionEndEmulator(duration) {\n let called = false\n\n $(this).one(Util.TRANSITION_END, () => {\n called = true\n })\n\n setTimeout(() => {\n if (!called) {\n Util.triggerTransitionEnd(this)\n }\n }, duration)\n\n return this\n }\n\n function setTransitionEndSupport() {\n transition = transitionEndTest()\n\n $.fn.emulateTransitionEnd = transitionEndEmulator\n\n if (Util.supportsTransitionEnd()) {\n $.event.special[Util.TRANSITION_END] = getSpecialTransitionEndEvent()\n }\n }\n\n\n /**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Public Util Api\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const Util = {\n\n TRANSITION_END: 'bsTransitionEnd',\n\n getUID(prefix) {\n do {\n // eslint-disable-next-line no-bitwise\n prefix += ~~(Math.random() * MAX_UID) // \"~~\" acts like a faster Math.floor() here\n } while (document.getElementById(prefix))\n return prefix\n },\n\n getSelectorFromElement(element) {\n let selector = element.getAttribute('data-target')\n if (!selector || selector === '#') {\n selector = element.getAttribute('href') || ''\n }\n\n try {\n const $selector = $(document).find(selector)\n return $selector.length > 0 ? selector : null\n } catch (error) {\n return null\n }\n },\n\n reflow(element) {\n return element.offsetHeight\n },\n\n triggerTransitionEnd(element) {\n $(element).trigger(transition.end)\n },\n\n supportsTransitionEnd() {\n return Boolean(transition)\n },\n\n isElement(obj) {\n return (obj[0] || obj).nodeType\n },\n\n typeCheckConfig(componentName, config, configTypes) {\n for (const property in configTypes) {\n if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(configTypes, property)) {\n const expectedTypes = configTypes[property]\n const value = config[property]\n const valueType = value && Util.isElement(value) ?\n 'element' : toType(value)\n\n if (!new RegExp(expectedTypes).test(valueType)) {\n throw new Error(\n `${componentName.toUpperCase()}: ` +\n `Option \"${property}\" provided type \"${valueType}\" ` +\n `but expected type \"${expectedTypes}\".`)\n }\n }\n }\n }\n }\n\n setTransitionEndSupport()\n\n return Util\n\n})($)\n\nexport default Util\n","import $ from 'jquery'\nimport Util from './util'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): alert.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Alert = (() => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'alert'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.alert'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const TRANSITION_DURATION = 150\n\n const Selector = {\n DISMISS : '[data-dismiss=\"alert\"]'\n }\n\n const Event = {\n CLOSE : `close${EVENT_KEY}`,\n CLOSED : `closed${EVENT_KEY}`,\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n ALERT : 'alert',\n FADE : 'fade',\n SHOW : 'show'\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Alert {\n\n constructor(element) {\n this._element = element\n }\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n\n // public\n\n close(element) {\n element = element || this._element\n\n const rootElement = this._getRootElement(element)\n const customEvent = this._triggerCloseEvent(rootElement)\n\n if (customEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n this._removeElement(rootElement)\n }\n\n dispose() {\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n this._element = null\n }\n\n\n // private\n\n _getRootElement(element) {\n const selector = Util.getSelectorFromElement(element)\n let parent = false\n\n if (selector) {\n parent = $(selector)[0]\n }\n\n if (!parent) {\n parent = $(element).closest(`.${ClassName.ALERT}`)[0]\n }\n\n return parent\n }\n\n _triggerCloseEvent(element) {\n const closeEvent = $.Event(Event.CLOSE)\n\n $(element).trigger(closeEvent)\n return closeEvent\n }\n\n _removeElement(element) {\n $(element).removeClass(ClassName.SHOW)\n\n if (!Util.supportsTransitionEnd() ||\n !$(element).hasClass(ClassName.FADE)) {\n this._destroyElement(element)\n return\n }\n\n $(element)\n .one(Util.TRANSITION_END, (event) => this._destroyElement(element, event))\n .emulateTransitionEnd(TRANSITION_DURATION)\n }\n\n _destroyElement(element) {\n $(element)\n .detach()\n .trigger(Event.CLOSED)\n .remove()\n }\n\n\n // static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n const $element = $(this)\n let data = $element.data(DATA_KEY)\n\n if (!data) {\n data = new Alert(this)\n $element.data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (config === 'close') {\n data[config](this)\n }\n })\n }\n\n static _handleDismiss(alertInstance) {\n return function (event) {\n if (event) {\n event.preventDefault()\n }\n\n alertInstance.close(this)\n }\n }\n\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document).on(\n Event.CLICK_DATA_API,\n Selector.DISMISS,\n Alert._handleDismiss(new Alert())\n )\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Alert._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Alert\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Alert._jQueryInterface\n }\n\n return Alert\n\n})($)\n\nexport default Alert\n","import $ from 'jquery'\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): button.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Button = (() => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'button'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.button'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n\n const ClassName = {\n ACTIVE : 'active',\n BUTTON : 'btn',\n FOCUS : 'focus'\n }\n\n const Selector = {\n DATA_TOGGLE_CARROT : '[data-toggle^=\"button\"]',\n DATA_TOGGLE : '[data-toggle=\"buttons\"]',\n INPUT : 'input',\n ACTIVE : '.active',\n BUTTON : '.btn'\n }\n\n const Event = {\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`,\n FOCUS_BLUR_DATA_API : `focus${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY} `\n + `blur${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Button {\n\n constructor(element) {\n this._element = element\n }\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n\n // public\n\n toggle() {\n let triggerChangeEvent = true\n let addAriaPressed = true\n const rootElement = $(this._element).closest(\n Selector.DATA_TOGGLE\n )[0]\n\n if (rootElement) {\n const input = $(this._element).find(Selector.INPUT)[0]\n\n if (input) {\n if (input.type === 'radio') {\n if (input.checked &&\n $(this._element).hasClass(ClassName.ACTIVE)) {\n triggerChangeEvent = false\n\n } else {\n const activeElement = $(rootElement).find(Selector.ACTIVE)[0]\n\n if (activeElement) {\n $(activeElement).removeClass(ClassName.ACTIVE)\n }\n }\n }\n\n if (triggerChangeEvent) {\n if (input.hasAttribute('disabled') ||\n rootElement.hasAttribute('disabled') ||\n input.classList.contains('disabled') ||\n rootElement.classList.contains('disabled')) {\n return\n }\n input.checked = !$(this._element).hasClass(ClassName.ACTIVE)\n $(input).trigger('change')\n }\n\n input.focus()\n addAriaPressed = false\n }\n\n }\n\n if (addAriaPressed) {\n this._element.setAttribute('aria-pressed',\n !$(this._element).hasClass(ClassName.ACTIVE))\n }\n\n if (triggerChangeEvent) {\n $(this._element).toggleClass(ClassName.ACTIVE)\n }\n }\n\n dispose() {\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n this._element = null\n }\n\n\n // static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n\n if (!data) {\n data = new Button(this)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (config === 'toggle') {\n data[config]()\n }\n })\n }\n\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document)\n .on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE_CARROT, (event) => {\n event.preventDefault()\n\n let button = event.target\n\n if (!$(button).hasClass(ClassName.BUTTON)) {\n button = $(button).closest(Selector.BUTTON)\n }\n\n Button._jQueryInterface.call($(button), 'toggle')\n })\n .on(Event.FOCUS_BLUR_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE_CARROT, (event) => {\n const button = $(event.target).closest(Selector.BUTTON)[0]\n $(button).toggleClass(ClassName.FOCUS, /^focus(in)?$/.test(event.type))\n })\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Button._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Button\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Button._jQueryInterface\n }\n\n return Button\n\n})($)\n\nexport default Button\n","import $ from 'jquery'\nimport Util from './util'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): carousel.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Carousel = (() => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'carousel'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.carousel'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const TRANSITION_DURATION = 600\n const ARROW_LEFT_KEYCODE = 37 // KeyboardEvent.which value for left arrow key\n const ARROW_RIGHT_KEYCODE = 39 // KeyboardEvent.which value for right arrow key\n const TOUCHEVENT_COMPAT_WAIT = 500 // Time for mouse compat events to fire after touch\n\n const Default = {\n interval : 5000,\n keyboard : true,\n slide : false,\n pause : 'hover',\n wrap : true\n }\n\n const DefaultType = {\n interval : '(number|boolean)',\n keyboard : 'boolean',\n slide : '(boolean|string)',\n pause : '(string|boolean)',\n wrap : 'boolean'\n }\n\n const Direction = {\n NEXT : 'next',\n PREV : 'prev',\n LEFT : 'left',\n RIGHT : 'right'\n }\n\n const Event = {\n SLIDE : `slide${EVENT_KEY}`,\n SLID : `slid${EVENT_KEY}`,\n KEYDOWN : `keydown${EVENT_KEY}`,\n MOUSEENTER : `mouseenter${EVENT_KEY}`,\n MOUSELEAVE : `mouseleave${EVENT_KEY}`,\n TOUCHEND : `touchend${EVENT_KEY}`,\n LOAD_DATA_API : `load${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`,\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n CAROUSEL : 'carousel',\n ACTIVE : 'active',\n SLIDE : 'slide',\n RIGHT : 'carousel-item-right',\n LEFT : 'carousel-item-left',\n NEXT : 'carousel-item-next',\n PREV : 'carousel-item-prev',\n ITEM : 'carousel-item'\n }\n\n const Selector = {\n ACTIVE : '.active',\n ACTIVE_ITEM : '.active.carousel-item',\n ITEM : '.carousel-item',\n NEXT_PREV : '.carousel-item-next, .carousel-item-prev',\n INDICATORS : '.carousel-indicators',\n DATA_SLIDE : '[data-slide], [data-slide-to]',\n DATA_RIDE : '[data-ride=\"carousel\"]'\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Carousel {\n\n constructor(element, config) {\n this._items = null\n this._interval = null\n this._activeElement = null\n\n this._isPaused = false\n this._isSliding = false\n\n this.touchTimeout = null\n\n this._config = this._getConfig(config)\n this._element = $(element)[0]\n this._indicatorsElement = $(this._element).find(Selector.INDICATORS)[0]\n\n this._addEventListeners()\n }\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n static get Default() {\n return Default\n }\n\n\n // public\n\n next() {\n if (!this._isSliding) {\n this._slide(Direction.NEXT)\n }\n }\n\n nextWhenVisible() {\n // Don't call next when the page isn't visible\n // or the carousel or its parent isn't visible\n if (!document.hidden &&\n ($(this._element).is(':visible') && $(this._element).css('visibility') !== 'hidden')) {\n this.next()\n }\n }\n\n prev() {\n if (!this._isSliding) {\n this._slide(Direction.PREV)\n }\n }\n\n pause(event) {\n if (!event) {\n this._isPaused = true\n }\n\n if ($(this._element).find(Selector.NEXT_PREV)[0] &&\n Util.supportsTransitionEnd()) {\n Util.triggerTransitionEnd(this._element)\n this.cycle(true)\n }\n\n clearInterval(this._interval)\n this._interval = null\n }\n\n cycle(event) {\n if (!event) {\n this._isPaused = false\n }\n\n if (this._interval) {\n clearInterval(this._interval)\n this._interval = null\n }\n\n if (this._config.interval && !this._isPaused) {\n this._interval = setInterval(\n (document.visibilityState ? this.nextWhenVisible : this.next).bind(this),\n this._config.interval\n )\n }\n }\n\n to(index) {\n this._activeElement = $(this._element).find(Selector.ACTIVE_ITEM)[0]\n\n const activeIndex = this._getItemIndex(this._activeElement)\n\n if (index > this._items.length - 1 || index < 0) {\n return\n }\n\n if (this._isSliding) {\n $(this._element).one(Event.SLID, () => this.to(index))\n return\n }\n\n if (activeIndex === index) {\n this.pause()\n this.cycle()\n return\n }\n\n const direction = index > activeIndex ?\n Direction.NEXT :\n Direction.PREV\n\n this._slide(direction, this._items[index])\n }\n\n dispose() {\n $(this._element).off(EVENT_KEY)\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n\n this._items = null\n this._config = null\n this._element = null\n this._interval = null\n this._isPaused = null\n this._isSliding = null\n this._activeElement = null\n this._indicatorsElement = null\n }\n\n\n // private\n\n _getConfig(config) {\n config = $.extend({}, Default, config)\n Util.typeCheckConfig(NAME, config, DefaultType)\n return config\n }\n\n _addEventListeners() {\n if (this._config.keyboard) {\n $(this._element)\n .on(Event.KEYDOWN, (event) => this._keydown(event))\n }\n\n if (this._config.pause === 'hover') {\n $(this._element)\n .on(Event.MOUSEENTER, (event) => this.pause(event))\n .on(Event.MOUSELEAVE, (event) => this.cycle(event))\n if ('ontouchstart' in document.documentElement) {\n // if it's a touch-enabled device, mouseenter/leave are fired as\n // part of the mouse compatibility events on first tap - the carousel\n // would stop cycling until user tapped out of it;\n // here, we listen for touchend, explicitly pause the carousel\n // (as if it's the second time we tap on it, mouseenter compat event\n // is NOT fired) and after a timeout (to allow for mouse compatibility\n // events to fire) we explicitly restart cycling\n $(this._element).on(Event.TOUCHEND, () => {\n this.pause()\n if (this.touchTimeout) {\n clearTimeout(this.touchTimeout)\n }\n this.touchTimeout = setTimeout((event) => this.cycle(event), TOUCHEVENT_COMPAT_WAIT + this._config.interval)\n })\n }\n }\n }\n\n _keydown(event) {\n if (/input|textarea/i.test(event.target.tagName)) {\n return\n }\n\n switch (event.which) {\n case ARROW_LEFT_KEYCODE:\n event.preventDefault()\n this.prev()\n break\n case ARROW_RIGHT_KEYCODE:\n event.preventDefault()\n this.next()\n break\n default:\n return\n }\n }\n\n _getItemIndex(element) {\n this._items = $.makeArray($(element).parent().find(Selector.ITEM))\n return this._items.indexOf(element)\n }\n\n _getItemByDirection(direction, activeElement) {\n const isNextDirection = direction === Direction.NEXT\n const isPrevDirection = direction === Direction.PREV\n const activeIndex = this._getItemIndex(activeElement)\n const lastItemIndex = this._items.length - 1\n const isGoingToWrap = isPrevDirection && activeIndex === 0 ||\n isNextDirection && activeIndex === lastItemIndex\n\n if (isGoingToWrap && !this._config.wrap) {\n return activeElement\n }\n\n const delta = direction === Direction.PREV ? -1 : 1\n const itemIndex = (activeIndex + delta) % this._items.length\n\n return itemIndex === -1 ?\n this._items[this._items.length - 1] : this._items[itemIndex]\n }\n\n\n _triggerSlideEvent(relatedTarget, eventDirectionName) {\n const targetIndex = this._getItemIndex(relatedTarget)\n const fromIndex = this._getItemIndex($(this._element).find(Selector.ACTIVE_ITEM)[0])\n const slideEvent = $.Event(Event.SLIDE, {\n relatedTarget,\n direction: eventDirectionName,\n from: fromIndex,\n to: targetIndex\n })\n\n $(this._element).trigger(slideEvent)\n\n return slideEvent\n }\n\n _setActiveIndicatorElement(element) {\n if (this._indicatorsElement) {\n $(this._indicatorsElement)\n .find(Selector.ACTIVE)\n .removeClass(ClassName.ACTIVE)\n\n const nextIndicator = this._indicatorsElement.children[\n this._getItemIndex(element)\n ]\n\n if (nextIndicator) {\n $(nextIndicator).addClass(ClassName.ACTIVE)\n }\n }\n }\n\n _slide(direction, element) {\n const activeElement = $(this._element).find(Selector.ACTIVE_ITEM)[0]\n const activeElementIndex = this._getItemIndex(activeElement)\n const nextElement = element || activeElement &&\n this._getItemByDirection(direction, activeElement)\n const nextElementIndex = this._getItemIndex(nextElement)\n const isCycling = Boolean(this._interval)\n\n let directionalClassName\n let orderClassName\n let eventDirectionName\n\n if (direction === Direction.NEXT) {\n directionalClassName = ClassName.LEFT\n orderClassName = ClassName.NEXT\n eventDirectionName = Direction.LEFT\n } else {\n directionalClassName = ClassName.RIGHT\n orderClassName = ClassName.PREV\n eventDirectionName = Direction.RIGHT\n }\n\n if (nextElement && $(nextElement).hasClass(ClassName.ACTIVE)) {\n this._isSliding = false\n return\n }\n\n const slideEvent = this._triggerSlideEvent(nextElement, eventDirectionName)\n if (slideEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n if (!activeElement || !nextElement) {\n // some weirdness is happening, so we bail\n return\n }\n\n this._isSliding = true\n\n if (isCycling) {\n this.pause()\n }\n\n this._setActiveIndicatorElement(nextElement)\n\n const slidEvent = $.Event(Event.SLID, {\n relatedTarget: nextElement,\n direction: eventDirectionName,\n from: activeElementIndex,\n to: nextElementIndex\n })\n\n if (Util.supportsTransitionEnd() &&\n $(this._element).hasClass(ClassName.SLIDE)) {\n\n $(nextElement).addClass(orderClassName)\n\n Util.reflow(nextElement)\n\n $(activeElement).addClass(directionalClassName)\n $(nextElement).addClass(directionalClassName)\n\n $(activeElement)\n .one(Util.TRANSITION_END, () => {\n $(nextElement)\n .removeClass(`${directionalClassName} ${orderClassName}`)\n .addClass(ClassName.ACTIVE)\n\n $(activeElement).removeClass(`${ClassName.ACTIVE} ${orderClassName} ${directionalClassName}`)\n\n this._isSliding = false\n\n setTimeout(() => $(this._element).trigger(slidEvent), 0)\n\n })\n .emulateTransitionEnd(TRANSITION_DURATION)\n\n } else {\n $(activeElement).removeClass(ClassName.ACTIVE)\n $(nextElement).addClass(ClassName.ACTIVE)\n\n this._isSliding = false\n $(this._element).trigger(slidEvent)\n }\n\n if (isCycling) {\n this.cycle()\n }\n }\n\n\n // static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n const _config = $.extend({}, Default, $(this).data())\n\n if (typeof config === 'object') {\n $.extend(_config, config)\n }\n\n const action = typeof config === 'string' ? config : _config.slide\n\n if (!data) {\n data = new Carousel(this, _config)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'number') {\n data.to(config)\n } else if (typeof action === 'string') {\n if (typeof data[action] === 'undefined') {\n throw new Error(`No method named \"${action}\"`)\n }\n data[action]()\n } else if (_config.interval) {\n data.pause()\n data.cycle()\n }\n })\n }\n\n static _dataApiClickHandler(event) {\n const selector = Util.getSelectorFromElement(this)\n\n if (!selector) {\n return\n }\n\n const target = $(selector)[0]\n\n if (!target || !$(target).hasClass(ClassName.CAROUSEL)) {\n return\n }\n\n const config = $.extend({}, $(target).data(), $(this).data())\n const slideIndex = this.getAttribute('data-slide-to')\n\n if (slideIndex) {\n config.interval = false\n }\n\n Carousel._jQueryInterface.call($(target), config)\n\n if (slideIndex) {\n $(target).data(DATA_KEY).to(slideIndex)\n }\n\n event.preventDefault()\n }\n\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document)\n .on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_SLIDE, Carousel._dataApiClickHandler)\n\n $(window).on(Event.LOAD_DATA_API, () => {\n $(Selector.DATA_RIDE).each(function () {\n const $carousel = $(this)\n Carousel._jQueryInterface.call($carousel, $carousel.data())\n })\n })\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Carousel._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Carousel\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Carousel._jQueryInterface\n }\n\n return Carousel\n\n})($)\n\nexport default Carousel\n","import $ from 'jquery'\nimport Util from './util'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): collapse.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Collapse = (() => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'collapse'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.collapse'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const TRANSITION_DURATION = 600\n\n const Default = {\n toggle : true,\n parent : ''\n }\n\n const DefaultType = {\n toggle : 'boolean',\n parent : '(string|element)'\n }\n\n const Event = {\n SHOW : `show${EVENT_KEY}`,\n SHOWN : `shown${EVENT_KEY}`,\n HIDE : `hide${EVENT_KEY}`,\n HIDDEN : `hidden${EVENT_KEY}`,\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n SHOW : 'show',\n COLLAPSE : 'collapse',\n COLLAPSING : 'collapsing',\n COLLAPSED : 'collapsed'\n }\n\n const Dimension = {\n WIDTH : 'width',\n HEIGHT : 'height'\n }\n\n const Selector = {\n ACTIVES : '.show, .collapsing',\n DATA_TOGGLE : '[data-toggle=\"collapse\"]'\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Collapse {\n\n constructor(element, config) {\n this._isTransitioning = false\n this._element = element\n this._config = this._getConfig(config)\n this._triggerArray = $.makeArray($(\n `[data-toggle=\"collapse\"][href=\"#${element.id}\"],` +\n `[data-toggle=\"collapse\"][data-target=\"#${element.id}\"]`\n ))\n const tabToggles = $(Selector.DATA_TOGGLE)\n for (let i = 0; i < tabToggles.length; i++) {\n const elem = tabToggles[i]\n const selector = Util.getSelectorFromElement(elem)\n if (selector !== null && $(selector).filter(element).length > 0) {\n this._triggerArray.push(elem)\n }\n }\n\n this._parent = this._config.parent ? this._getParent() : null\n\n if (!this._config.parent) {\n this._addAriaAndCollapsedClass(this._element, this._triggerArray)\n }\n\n if (this._config.toggle) {\n this.toggle()\n }\n }\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n static get Default() {\n return Default\n }\n\n\n // public\n\n toggle() {\n if ($(this._element).hasClass(ClassName.SHOW)) {\n this.hide()\n } else {\n this.show()\n }\n }\n\n show() {\n if (this._isTransitioning ||\n $(this._element).hasClass(ClassName.SHOW)) {\n return\n }\n\n let actives\n let activesData\n\n if (this._parent) {\n actives = $.makeArray($(this._parent).children().children(Selector.ACTIVES))\n if (!actives.length) {\n actives = null\n }\n }\n\n if (actives) {\n activesData = $(actives).data(DATA_KEY)\n if (activesData && activesData._isTransitioning) {\n return\n }\n }\n\n const startEvent = $.Event(Event.SHOW)\n $(this._element).trigger(startEvent)\n if (startEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n if (actives) {\n Collapse._jQueryInterface.call($(actives), 'hide')\n if (!activesData) {\n $(actives).data(DATA_KEY, null)\n }\n }\n\n const dimension = this._getDimension()\n\n $(this._element)\n .removeClass(ClassName.COLLAPSE)\n .addClass(ClassName.COLLAPSING)\n\n this._element.style[dimension] = 0\n\n if (this._triggerArray.length) {\n $(this._triggerArray)\n .removeClass(ClassName.COLLAPSED)\n .attr('aria-expanded', true)\n }\n\n this.setTransitioning(true)\n\n const complete = () => {\n $(this._element)\n .removeClass(ClassName.COLLAPSING)\n .addClass(ClassName.COLLAPSE)\n .addClass(ClassName.SHOW)\n\n this._element.style[dimension] = ''\n\n this.setTransitioning(false)\n\n $(this._element).trigger(Event.SHOWN)\n }\n\n if (!Util.supportsTransitionEnd()) {\n complete()\n return\n }\n\n const capitalizedDimension = dimension[0].toUpperCase() + dimension.slice(1)\n const scrollSize = `scroll${capitalizedDimension}`\n\n $(this._element)\n .one(Util.TRANSITION_END, complete)\n .emulateTransitionEnd(TRANSITION_DURATION)\n\n this._element.style[dimension] = `${this._element[scrollSize]}px`\n }\n\n hide() {\n if (this._isTransitioning ||\n !$(this._element).hasClass(ClassName.SHOW)) {\n return\n }\n\n const startEvent = $.Event(Event.HIDE)\n $(this._element).trigger(startEvent)\n if (startEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n const dimension = this._getDimension()\n\n this._element.style[dimension] = `${this._element.getBoundingClientRect()[dimension]}px`\n\n Util.reflow(this._element)\n\n $(this._element)\n .addClass(ClassName.COLLAPSING)\n .removeClass(ClassName.COLLAPSE)\n .removeClass(ClassName.SHOW)\n\n if (this._triggerArray.length) {\n for (let i = 0; i < this._triggerArray.length; i++) {\n const trigger = this._triggerArray[i]\n const selector = Util.getSelectorFromElement(trigger)\n if (selector !== null) {\n const $elem = $(selector)\n if (!$elem.hasClass(ClassName.SHOW)) {\n $(trigger).addClass(ClassName.COLLAPSED)\n .attr('aria-expanded', false)\n }\n }\n }\n }\n\n this.setTransitioning(true)\n\n const complete = () => {\n this.setTransitioning(false)\n $(this._element)\n .removeClass(ClassName.COLLAPSING)\n .addClass(ClassName.COLLAPSE)\n .trigger(Event.HIDDEN)\n }\n\n this._element.style[dimension] = ''\n\n if (!Util.supportsTransitionEnd()) {\n complete()\n return\n }\n\n $(this._element)\n .one(Util.TRANSITION_END, complete)\n .emulateTransitionEnd(TRANSITION_DURATION)\n }\n\n setTransitioning(isTransitioning) {\n this._isTransitioning = isTransitioning\n }\n\n dispose() {\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n\n this._config = null\n this._parent = null\n this._element = null\n this._triggerArray = null\n this._isTransitioning = null\n }\n\n\n // private\n\n _getConfig(config) {\n config = $.extend({}, Default, config)\n config.toggle = Boolean(config.toggle) // coerce string values\n Util.typeCheckConfig(NAME, config, DefaultType)\n return config\n }\n\n _getDimension() {\n const hasWidth = $(this._element).hasClass(Dimension.WIDTH)\n return hasWidth ? Dimension.WIDTH : Dimension.HEIGHT\n }\n\n _getParent() {\n let parent = null\n if (Util.isElement(this._config.parent)) {\n parent = this._config.parent\n\n // it's a jQuery object\n if (typeof this._config.parent.jquery !== 'undefined') {\n parent = this._config.parent[0]\n }\n } else {\n parent = $(this._config.parent)[0]\n }\n\n const selector =\n `[data-toggle=\"collapse\"][data-parent=\"${this._config.parent}\"]`\n\n $(parent).find(selector).each((i, element) => {\n this._addAriaAndCollapsedClass(\n Collapse._getTargetFromElement(element),\n [element]\n )\n })\n\n return parent\n }\n\n _addAriaAndCollapsedClass(element, triggerArray) {\n if (element) {\n const isOpen = $(element).hasClass(ClassName.SHOW)\n\n if (triggerArray.length) {\n $(triggerArray)\n .toggleClass(ClassName.COLLAPSED, !isOpen)\n .attr('aria-expanded', isOpen)\n }\n }\n }\n\n\n // static\n\n static _getTargetFromElement(element) {\n const selector = Util.getSelectorFromElement(element)\n return selector ? $(selector)[0] : null\n }\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n const $this = $(this)\n let data = $this.data(DATA_KEY)\n const _config = $.extend(\n {},\n Default,\n $this.data(),\n typeof config === 'object' && config\n )\n\n if (!data && _config.toggle && /show|hide/.test(config)) {\n _config.toggle = false\n }\n\n if (!data) {\n data = new Collapse(this, _config)\n $this.data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'string') {\n if (typeof data[config] === 'undefined') {\n throw new Error(`No method named \"${config}\"`)\n }\n data[config]()\n }\n })\n }\n\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document).on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE, function (event) {\n // preventDefault only for <a> elements (which change the URL) not inside the collapsible element\n if (event.currentTarget.tagName === 'A') {\n event.preventDefault()\n }\n\n const $trigger = $(this)\n const selector = Util.getSelectorFromElement(this)\n $(selector).each(function () {\n const $target = $(this)\n const data = $target.data(DATA_KEY)\n const config = data ? 'toggle' : $trigger.data()\n Collapse._jQueryInterface.call($target, config)\n })\n })\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Collapse._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Collapse\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Collapse._jQueryInterface\n }\n\n return Collapse\n\n})($)\n\nexport default Collapse\n","import $ from 'jquery'\nimport Popper from 'popper.js'\nimport Util from './util'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): dropdown.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Dropdown = (() => {\n\n /**\n * Check for Popper dependency\n * Popper - https://popper.js.org\n */\n if (typeof Popper === 'undefined') {\n throw new Error('Bootstrap dropdown require Popper.js (https://popper.js.org)')\n }\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'dropdown'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.dropdown'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const ESCAPE_KEYCODE = 27 // KeyboardEvent.which value for Escape (Esc) key\n const SPACE_KEYCODE = 32 // KeyboardEvent.which value for space key\n const TAB_KEYCODE = 9 // KeyboardEvent.which value for tab key\n const ARROW_UP_KEYCODE = 38 // KeyboardEvent.which value for up arrow key\n const ARROW_DOWN_KEYCODE = 40 // KeyboardEvent.which value for down arrow key\n const RIGHT_MOUSE_BUTTON_WHICH = 3 // MouseEvent.which value for the right button (assuming a right-handed mouse)\n const REGEXP_KEYDOWN = new RegExp(`${ARROW_UP_KEYCODE}|${ARROW_DOWN_KEYCODE}|${ESCAPE_KEYCODE}`)\n\n const Event = {\n HIDE : `hide${EVENT_KEY}`,\n HIDDEN : `hidden${EVENT_KEY}`,\n SHOW : `show${EVENT_KEY}`,\n SHOWN : `shown${EVENT_KEY}`,\n CLICK : `click${EVENT_KEY}`,\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`,\n KEYDOWN_DATA_API : `keydown${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`,\n KEYUP_DATA_API : `keyup${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n DISABLED : 'disabled',\n SHOW : 'show',\n DROPUP : 'dropup',\n MENURIGHT : 'dropdown-menu-right',\n MENULEFT : 'dropdown-menu-left'\n }\n\n const Selector = {\n DATA_TOGGLE : '[data-toggle=\"dropdown\"]',\n FORM_CHILD : '.dropdown form',\n MENU : '.dropdown-menu',\n NAVBAR_NAV : '.navbar-nav',\n VISIBLE_ITEMS : '.dropdown-menu .dropdown-item:not(.disabled)'\n }\n\n const AttachmentMap = {\n TOP : 'top-start',\n TOPEND : 'top-end',\n BOTTOM : 'bottom-start',\n BOTTOMEND : 'bottom-end'\n }\n\n const Default = {\n offset : 0,\n flip : true\n }\n\n const DefaultType = {\n offset : '(number|string|function)',\n flip : 'boolean'\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Dropdown {\n\n constructor(element, config) {\n this._element = element\n this._popper = null\n this._config = this._getConfig(config)\n this._menu = this._getMenuElement()\n this._inNavbar = this._detectNavbar()\n\n this._addEventListeners()\n }\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n static get Default() {\n return Default\n }\n\n static get DefaultType() {\n return DefaultType\n }\n\n // public\n\n toggle() {\n if (this._element.disabled || $(this._element).hasClass(ClassName.DISABLED)) {\n return\n }\n\n const parent = Dropdown._getParentFromElement(this._element)\n const isActive = $(this._menu).hasClass(ClassName.SHOW)\n\n Dropdown._clearMenus()\n\n if (isActive) {\n return\n }\n\n const relatedTarget = {\n relatedTarget : this._element\n }\n const showEvent = $.Event(Event.SHOW, relatedTarget)\n\n $(parent).trigger(showEvent)\n\n if (showEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n let element = this._element\n // for dropup with alignment we use the parent as popper container\n if ($(parent).hasClass(ClassName.DROPUP)) {\n if ($(this._menu).hasClass(ClassName.MENULEFT) || $(this._menu).hasClass(ClassName.MENURIGHT)) {\n element = parent\n }\n }\n this._popper = new Popper(element, this._menu, this._getPopperConfig())\n\n // if this is a touch-enabled device we add extra\n // empty mouseover listeners to the body's immediate children;\n // only needed because of broken event delegation on iOS\n // https://www.quirksmode.org/blog/archives/2014/02/mouse_event_bub.html\n if ('ontouchstart' in document.documentElement &&\n !$(parent).closest(Selector.NAVBAR_NAV).length) {\n $('body').children().on('mouseover', null, $.noop)\n }\n\n this._element.focus()\n this._element.setAttribute('aria-expanded', true)\n\n $(this._menu).toggleClass(ClassName.SHOW)\n $(parent)\n .toggleClass(ClassName.SHOW)\n .trigger($.Event(Event.SHOWN, relatedTarget))\n }\n\n dispose() {\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n $(this._element).off(EVENT_KEY)\n this._element = null\n this._menu = null\n if (this._popper !== null) {\n this._popper.destroy()\n }\n this._popper = null\n }\n\n update() {\n this._inNavbar = this._detectNavbar()\n if (this._popper !== null) {\n this._popper.scheduleUpdate()\n }\n }\n\n // private\n\n _addEventListeners() {\n $(this._element).on(Event.CLICK, (event) => {\n event.preventDefault()\n event.stopPropagation()\n this.toggle()\n })\n }\n\n _getConfig(config) {\n config = $.extend(\n {},\n this.constructor.Default,\n $(this._element).data(),\n config\n )\n\n Util.typeCheckConfig(\n NAME,\n config,\n this.constructor.DefaultType\n )\n\n return config\n }\n\n _getMenuElement() {\n if (!this._menu) {\n const parent = Dropdown._getParentFromElement(this._element)\n this._menu = $(parent).find(Selector.MENU)[0]\n }\n return this._menu\n }\n\n _getPlacement() {\n const $parentDropdown = $(this._element).parent()\n let placement = AttachmentMap.BOTTOM\n\n // Handle dropup\n if ($parentDropdown.hasClass(ClassName.DROPUP)) {\n placement = AttachmentMap.TOP\n if ($(this._menu).hasClass(ClassName.MENURIGHT)) {\n placement = AttachmentMap.TOPEND\n }\n } else if ($(this._menu).hasClass(ClassName.MENURIGHT)) {\n placement = AttachmentMap.BOTTOMEND\n }\n return placement\n }\n\n _detectNavbar() {\n return $(this._element).closest('.navbar').length > 0\n }\n\n _getPopperConfig() {\n const offsetConf = {}\n if (typeof this._config.offset === 'function') {\n offsetConf.fn = (data) => {\n data.offsets = $.extend({}, data.offsets, this._config.offset(data.offsets) || {})\n return data\n }\n } else {\n offsetConf.offset = this._config.offset\n }\n const popperConfig = {\n placement : this._getPlacement(),\n modifiers : {\n offset : offsetConf,\n flip : {\n enabled : this._config.flip\n }\n }\n }\n\n // Disable Popper.js for Dropdown in Navbar\n if (this._inNavbar) {\n popperConfig.modifiers.applyStyle = {\n enabled: !this._inNavbar\n }\n }\n return popperConfig\n }\n\n // static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n const _config = typeof config === 'object' ? config : null\n\n if (!data) {\n data = new Dropdown(this, _config)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'string') {\n if (typeof data[config] === 'undefined') {\n throw new Error(`No method named \"${config}\"`)\n }\n data[config]()\n }\n })\n }\n\n static _clearMenus(event) {\n if (event && (event.which === RIGHT_MOUSE_BUTTON_WHICH ||\n event.type === 'keyup' && event.which !== TAB_KEYCODE)) {\n return\n }\n\n const toggles = $.makeArray($(Selector.DATA_TOGGLE))\n for (let i = 0; i < toggles.length; i++) {\n const parent = Dropdown._getParentFromElement(toggles[i])\n const context = $(toggles[i]).data(DATA_KEY)\n const relatedTarget = {\n relatedTarget : toggles[i]\n }\n\n if (!context) {\n continue\n }\n\n const dropdownMenu = context._menu\n if (!$(parent).hasClass(ClassName.SHOW)) {\n continue\n }\n\n if (event && (event.type === 'click' &&\n /input|textarea/i.test(event.target.tagName) || event.type === 'keyup' && event.which === TAB_KEYCODE)\n && $.contains(parent, event.target)) {\n continue\n }\n\n const hideEvent = $.Event(Event.HIDE, relatedTarget)\n $(parent).trigger(hideEvent)\n if (hideEvent.isDefaultPrevented()) {\n continue\n }\n\n // if this is a touch-enabled device we remove the extra\n // empty mouseover listeners we added for iOS support\n if ('ontouchstart' in document.documentElement) {\n $('body').children().off('mouseover', null, $.noop)\n }\n\n toggles[i].setAttribute('aria-expanded', 'false')\n\n $(dropdownMenu).removeClass(ClassName.SHOW)\n $(parent)\n .removeClass(ClassName.SHOW)\n .trigger($.Event(Event.HIDDEN, relatedTarget))\n }\n }\n\n static _getParentFromElement(element) {\n let parent\n const selector = Util.getSelectorFromElement(element)\n\n if (selector) {\n parent = $(selector)[0]\n }\n\n return parent || element.parentNode\n }\n\n static _dataApiKeydownHandler(event) {\n if (!REGEXP_KEYDOWN.test(event.which) || /button/i.test(event.target.tagName) && event.which === SPACE_KEYCODE ||\n /input|textarea/i.test(event.target.tagName)) {\n return\n }\n\n event.preventDefault()\n event.stopPropagation()\n\n if (this.disabled || $(this).hasClass(ClassName.DISABLED)) {\n return\n }\n\n const parent = Dropdown._getParentFromElement(this)\n const isActive = $(parent).hasClass(ClassName.SHOW)\n\n if (!isActive && (event.which !== ESCAPE_KEYCODE || event.which !== SPACE_KEYCODE) ||\n isActive && (event.which === ESCAPE_KEYCODE || event.which === SPACE_KEYCODE)) {\n\n if (event.which === ESCAPE_KEYCODE) {\n const toggle = $(parent).find(Selector.DATA_TOGGLE)[0]\n $(toggle).trigger('focus')\n }\n\n $(this).trigger('click')\n return\n }\n\n const items = $(parent).find(Selector.VISIBLE_ITEMS).get()\n\n if (!items.length) {\n return\n }\n\n let index = items.indexOf(event.target)\n\n if (event.which === ARROW_UP_KEYCODE && index > 0) { // up\n index--\n }\n\n if (event.which === ARROW_DOWN_KEYCODE && index < items.length - 1) { // down\n index++\n }\n\n if (index < 0) {\n index = 0\n }\n\n items[index].focus()\n }\n\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document)\n .on(Event.KEYDOWN_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE, Dropdown._dataApiKeydownHandler)\n .on(Event.KEYDOWN_DATA_API, Selector.MENU, Dropdown._dataApiKeydownHandler)\n .on(`${Event.CLICK_DATA_API} ${Event.KEYUP_DATA_API}`, Dropdown._clearMenus)\n .on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE, function (event) {\n event.preventDefault()\n event.stopPropagation()\n Dropdown._jQueryInterface.call($(this), 'toggle')\n })\n .on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.FORM_CHILD, (e) => {\n e.stopPropagation()\n })\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Dropdown._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Dropdown\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Dropdown._jQueryInterface\n }\n\n return Dropdown\n\n})($, Popper)\n\nexport default Dropdown\n","import $ from 'jquery'\nimport Util from './util'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): modal.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Modal = (() => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'modal'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.modal'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const TRANSITION_DURATION = 300\n const BACKDROP_TRANSITION_DURATION = 150\n const ESCAPE_KEYCODE = 27 // KeyboardEvent.which value for Escape (Esc) key\n\n const Default = {\n backdrop : true,\n keyboard : true,\n focus : true,\n show : true\n }\n\n const DefaultType = {\n backdrop : '(boolean|string)',\n keyboard : 'boolean',\n focus : 'boolean',\n show : 'boolean'\n }\n\n const Event = {\n HIDE : `hide${EVENT_KEY}`,\n HIDDEN : `hidden${EVENT_KEY}`,\n SHOW : `show${EVENT_KEY}`,\n SHOWN : `shown${EVENT_KEY}`,\n FOCUSIN : `focusin${EVENT_KEY}`,\n RESIZE : `resize${EVENT_KEY}`,\n CLICK_DISMISS : `click.dismiss${EVENT_KEY}`,\n KEYDOWN_DISMISS : `keydown.dismiss${EVENT_KEY}`,\n MOUSEUP_DISMISS : `mouseup.dismiss${EVENT_KEY}`,\n MOUSEDOWN_DISMISS : `mousedown.dismiss${EVENT_KEY}`,\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n SCROLLBAR_MEASURER : 'modal-scrollbar-measure',\n BACKDROP : 'modal-backdrop',\n OPEN : 'modal-open',\n FADE : 'fade',\n SHOW : 'show'\n }\n\n const Selector = {\n DIALOG : '.modal-dialog',\n DATA_TOGGLE : '[data-toggle=\"modal\"]',\n DATA_DISMISS : '[data-dismiss=\"modal\"]',\n FIXED_CONTENT : '.fixed-top, .fixed-bottom, .is-fixed, .sticky-top',\n STICKY_CONTENT : '.sticky-top',\n NAVBAR_TOGGLER : '.navbar-toggler'\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Modal {\n\n constructor(element, config) {\n this._config = this._getConfig(config)\n this._element = element\n this._dialog = $(element).find(Selector.DIALOG)[0]\n this._backdrop = null\n this._isShown = false\n this._isBodyOverflowing = false\n this._ignoreBackdropClick = false\n this._originalBodyPadding = 0\n this._scrollbarWidth = 0\n }\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n static get Default() {\n return Default\n }\n\n\n // public\n\n toggle(relatedTarget) {\n return this._isShown ? this.hide() : this.show(relatedTarget)\n }\n\n show(relatedTarget) {\n if (this._isTransitioning || this._isShown) {\n return\n }\n\n if (Util.supportsTransitionEnd() && $(this._element).hasClass(ClassName.FADE)) {\n this._isTransitioning = true\n }\n\n const showEvent = $.Event(Event.SHOW, {\n relatedTarget\n })\n\n $(this._element).trigger(showEvent)\n\n if (this._isShown || showEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n this._isShown = true\n\n this._checkScrollbar()\n this._setScrollbar()\n\n this._adjustDialog()\n\n $(document.body).addClass(ClassName.OPEN)\n\n this._setEscapeEvent()\n this._setResizeEvent()\n\n $(this._element).on(\n Event.CLICK_DISMISS,\n Selector.DATA_DISMISS,\n (event) => this.hide(event)\n )\n\n $(this._dialog).on(Event.MOUSEDOWN_DISMISS, () => {\n $(this._element).one(Event.MOUSEUP_DISMISS, (event) => {\n if ($(event.target).is(this._element)) {\n this._ignoreBackdropClick = true\n }\n })\n })\n\n this._showBackdrop(() => this._showElement(relatedTarget))\n }\n\n hide(event) {\n if (event) {\n event.preventDefault()\n }\n\n if (this._isTransitioning || !this._isShown) {\n return\n }\n\n const hideEvent = $.Event(Event.HIDE)\n\n $(this._element).trigger(hideEvent)\n\n if (!this._isShown || hideEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n this._isShown = false\n\n const transition = Util.supportsTransitionEnd() && $(this._element).hasClass(ClassName.FADE)\n\n if (transition) {\n this._isTransitioning = true\n }\n\n this._setEscapeEvent()\n this._setResizeEvent()\n\n $(document).off(Event.FOCUSIN)\n\n $(this._element).removeClass(ClassName.SHOW)\n\n $(this._element).off(Event.CLICK_DISMISS)\n $(this._dialog).off(Event.MOUSEDOWN_DISMISS)\n\n if (transition) {\n\n $(this._element)\n .one(Util.TRANSITION_END, (event) => this._hideModal(event))\n .emulateTransitionEnd(TRANSITION_DURATION)\n } else {\n this._hideModal()\n }\n }\n\n dispose() {\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n\n $(window, document, this._element, this._backdrop).off(EVENT_KEY)\n\n this._config = null\n this._element = null\n this._dialog = null\n this._backdrop = null\n this._isShown = null\n this._isBodyOverflowing = null\n this._ignoreBackdropClick = null\n this._scrollbarWidth = null\n }\n\n handleUpdate() {\n this._adjustDialog()\n }\n\n // private\n\n _getConfig(config) {\n config = $.extend({}, Default, config)\n Util.typeCheckConfig(NAME, config, DefaultType)\n return config\n }\n\n _showElement(relatedTarget) {\n const transition = Util.supportsTransitionEnd() &&\n $(this._element).hasClass(ClassName.FADE)\n\n if (!this._element.parentNode ||\n this._element.parentNode.nodeType !== Node.ELEMENT_NODE) {\n // don't move modals dom position\n document.body.appendChild(this._element)\n }\n\n this._element.style.display = 'block'\n this._element.removeAttribute('aria-hidden')\n this._element.scrollTop = 0\n\n if (transition) {\n Util.reflow(this._element)\n }\n\n $(this._element).addClass(ClassName.SHOW)\n\n if (this._config.focus) {\n this._enforceFocus()\n }\n\n const shownEvent = $.Event(Event.SHOWN, {\n relatedTarget\n })\n\n const transitionComplete = () => {\n if (this._config.focus) {\n this._element.focus()\n }\n this._isTransitioning = false\n $(this._element).trigger(shownEvent)\n }\n\n if (transition) {\n $(this._dialog)\n .one(Util.TRANSITION_END, transitionComplete)\n .emulateTransitionEnd(TRANSITION_DURATION)\n } else {\n transitionComplete()\n }\n }\n\n _enforceFocus() {\n $(document)\n .off(Event.FOCUSIN) // guard against infinite focus loop\n .on(Event.FOCUSIN, (event) => {\n if (document !== event.target &&\n this._element !== event.target &&\n !$(this._element).has(event.target).length) {\n this._element.focus()\n }\n })\n }\n\n _setEscapeEvent() {\n if (this._isShown && this._config.keyboard) {\n $(this._element).on(Event.KEYDOWN_DISMISS, (event) => {\n if (event.which === ESCAPE_KEYCODE) {\n event.preventDefault()\n this.hide()\n }\n })\n\n } else if (!this._isShown) {\n $(this._element).off(Event.KEYDOWN_DISMISS)\n }\n }\n\n _setResizeEvent() {\n if (this._isShown) {\n $(window).on(Event.RESIZE, (event) => this.handleUpdate(event))\n } else {\n $(window).off(Event.RESIZE)\n }\n }\n\n _hideModal() {\n this._element.style.display = 'none'\n this._element.setAttribute('aria-hidden', true)\n this._isTransitioning = false\n this._showBackdrop(() => {\n $(document.body).removeClass(ClassName.OPEN)\n this._resetAdjustments()\n this._resetScrollbar()\n $(this._element).trigger(Event.HIDDEN)\n })\n }\n\n _removeBackdrop() {\n if (this._backdrop) {\n $(this._backdrop).remove()\n this._backdrop = null\n }\n }\n\n _showBackdrop(callback) {\n const animate = $(this._element).hasClass(ClassName.FADE) ?\n ClassName.FADE : ''\n\n if (this._isShown && this._config.backdrop) {\n const doAnimate = Util.supportsTransitionEnd() && animate\n\n this._backdrop = document.createElement('div')\n this._backdrop.className = ClassName.BACKDROP\n\n if (animate) {\n $(this._backdrop).addClass(animate)\n }\n\n $(this._backdrop).appendTo(document.body)\n\n $(this._element).on(Event.CLICK_DISMISS, (event) => {\n if (this._ignoreBackdropClick) {\n this._ignoreBackdropClick = false\n return\n }\n if (event.target !== event.currentTarget) {\n return\n }\n if (this._config.backdrop === 'static') {\n this._element.focus()\n } else {\n this.hide()\n }\n })\n\n if (doAnimate) {\n Util.reflow(this._backdrop)\n }\n\n $(this._backdrop).addClass(ClassName.SHOW)\n\n if (!callback) {\n return\n }\n\n if (!doAnimate) {\n callback()\n return\n }\n\n $(this._backdrop)\n .one(Util.TRANSITION_END, callback)\n .emulateTransitionEnd(BACKDROP_TRANSITION_DURATION)\n\n } else if (!this._isShown && this._backdrop) {\n $(this._backdrop).removeClass(ClassName.SHOW)\n\n const callbackRemove = () => {\n this._removeBackdrop()\n if (callback) {\n callback()\n }\n }\n\n if (Util.supportsTransitionEnd() &&\n $(this._element).hasClass(ClassName.FADE)) {\n $(this._backdrop)\n .one(Util.TRANSITION_END, callbackRemove)\n .emulateTransitionEnd(BACKDROP_TRANSITION_DURATION)\n } else {\n callbackRemove()\n }\n\n } else if (callback) {\n callback()\n }\n }\n\n\n // ----------------------------------------------------------------------\n // the following methods are used to handle overflowing modals\n // todo (fat): these should probably be refactored out of modal.js\n // ----------------------------------------------------------------------\n\n _adjustDialog() {\n const isModalOverflowing =\n this._element.scrollHeight > document.documentElement.clientHeight\n\n if (!this._isBodyOverflowing && isModalOverflowing) {\n this._element.style.paddingLeft = `${this._scrollbarWidth}px`\n }\n\n if (this._isBodyOverflowing && !isModalOverflowing) {\n this._element.style.paddingRight = `${this._scrollbarWidth}px`\n }\n }\n\n _resetAdjustments() {\n this._element.style.paddingLeft = ''\n this._element.style.paddingRight = ''\n }\n\n _checkScrollbar() {\n const rect = document.body.getBoundingClientRect()\n this._isBodyOverflowing = rect.left + rect.right < window.innerWidth\n this._scrollbarWidth = this._getScrollbarWidth()\n }\n\n _setScrollbar() {\n if (this._isBodyOverflowing) {\n // Note: DOMNode.style.paddingRight returns the actual value or '' if not set\n // while $(DOMNode).css('padding-right') returns the calculated value or 0 if not set\n\n // Adjust fixed content padding\n $(Selector.FIXED_CONTENT).each((index, element) => {\n const actualPadding = $(element)[0].style.paddingRight\n const calculatedPadding = $(element).css('padding-right')\n $(element).data('padding-right', actualPadding).css('padding-right', `${parseFloat(calculatedPadding) + this._scrollbarWidth}px`)\n })\n\n // Adjust sticky content margin\n $(Selector.STICKY_CONTENT).each((index, element) => {\n const actualMargin = $(element)[0].style.marginRight\n const calculatedMargin = $(element).css('margin-right')\n $(element).data('margin-right', actualMargin).css('margin-right', `${parseFloat(calculatedMargin) - this._scrollbarWidth}px`)\n })\n\n // Adjust navbar-toggler margin\n $(Selector.NAVBAR_TOGGLER).each((index, element) => {\n const actualMargin = $(element)[0].style.marginRight\n const calculatedMargin = $(element).css('margin-right')\n $(element).data('margin-right', actualMargin).css('margin-right', `${parseFloat(calculatedMargin) + this._scrollbarWidth}px`)\n })\n\n // Adjust body padding\n const actualPadding = document.body.style.paddingRight\n const calculatedPadding = $('body').css('padding-right')\n $('body').data('padding-right', actualPadding).css('padding-right', `${parseFloat(calculatedPadding) + this._scrollbarWidth}px`)\n }\n }\n\n _resetScrollbar() {\n // Restore fixed content padding\n $(Selector.FIXED_CONTENT).each((index, element) => {\n const padding = $(element).data('padding-right')\n if (typeof padding !== 'undefined') {\n $(element).css('padding-right', padding).removeData('padding-right')\n }\n })\n\n // Restore sticky content and navbar-toggler margin\n $(`${Selector.STICKY_CONTENT}, ${Selector.NAVBAR_TOGGLER}`).each((index, element) => {\n const margin = $(element).data('margin-right')\n if (typeof margin !== 'undefined') {\n $(element).css('margin-right', margin).removeData('margin-right')\n }\n })\n\n // Restore body padding\n const padding = $('body').data('padding-right')\n if (typeof padding !== 'undefined') {\n $('body').css('padding-right', padding).removeData('padding-right')\n }\n }\n\n _getScrollbarWidth() { // thx d.walsh\n const scrollDiv = document.createElement('div')\n scrollDiv.className = ClassName.SCROLLBAR_MEASURER\n document.body.appendChild(scrollDiv)\n const scrollbarWidth = scrollDiv.getBoundingClientRect().width - scrollDiv.clientWidth\n document.body.removeChild(scrollDiv)\n return scrollbarWidth\n }\n\n\n // static\n\n static _jQueryInterface(config, relatedTarget) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n const _config = $.extend(\n {},\n Modal.Default,\n $(this).data(),\n typeof config === 'object' && config\n )\n\n if (!data) {\n data = new Modal(this, _config)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'string') {\n if (typeof data[config] === 'undefined') {\n throw new Error(`No method named \"${config}\"`)\n }\n data[config](relatedTarget)\n } else if (_config.show) {\n data.show(relatedTarget)\n }\n })\n }\n\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document).on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE, function (event) {\n let target\n const selector = Util.getSelectorFromElement(this)\n\n if (selector) {\n target = $(selector)[0]\n }\n\n const config = $(target).data(DATA_KEY) ?\n 'toggle' : $.extend({}, $(target).data(), $(this).data())\n\n if (this.tagName === 'A' || this.tagName === 'AREA') {\n event.preventDefault()\n }\n\n const $target = $(target).one(Event.SHOW, (showEvent) => {\n if (showEvent.isDefaultPrevented()) {\n // only register focus restorer if modal will actually get shown\n return\n }\n\n $target.one(Event.HIDDEN, () => {\n if ($(this).is(':visible')) {\n this.focus()\n }\n })\n })\n\n Modal._jQueryInterface.call($(target), config, this)\n })\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Modal._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Modal\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Modal._jQueryInterface\n }\n\n return Modal\n\n})($)\n\nexport default Modal\n","import $ from 'jquery'\nimport Popper from 'popper.js'\nimport Util from './util'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): tooltip.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Tooltip = (() => {\n\n /**\n * Check for Popper dependency\n * Popper - https://popper.js.org\n */\n if (typeof Popper === 'undefined') {\n throw new Error('Bootstrap tooltips require Popper.js (https://popper.js.org)')\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'tooltip'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.tooltip'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const TRANSITION_DURATION = 150\n const CLASS_PREFIX = 'bs-tooltip'\n const BSCLS_PREFIX_REGEX = new RegExp(`(^|\\\\s)${CLASS_PREFIX}\\\\S+`, 'g')\n\n const DefaultType = {\n animation : 'boolean',\n template : 'string',\n title : '(string|element|function)',\n trigger : 'string',\n delay : '(number|object)',\n html : 'boolean',\n selector : '(string|boolean)',\n placement : '(string|function)',\n offset : '(number|string)',\n container : '(string|element|boolean)',\n fallbackPlacement : '(string|array)'\n }\n\n const AttachmentMap = {\n AUTO : 'auto',\n TOP : 'top',\n RIGHT : 'right',\n BOTTOM : 'bottom',\n LEFT : 'left'\n }\n\n const Default = {\n animation : true,\n template : '<div class=\"tooltip\" role=\"tooltip\">'\n + '<div class=\"arrow\"></div>'\n + '<div class=\"tooltip-inner\"></div></div>',\n trigger : 'hover focus',\n title : '',\n delay : 0,\n html : false,\n selector : false,\n placement : 'top',\n offset : 0,\n container : false,\n fallbackPlacement : 'flip'\n }\n\n const HoverState = {\n SHOW : 'show',\n OUT : 'out'\n }\n\n const Event = {\n HIDE : `hide${EVENT_KEY}`,\n HIDDEN : `hidden${EVENT_KEY}`,\n SHOW : `show${EVENT_KEY}`,\n SHOWN : `shown${EVENT_KEY}`,\n INSERTED : `inserted${EVENT_KEY}`,\n CLICK : `click${EVENT_KEY}`,\n FOCUSIN : `focusin${EVENT_KEY}`,\n FOCUSOUT : `focusout${EVENT_KEY}`,\n MOUSEENTER : `mouseenter${EVENT_KEY}`,\n MOUSELEAVE : `mouseleave${EVENT_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n FADE : 'fade',\n SHOW : 'show'\n }\n\n const Selector = {\n TOOLTIP : '.tooltip',\n TOOLTIP_INNER : '.tooltip-inner',\n ARROW : '.arrow'\n }\n\n const Trigger = {\n HOVER : 'hover',\n FOCUS : 'focus',\n CLICK : 'click',\n MANUAL : 'manual'\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Tooltip {\n\n constructor(element, config) {\n\n // private\n this._isEnabled = true\n this._timeout = 0\n this._hoverState = ''\n this._activeTrigger = {}\n this._popper = null\n\n // protected\n this.element = element\n this.config = this._getConfig(config)\n this.tip = null\n\n this._setListeners()\n\n }\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n static get Default() {\n return Default\n }\n\n static get NAME() {\n return NAME\n }\n\n static get DATA_KEY() {\n return DATA_KEY\n }\n\n static get Event() {\n return Event\n }\n\n static get EVENT_KEY() {\n return EVENT_KEY\n }\n\n static get DefaultType() {\n return DefaultType\n }\n\n\n // public\n\n enable() {\n this._isEnabled = true\n }\n\n disable() {\n this._isEnabled = false\n }\n\n toggleEnabled() {\n this._isEnabled = !this._isEnabled\n }\n\n toggle(event) {\n if (!this._isEnabled) {\n return\n }\n\n if (event) {\n const dataKey = this.constructor.DATA_KEY\n let context = $(event.currentTarget).data(dataKey)\n\n if (!context) {\n context = new this.constructor(\n event.currentTarget,\n this._getDelegateConfig()\n )\n $(event.currentTarget).data(dataKey, context)\n }\n\n context._activeTrigger.click = !context._activeTrigger.click\n\n if (context._isWithActiveTrigger()) {\n context._enter(null, context)\n } else {\n context._leave(null, context)\n }\n\n } else {\n\n if ($(this.getTipElement()).hasClass(ClassName.SHOW)) {\n this._leave(null, this)\n return\n }\n\n this._enter(null, this)\n }\n }\n\n dispose() {\n clearTimeout(this._timeout)\n\n $.removeData(this.element, this.constructor.DATA_KEY)\n\n $(this.element).off(this.constructor.EVENT_KEY)\n $(this.element).closest('.modal').off('hide.bs.modal')\n\n if (this.tip) {\n $(this.tip).remove()\n }\n\n this._isEnabled = null\n this._timeout = null\n this._hoverState = null\n this._activeTrigger = null\n if (this._popper !== null) {\n this._popper.destroy()\n }\n\n this._popper = null\n this.element = null\n this.config = null\n this.tip = null\n }\n\n show() {\n if ($(this.element).css('display') === 'none') {\n throw new Error('Please use show on visible elements')\n }\n\n const showEvent = $.Event(this.constructor.Event.SHOW)\n if (this.isWithContent() && this._isEnabled) {\n $(this.element).trigger(showEvent)\n\n const isInTheDom = $.contains(\n this.element.ownerDocument.documentElement,\n this.element\n )\n\n if (showEvent.isDefaultPrevented() || !isInTheDom) {\n return\n }\n\n const tip = this.getTipElement()\n const tipId = Util.getUID(this.constructor.NAME)\n\n tip.setAttribute('id', tipId)\n this.element.setAttribute('aria-describedby', tipId)\n\n this.setContent()\n\n if (this.config.animation) {\n $(tip).addClass(ClassName.FADE)\n }\n\n const placement = typeof this.config.placement === 'function' ?\n this.config.placement.call(this, tip, this.element) :\n this.config.placement\n\n const attachment = this._getAttachment(placement)\n this.addAttachmentClass(attachment)\n\n const container = this.config.container === false ? document.body : $(this.config.container)\n\n $(tip).data(this.constructor.DATA_KEY, this)\n\n if (!$.contains(this.element.ownerDocument.documentElement, this.tip)) {\n $(tip).appendTo(container)\n }\n\n $(this.element).trigger(this.constructor.Event.INSERTED)\n\n this._popper = new Popper(this.element, tip, {\n placement: attachment,\n modifiers: {\n offset: {\n offset: this.config.offset\n },\n flip: {\n behavior: this.config.fallbackPlacement\n },\n arrow: {\n element: Selector.ARROW\n }\n },\n onCreate: (data) => {\n if (data.originalPlacement !== data.placement) {\n this._handlePopperPlacementChange(data)\n }\n },\n onUpdate : (data) => {\n this._handlePopperPlacementChange(data)\n }\n })\n\n $(tip).addClass(ClassName.SHOW)\n\n // if this is a touch-enabled device we add extra\n // empty mouseover listeners to the body's immediate children;\n // only needed because of broken event delegation on iOS\n // https://www.quirksmode.org/blog/archives/2014/02/mouse_event_bub.html\n if ('ontouchstart' in document.documentElement) {\n $('body').children().on('mouseover', null, $.noop)\n }\n\n const complete = () => {\n if (this.config.animation) {\n this._fixTransition()\n }\n const prevHoverState = this._hoverState\n this._hoverState = null\n\n $(this.element).trigger(this.constructor.Event.SHOWN)\n\n if (prevHoverState === HoverState.OUT) {\n this._leave(null, this)\n }\n }\n\n if (Util.supportsTransitionEnd() && $(this.tip).hasClass(ClassName.FADE)) {\n $(this.tip)\n .one(Util.TRANSITION_END, complete)\n .emulateTransitionEnd(Tooltip._TRANSITION_DURATION)\n } else {\n complete()\n }\n }\n }\n\n hide(callback) {\n const tip = this.getTipElement()\n const hideEvent = $.Event(this.constructor.Event.HIDE)\n const complete = () => {\n if (this._hoverState !== HoverState.SHOW && tip.parentNode) {\n tip.parentNode.removeChild(tip)\n }\n\n this._cleanTipClass()\n this.element.removeAttribute('aria-describedby')\n $(this.element).trigger(this.constructor.Event.HIDDEN)\n if (this._popper !== null) {\n this._popper.destroy()\n }\n\n if (callback) {\n callback()\n }\n }\n\n $(this.element).trigger(hideEvent)\n\n if (hideEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n $(tip).removeClass(ClassName.SHOW)\n\n // if this is a touch-enabled device we remove the extra\n // empty mouseover listeners we added for iOS support\n if ('ontouchstart' in document.documentElement) {\n $('body').children().off('mouseover', null, $.noop)\n }\n\n this._activeTrigger[Trigger.CLICK] = false\n this._activeTrigger[Trigger.FOCUS] = false\n this._activeTrigger[Trigger.HOVER] = false\n\n if (Util.supportsTransitionEnd() &&\n $(this.tip).hasClass(ClassName.FADE)) {\n\n $(tip)\n .one(Util.TRANSITION_END, complete)\n .emulateTransitionEnd(TRANSITION_DURATION)\n\n } else {\n complete()\n }\n\n this._hoverState = ''\n\n }\n\n update() {\n if (this._popper !== null) {\n this._popper.scheduleUpdate()\n }\n }\n\n // protected\n\n isWithContent() {\n return Boolean(this.getTitle())\n }\n\n addAttachmentClass(attachment) {\n $(this.getTipElement()).addClass(`${CLASS_PREFIX}-${attachment}`)\n }\n\n getTipElement() {\n this.tip = this.tip || $(this.config.template)[0]\n return this.tip\n }\n\n setContent() {\n const $tip = $(this.getTipElement())\n this.setElementContent($tip.find(Selector.TOOLTIP_INNER), this.getTitle())\n $tip.removeClass(`${ClassName.FADE} ${ClassName.SHOW}`)\n }\n\n setElementContent($element, content) {\n const html = this.config.html\n if (typeof content === 'object' && (content.nodeType || content.jquery)) {\n // content is a DOM node or a jQuery\n if (html) {\n if (!$(content).parent().is($element)) {\n $element.empty().append(content)\n }\n } else {\n $element.text($(content).text())\n }\n } else {\n $element[html ? 'html' : 'text'](content)\n }\n }\n\n getTitle() {\n let title = this.element.getAttribute('data-original-title')\n\n if (!title) {\n title = typeof this.config.title === 'function' ?\n this.config.title.call(this.element) :\n this.config.title\n }\n\n return title\n }\n\n\n // private\n\n _getAttachment(placement) {\n return AttachmentMap[placement.toUpperCase()]\n }\n\n _setListeners() {\n const triggers = this.config.trigger.split(' ')\n\n triggers.forEach((trigger) => {\n if (trigger === 'click') {\n $(this.element).on(\n this.constructor.Event.CLICK,\n this.config.selector,\n (event) => this.toggle(event)\n )\n\n } else if (trigger !== Trigger.MANUAL) {\n const eventIn = trigger === Trigger.HOVER ?\n this.constructor.Event.MOUSEENTER :\n this.constructor.Event.FOCUSIN\n const eventOut = trigger === Trigger.HOVER ?\n this.constructor.Event.MOUSELEAVE :\n this.constructor.Event.FOCUSOUT\n\n $(this.element)\n .on(\n eventIn,\n this.config.selector,\n (event) => this._enter(event)\n )\n .on(\n eventOut,\n this.config.selector,\n (event) => this._leave(event)\n )\n }\n\n $(this.element).closest('.modal').on(\n 'hide.bs.modal',\n () => this.hide()\n )\n })\n\n if (this.config.selector) {\n this.config = $.extend({}, this.config, {\n trigger : 'manual',\n selector : ''\n })\n } else {\n this._fixTitle()\n }\n }\n\n _fixTitle() {\n const titleType = typeof this.element.getAttribute('data-original-title')\n if (this.element.getAttribute('title') ||\n titleType !== 'string') {\n this.element.setAttribute(\n 'data-original-title',\n this.element.getAttribute('title') || ''\n )\n this.element.setAttribute('title', '')\n }\n }\n\n _enter(event, context) {\n const dataKey = this.constructor.DATA_KEY\n\n context = context || $(event.currentTarget).data(dataKey)\n\n if (!context) {\n context = new this.constructor(\n event.currentTarget,\n this._getDelegateConfig()\n )\n $(event.currentTarget).data(dataKey, context)\n }\n\n if (event) {\n context._activeTrigger[\n event.type === 'focusin' ? Trigger.FOCUS : Trigger.HOVER\n ] = true\n }\n\n if ($(context.getTipElement()).hasClass(ClassName.SHOW) ||\n context._hoverState === HoverState.SHOW) {\n context._hoverState = HoverState.SHOW\n return\n }\n\n clearTimeout(context._timeout)\n\n context._hoverState = HoverState.SHOW\n\n if (!context.config.delay || !context.config.delay.show) {\n context.show()\n return\n }\n\n context._timeout = setTimeout(() => {\n if (context._hoverState === HoverState.SHOW) {\n context.show()\n }\n }, context.config.delay.show)\n }\n\n _leave(event, context) {\n const dataKey = this.constructor.DATA_KEY\n\n context = context || $(event.currentTarget).data(dataKey)\n\n if (!context) {\n context = new this.constructor(\n event.currentTarget,\n this._getDelegateConfig()\n )\n $(event.currentTarget).data(dataKey, context)\n }\n\n if (event) {\n context._activeTrigger[\n event.type === 'focusout' ? Trigger.FOCUS : Trigger.HOVER\n ] = false\n }\n\n if (context._isWithActiveTrigger()) {\n return\n }\n\n clearTimeout(context._timeout)\n\n context._hoverState = HoverState.OUT\n\n if (!context.config.delay || !context.config.delay.hide) {\n context.hide()\n return\n }\n\n context._timeout = setTimeout(() => {\n if (context._hoverState === HoverState.OUT) {\n context.hide()\n }\n }, context.config.delay.hide)\n }\n\n _isWithActiveTrigger() {\n for (const trigger in this._activeTrigger) {\n if (this._activeTrigger[trigger]) {\n return true\n }\n }\n\n return false\n }\n\n _getConfig(config) {\n config = $.extend(\n {},\n this.constructor.Default,\n $(this.element).data(),\n config\n )\n\n if (typeof config.delay === 'number') {\n config.delay = {\n show : config.delay,\n hide : config.delay\n }\n }\n\n if (typeof config.title === 'number') {\n config.title = config.title.toString()\n }\n\n if (typeof config.content === 'number') {\n config.content = config.content.toString()\n }\n\n Util.typeCheckConfig(\n NAME,\n config,\n this.constructor.DefaultType\n )\n\n return config\n }\n\n _getDelegateConfig() {\n const config = {}\n\n if (this.config) {\n for (const key in this.config) {\n if (this.constructor.Default[key] !== this.config[key]) {\n config[key] = this.config[key]\n }\n }\n }\n\n return config\n }\n\n _cleanTipClass() {\n const $tip = $(this.getTipElement())\n const tabClass = $tip.attr('class').match(BSCLS_PREFIX_REGEX)\n if (tabClass !== null && tabClass.length > 0) {\n $tip.removeClass(tabClass.join(''))\n }\n }\n\n _handlePopperPlacementChange(data) {\n this._cleanTipClass()\n this.addAttachmentClass(this._getAttachment(data.placement))\n }\n\n _fixTransition() {\n const tip = this.getTipElement()\n const initConfigAnimation = this.config.animation\n if (tip.getAttribute('x-placement') !== null) {\n return\n }\n $(tip).removeClass(ClassName.FADE)\n this.config.animation = false\n this.hide()\n this.show()\n this.config.animation = initConfigAnimation\n }\n\n // static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n const _config = typeof config === 'object' && config\n\n if (!data && /dispose|hide/.test(config)) {\n return\n }\n\n if (!data) {\n data = new Tooltip(this, _config)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'string') {\n if (typeof data[config] === 'undefined') {\n throw new Error(`No method named \"${config}\"`)\n }\n data[config]()\n }\n })\n }\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Tooltip._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Tooltip\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Tooltip._jQueryInterface\n }\n\n return Tooltip\n\n})($, Popper)\n\nexport default Tooltip\n","import $ from 'jquery'\nimport Tooltip from './tooltip'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): popover.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Popover = (() => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'popover'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.popover'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const CLASS_PREFIX = 'bs-popover'\n const BSCLS_PREFIX_REGEX = new RegExp(`(^|\\\\s)${CLASS_PREFIX}\\\\S+`, 'g')\n\n const Default = $.extend({}, Tooltip.Default, {\n placement : 'right',\n trigger : 'click',\n content : '',\n template : '<div class=\"popover\" role=\"tooltip\">'\n + '<div class=\"arrow\"></div>'\n + '<h3 class=\"popover-header\"></h3>'\n + '<div class=\"popover-body\"></div></div>'\n })\n\n const DefaultType = $.extend({}, Tooltip.DefaultType, {\n content : '(string|element|function)'\n })\n\n const ClassName = {\n FADE : 'fade',\n SHOW : 'show'\n }\n\n const Selector = {\n TITLE : '.popover-header',\n CONTENT : '.popover-body'\n }\n\n const Event = {\n HIDE : `hide${EVENT_KEY}`,\n HIDDEN : `hidden${EVENT_KEY}`,\n SHOW : `show${EVENT_KEY}`,\n SHOWN : `shown${EVENT_KEY}`,\n INSERTED : `inserted${EVENT_KEY}`,\n CLICK : `click${EVENT_KEY}`,\n FOCUSIN : `focusin${EVENT_KEY}`,\n FOCUSOUT : `focusout${EVENT_KEY}`,\n MOUSEENTER : `mouseenter${EVENT_KEY}`,\n MOUSELEAVE : `mouseleave${EVENT_KEY}`\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Popover extends Tooltip {\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n static get Default() {\n return Default\n }\n\n static get NAME() {\n return NAME\n }\n\n static get DATA_KEY() {\n return DATA_KEY\n }\n\n static get Event() {\n return Event\n }\n\n static get EVENT_KEY() {\n return EVENT_KEY\n }\n\n static get DefaultType() {\n return DefaultType\n }\n\n\n // overrides\n\n isWithContent() {\n return this.getTitle() || this._getContent()\n }\n\n addAttachmentClass(attachment) {\n $(this.getTipElement()).addClass(`${CLASS_PREFIX}-${attachment}`)\n }\n\n getTipElement() {\n this.tip = this.tip || $(this.config.template)[0]\n return this.tip\n }\n\n setContent() {\n const $tip = $(this.getTipElement())\n\n // we use append for html objects to maintain js events\n this.setElementContent($tip.find(Selector.TITLE), this.getTitle())\n this.setElementContent($tip.find(Selector.CONTENT), this._getContent())\n\n $tip.removeClass(`${ClassName.FADE} ${ClassName.SHOW}`)\n }\n\n // private\n\n _getContent() {\n return this.element.getAttribute('data-content')\n || (typeof this.config.content === 'function' ?\n this.config.content.call(this.element) :\n this.config.content)\n }\n\n _cleanTipClass() {\n const $tip = $(this.getTipElement())\n const tabClass = $tip.attr('class').match(BSCLS_PREFIX_REGEX)\n if (tabClass !== null && tabClass.length > 0) {\n $tip.removeClass(tabClass.join(''))\n }\n }\n\n\n // static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n const _config = typeof config === 'object' ? config : null\n\n if (!data && /destroy|hide/.test(config)) {\n return\n }\n\n if (!data) {\n data = new Popover(this, _config)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'string') {\n if (typeof data[config] === 'undefined') {\n throw new Error(`No method named \"${config}\"`)\n }\n data[config]()\n }\n })\n }\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Popover._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Popover\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Popover._jQueryInterface\n }\n\n return Popover\n\n})($)\n\nexport default Popover\n","import $ from 'jquery'\nimport Util from './util'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): scrollspy.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst ScrollSpy = (() => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'scrollspy'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.scrollspy'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n\n const Default = {\n offset : 10,\n method : 'auto',\n target : ''\n }\n\n const DefaultType = {\n offset : 'number',\n method : 'string',\n target : '(string|element)'\n }\n\n const Event = {\n ACTIVATE : `activate${EVENT_KEY}`,\n SCROLL : `scroll${EVENT_KEY}`,\n LOAD_DATA_API : `load${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n DROPDOWN_ITEM : 'dropdown-item',\n DROPDOWN_MENU : 'dropdown-menu',\n ACTIVE : 'active'\n }\n\n const Selector = {\n DATA_SPY : '[data-spy=\"scroll\"]',\n ACTIVE : '.active',\n NAV_LIST_GROUP : '.nav, .list-group',\n NAV_LINKS : '.nav-link',\n NAV_ITEMS : '.nav-item',\n LIST_ITEMS : '.list-group-item',\n DROPDOWN : '.dropdown',\n DROPDOWN_ITEMS : '.dropdown-item',\n DROPDOWN_TOGGLE : '.dropdown-toggle'\n }\n\n const OffsetMethod = {\n OFFSET : 'offset',\n POSITION : 'position'\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class ScrollSpy {\n\n constructor(element, config) {\n this._element = element\n this._scrollElement = element.tagName === 'BODY' ? window : element\n this._config = this._getConfig(config)\n this._selector = `${this._config.target} ${Selector.NAV_LINKS},`\n + `${this._config.target} ${Selector.LIST_ITEMS},`\n + `${this._config.target} ${Selector.DROPDOWN_ITEMS}`\n this._offsets = []\n this._targets = []\n this._activeTarget = null\n this._scrollHeight = 0\n\n $(this._scrollElement).on(Event.SCROLL, (event) => this._process(event))\n\n this.refresh()\n this._process()\n }\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n static get Default() {\n return Default\n }\n\n\n // public\n\n refresh() {\n const autoMethod = this._scrollElement !== this._scrollElement.window ?\n OffsetMethod.POSITION : OffsetMethod.OFFSET\n\n const offsetMethod = this._config.method === 'auto' ?\n autoMethod : this._config.method\n\n const offsetBase = offsetMethod === OffsetMethod.POSITION ?\n this._getScrollTop() : 0\n\n this._offsets = []\n this._targets = []\n\n this._scrollHeight = this._getScrollHeight()\n\n const targets = $.makeArray($(this._selector))\n\n targets\n .map((element) => {\n let target\n const targetSelector = Util.getSelectorFromElement(element)\n\n if (targetSelector) {\n target = $(targetSelector)[0]\n }\n\n if (target) {\n const targetBCR = target.getBoundingClientRect()\n if (targetBCR.width || targetBCR.height) {\n // todo (fat): remove sketch reliance on jQuery position/offset\n return [\n $(target)[offsetMethod]().top + offsetBase,\n targetSelector\n ]\n }\n }\n return null\n })\n .filter((item) => item)\n .sort((a, b) => a[0] - b[0])\n .forEach((item) => {\n this._offsets.push(item[0])\n this._targets.push(item[1])\n })\n }\n\n dispose() {\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n $(this._scrollElement).off(EVENT_KEY)\n\n this._element = null\n this._scrollElement = null\n this._config = null\n this._selector = null\n this._offsets = null\n this._targets = null\n this._activeTarget = null\n this._scrollHeight = null\n }\n\n\n // private\n\n _getConfig(config) {\n config = $.extend({}, Default, config)\n\n if (typeof config.target !== 'string') {\n let id = $(config.target).attr('id')\n if (!id) {\n id = Util.getUID(NAME)\n $(config.target).attr('id', id)\n }\n config.target = `#${id}`\n }\n\n Util.typeCheckConfig(NAME, config, DefaultType)\n\n return config\n }\n\n _getScrollTop() {\n return this._scrollElement === window ?\n this._scrollElement.pageYOffset : this._scrollElement.scrollTop\n }\n\n _getScrollHeight() {\n return this._scrollElement.scrollHeight || Math.max(\n document.body.scrollHeight,\n document.documentElement.scrollHeight\n )\n }\n\n _getOffsetHeight() {\n return this._scrollElement === window ?\n window.innerHeight : this._scrollElement.getBoundingClientRect().height\n }\n\n _process() {\n const scrollTop = this._getScrollTop() + this._config.offset\n const scrollHeight = this._getScrollHeight()\n const maxScroll = this._config.offset\n + scrollHeight\n - this._getOffsetHeight()\n\n if (this._scrollHeight !== scrollHeight) {\n this.refresh()\n }\n\n if (scrollTop >= maxScroll) {\n const target = this._targets[this._targets.length - 1]\n\n if (this._activeTarget !== target) {\n this._activate(target)\n }\n return\n }\n\n if (this._activeTarget && scrollTop < this._offsets[0] && this._offsets[0] > 0) {\n this._activeTarget = null\n this._clear()\n return\n }\n\n for (let i = this._offsets.length; i--;) {\n const isActiveTarget = this._activeTarget !== this._targets[i]\n && scrollTop >= this._offsets[i]\n && (typeof this._offsets[i + 1] === 'undefined' ||\n scrollTop < this._offsets[i + 1])\n\n if (isActiveTarget) {\n this._activate(this._targets[i])\n }\n }\n }\n\n _activate(target) {\n this._activeTarget = target\n\n this._clear()\n\n let queries = this._selector.split(',')\n // eslint-disable-next-line arrow-body-style\n queries = queries.map((selector) => {\n return `${selector}[data-target=\"${target}\"],` +\n `${selector}[href=\"${target}\"]`\n })\n\n const $link = $(queries.join(','))\n\n if ($link.hasClass(ClassName.DROPDOWN_ITEM)) {\n $link.closest(Selector.DROPDOWN).find(Selector.DROPDOWN_TOGGLE).addClass(ClassName.ACTIVE)\n $link.addClass(ClassName.ACTIVE)\n } else {\n // Set triggered link as active\n $link.addClass(ClassName.ACTIVE)\n // Set triggered links parents as active\n // With both <ul> and <nav> markup a parent is the previous sibling of any nav ancestor\n $link.parents(Selector.NAV_LIST_GROUP).prev(`${Selector.NAV_LINKS}, ${Selector.LIST_ITEMS}`).addClass(ClassName.ACTIVE)\n // Handle special case when .nav-link is inside .nav-item\n $link.parents(Selector.NAV_LIST_GROUP).prev(Selector.NAV_ITEMS).children(Selector.NAV_LINKS).addClass(ClassName.ACTIVE)\n }\n\n $(this._scrollElement).trigger(Event.ACTIVATE, {\n relatedTarget: target\n })\n }\n\n _clear() {\n $(this._selector).filter(Selector.ACTIVE).removeClass(ClassName.ACTIVE)\n }\n\n\n // static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n const _config = typeof config === 'object' && config\n\n if (!data) {\n data = new ScrollSpy(this, _config)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'string') {\n if (typeof data[config] === 'undefined') {\n throw new Error(`No method named \"${config}\"`)\n }\n data[config]()\n }\n })\n }\n\n\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(window).on(Event.LOAD_DATA_API, () => {\n const scrollSpys = $.makeArray($(Selector.DATA_SPY))\n\n for (let i = scrollSpys.length; i--;) {\n const $spy = $(scrollSpys[i])\n ScrollSpy._jQueryInterface.call($spy, $spy.data())\n }\n })\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = ScrollSpy._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = ScrollSpy\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return ScrollSpy._jQueryInterface\n }\n\n return ScrollSpy\n\n})($)\n\nexport default ScrollSpy\n","import $ from 'jquery'\nimport Util from './util'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta.2): tab.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Tab = (() => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'tab'\n const VERSION = '4.0.0-beta.2'\n const DATA_KEY = 'bs.tab'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const TRANSITION_DURATION = 150\n\n const Event = {\n HIDE : `hide${EVENT_KEY}`,\n HIDDEN : `hidden${EVENT_KEY}`,\n SHOW : `show${EVENT_KEY}`,\n SHOWN : `shown${EVENT_KEY}`,\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n DROPDOWN_MENU : 'dropdown-menu',\n ACTIVE : 'active',\n DISABLED : 'disabled',\n FADE : 'fade',\n SHOW : 'show'\n }\n\n const Selector = {\n DROPDOWN : '.dropdown',\n NAV_LIST_GROUP : '.nav, .list-group',\n ACTIVE : '.active',\n ACTIVE_UL : '> li > .active',\n DATA_TOGGLE : '[data-toggle=\"tab\"], [data-toggle=\"pill\"], [data-toggle=\"list\"]',\n DROPDOWN_TOGGLE : '.dropdown-toggle',\n DROPDOWN_ACTIVE_CHILD : '> .dropdown-menu .active'\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Tab {\n\n constructor(element) {\n this._element = element\n }\n\n\n // getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n\n // public\n\n show() {\n if (this._element.parentNode &&\n this._element.parentNode.nodeType === Node.ELEMENT_NODE &&\n $(this._element).hasClass(ClassName.ACTIVE) ||\n $(this._element).hasClass(ClassName.DISABLED)) {\n return\n }\n\n let target\n let previous\n const listElement = $(this._element).closest(Selector.NAV_LIST_GROUP)[0]\n const selector = Util.getSelectorFromElement(this._element)\n\n if (listElement) {\n const itemSelector = listElement.nodeName === 'UL' ? Selector.ACTIVE_UL : Selector.ACTIVE\n previous = $.makeArray($(listElement).find(itemSelector))\n previous = previous[previous.length - 1]\n }\n\n const hideEvent = $.Event(Event.HIDE, {\n relatedTarget: this._element\n })\n\n const showEvent = $.Event(Event.SHOW, {\n relatedTarget: previous\n })\n\n if (previous) {\n $(previous).trigger(hideEvent)\n }\n\n $(this._element).trigger(showEvent)\n\n if (showEvent.isDefaultPrevented() ||\n hideEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n if (selector) {\n target = $(selector)[0]\n }\n\n this._activate(\n this._element,\n listElement\n )\n\n const complete = () => {\n const hiddenEvent = $.Event(Event.HIDDEN, {\n relatedTarget: this._element\n })\n\n const shownEvent = $.Event(Event.SHOWN, {\n relatedTarget: previous\n })\n\n $(previous).trigger(hiddenEvent)\n $(this._element).trigger(shownEvent)\n }\n\n if (target) {\n this._activate(target, target.parentNode, complete)\n } else {\n complete()\n }\n }\n\n dispose() {\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n this._element = null\n }\n\n\n // private\n\n _activate(element, container, callback) {\n let activeElements\n if (container.nodeName === 'UL') {\n activeElements = $(container).find(Selector.ACTIVE_UL)\n } else {\n activeElements = $(container).children(Selector.ACTIVE)\n }\n\n const active = activeElements[0]\n const isTransitioning = callback\n && Util.supportsTransitionEnd()\n && (active && $(active).hasClass(ClassName.FADE))\n\n const complete = () => this._transitionComplete(\n element,\n active,\n isTransitioning,\n callback\n )\n\n if (active && isTransitioning) {\n $(active)\n .one(Util.TRANSITION_END, complete)\n .emulateTransitionEnd(TRANSITION_DURATION)\n\n } else {\n complete()\n }\n\n if (active) {\n $(active).removeClass(ClassName.SHOW)\n }\n }\n\n _transitionComplete(element, active, isTransitioning, callback) {\n if (active) {\n $(active).removeClass(ClassName.ACTIVE)\n\n const dropdownChild = $(active.parentNode).find(\n Selector.DROPDOWN_ACTIVE_CHILD\n )[0]\n\n if (dropdownChild) {\n $(dropdownChild).removeClass(ClassName.ACTIVE)\n }\n\n if (active.getAttribute('role') === 'tab') {\n active.setAttribute('aria-selected', false)\n }\n }\n\n $(element).addClass(ClassName.ACTIVE)\n if (element.getAttribute('role') === 'tab') {\n element.setAttribute('aria-selected', true)\n }\n\n if (isTransitioning) {\n Util.reflow(element)\n $(element).addClass(ClassName.SHOW)\n } else {\n $(element).removeClass(ClassName.FADE)\n }\n\n if (element.parentNode &&\n $(element.parentNode).hasClass(ClassName.DROPDOWN_MENU)) {\n\n const dropdownElement = $(element).closest(Selector.DROPDOWN)[0]\n if (dropdownElement) {\n $(dropdownElement).find(Selector.DROPDOWN_TOGGLE).addClass(ClassName.ACTIVE)\n }\n\n element.setAttribute('aria-expanded', true)\n }\n\n if (callback) {\n callback()\n }\n }\n\n\n // static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n const $this = $(this)\n let data = $this.data(DATA_KEY)\n\n if (!data) {\n data = new Tab(this)\n $this.data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'string') {\n if (typeof data[config] === 'undefined') {\n throw new Error(`No method named \"${config}\"`)\n }\n data[config]()\n }\n })\n }\n\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document)\n .on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE, function (event) {\n event.preventDefault()\n Tab._jQueryInterface.call($(this), 'show')\n })\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Tab._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Tab\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Tab._jQueryInterface\n }\n\n return Tab\n\n})($)\n\nexport default Tab\n","import $ from 'jquery'\nimport Alert from './alert'\nimport Button from './button'\nimport Carousel from './carousel'\nimport Collapse from './collapse'\nimport Dropdown from './dropdown'\nimport Modal from './modal'\nimport Popover from './popover'\nimport Scrollspy from './scrollspy'\nimport Tab from './tab'\nimport Tooltip from './tooltip'\nimport Util from './util'\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-alpha.6): index.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\n(() => {\n if (typeof $ === 'undefined') {\n throw new Error('Bootstrap\\'s JavaScript requires jQuery. jQuery must be included before Bootstrap\\'s JavaScript.')\n }\n\n const version = $.fn.jquery.split(' ')[0].split('.')\n const minMajor = 1\n const ltMajor = 2\n const minMinor = 9\n const minPatch = 1\n const maxMajor = 4\n\n if (version[0] < ltMajor && version[1] < minMinor || version[0] === minMajor && version[1] === minMinor && version[2] < minPatch || version[0] >= maxMajor) {\n throw new Error('Bootstrap\\'s JavaScript requires at least jQuery v1.9.1 but less than v4.0.0')\n }\n})($)\n\nexport {\n Util,\n Alert,\n Button,\n Carousel,\n Collapse,\n Dropdown,\n Modal,\n Popover,\n Scrollspy,\n Tab,\n Tooltip\n}\n"],"names":["Util","transition","MAX_UID","TransitionEndEvent","toType","obj","toString","call","match","toLowerCase","getSpecialTransitionEndEvent","end","event","$","target","is","handleObj","handler","apply","arguments","undefined","transitionEndTest","window","QUnit","el","document","createElement","name","style","transitionEndEmulator","duration","called","one","TRANSITION_END","triggerTransitionEnd","setTransitionEndSupport","fn","emulateTransitionEnd","supportsTransitionEnd","special","prefix","Math","random","getElementById","element","selector","getAttribute","$selector","find","length","error","offsetHeight","trigger","Boolean","nodeType","componentName","config","configTypes","property","Object","prototype","hasOwnProperty","expectedTypes","value","valueType","isElement","RegExp","test","Error","toUpperCase","Alert","NAME","VERSION","DATA_KEY","EVENT_KEY","DATA_API_KEY","JQUERY_NO_CONFLICT","TRANSITION_DURATION","Selector","Event","ClassName","_element","close","rootElement","_getRootElement","customEvent","_triggerCloseEvent","isDefaultPrevented","_removeElement","dispose","removeData","getSelectorFromElement","parent","closest","ALERT","closeEvent","CLOSE","removeClass","SHOW","hasClass","FADE","_destroyElement","detach","CLOSED","remove","_jQueryInterface","each","$element","data","_handleDismiss","alertInstance","preventDefault","on","CLICK_DATA_API","DISMISS","Constructor","noConflict","Button","toggle","triggerChangeEvent","addAriaPressed","DATA_TOGGLE","input","INPUT","type","checked","ACTIVE","activeElement","hasAttribute","classList","contains","focus","setAttribute","toggleClass","DATA_TOGGLE_CARROT","button","BUTTON","FOCUS_BLUR_DATA_API","FOCUS","Carousel","ARROW_LEFT_KEYCODE","ARROW_RIGHT_KEYCODE","TOUCHEVENT_COMPAT_WAIT","Default","DefaultType","Direction","_items","_interval","_activeElement","_isPaused","_isSliding","touchTimeout","_config","_getConfig","_indicatorsElement","INDICATORS","_addEventListeners","next","_slide","NEXT","nextWhenVisible","hidden","css","prev","PREV","pause","NEXT_PREV","cycle","interval","setInterval","visibilityState","bind","to","index","ACTIVE_ITEM","activeIndex","_getItemIndex","SLID","direction","off","extend","typeCheckConfig","keyboard","KEYDOWN","_keydown","MOUSEENTER","MOUSELEAVE","documentElement","TOUCHEND","setTimeout","tagName","which","makeArray","ITEM","indexOf","_getItemByDirection","isNextDirection","isPrevDirection","lastItemIndex","isGoingToWrap","wrap","delta","itemIndex","_triggerSlideEvent","relatedTarget","eventDirectionName","targetIndex","fromIndex","slideEvent","SLIDE","_setActiveIndicatorElement","nextIndicator","children","addClass","activeElementIndex","nextElement","nextElementIndex","isCycling","directionalClassName","orderClassName","LEFT","RIGHT","slidEvent","reflow","action","slide","_dataApiClickHandler","CAROUSEL","slideIndex","DATA_SLIDE","LOAD_DATA_API","DATA_RIDE","$carousel","Collapse","Dimension","_isTransitioning","_triggerArray","id","tabToggles","i","elem","filter","push","_parent","_getParent","_addAriaAndCollapsedClass","hide","show","actives","activesData","ACTIVES","startEvent","dimension","_getDimension","COLLAPSE","COLLAPSING","COLLAPSED","attr","setTransitioning","complete","SHOWN","capitalizedDimension","slice","scrollSize","HIDE","getBoundingClientRect","$elem","HIDDEN","isTransitioning","hasWidth","WIDTH","HEIGHT","jquery","_getTargetFromElement","triggerArray","isOpen","$this","currentTarget","$trigger","$target","Dropdown","Popper","ESCAPE_KEYCODE","SPACE_KEYCODE","TAB_KEYCODE","ARROW_UP_KEYCODE","ARROW_DOWN_KEYCODE","RIGHT_MOUSE_BUTTON_WHICH","REGEXP_KEYDOWN","AttachmentMap","_popper","_menu","_getMenuElement","_inNavbar","_detectNavbar","disabled","DISABLED","_getParentFromElement","isActive","_clearMenus","showEvent","DROPUP","MENULEFT","MENURIGHT","_getPopperConfig","NAVBAR_NAV","noop","destroy","update","scheduleUpdate","CLICK","stopPropagation","constructor","MENU","_getPlacement","$parentDropdown","placement","BOTTOM","TOP","TOPEND","BOTTOMEND","offsetConf","offset","offsets","popperConfig","flip","modifiers","applyStyle","toggles","context","dropdownMenu","hideEvent","parentNode","_dataApiKeydownHandler","items","VISIBLE_ITEMS","get","KEYDOWN_DATA_API","KEYUP_DATA_API","FORM_CHILD","e","Modal","BACKDROP_TRANSITION_DURATION","_dialog","DIALOG","_backdrop","_isShown","_isBodyOverflowing","_ignoreBackdropClick","_originalBodyPadding","_scrollbarWidth","_checkScrollbar","_setScrollbar","_adjustDialog","body","OPEN","_setEscapeEvent","_setResizeEvent","CLICK_DISMISS","DATA_DISMISS","MOUSEDOWN_DISMISS","MOUSEUP_DISMISS","_showBackdrop","_showElement","FOCUSIN","_hideModal","handleUpdate","Node","ELEMENT_NODE","appendChild","display","removeAttribute","scrollTop","_enforceFocus","shownEvent","transitionComplete","has","KEYDOWN_DISMISS","RESIZE","_resetAdjustments","_resetScrollbar","_removeBackdrop","callback","animate","backdrop","doAnimate","className","BACKDROP","appendTo","callbackRemove","isModalOverflowing","scrollHeight","clientHeight","paddingLeft","paddingRight","rect","left","right","innerWidth","_getScrollbarWidth","FIXED_CONTENT","actualPadding","calculatedPadding","parseFloat","STICKY_CONTENT","actualMargin","marginRight","calculatedMargin","NAVBAR_TOGGLER","padding","margin","scrollDiv","SCROLLBAR_MEASURER","scrollbarWidth","width","clientWidth","removeChild","Tooltip","CLASS_PREFIX","BSCLS_PREFIX_REGEX","HoverState","Trigger","_isEnabled","_timeout","_hoverState","_activeTrigger","tip","_setListeners","enable","disable","toggleEnabled","dataKey","_getDelegateConfig","click","_isWithActiveTrigger","_enter","_leave","getTipElement","isWithContent","isInTheDom","ownerDocument","tipId","getUID","setContent","animation","attachment","_getAttachment","addAttachmentClass","container","INSERTED","fallbackPlacement","ARROW","originalPlacement","_handlePopperPlacementChange","_fixTransition","prevHoverState","OUT","_TRANSITION_DURATION","_cleanTipClass","HOVER","getTitle","template","$tip","setElementContent","TOOLTIP_INNER","content","html","empty","append","text","title","triggers","split","forEach","MANUAL","eventIn","eventOut","FOCUSOUT","_fixTitle","titleType","delay","key","tabClass","join","initConfigAnimation","Popover","_getContent","TITLE","CONTENT","ScrollSpy","OffsetMethod","_scrollElement","_selector","NAV_LINKS","LIST_ITEMS","DROPDOWN_ITEMS","_offsets","_targets","_activeTarget","_scrollHeight","SCROLL","_process","refresh","autoMethod","POSITION","OFFSET","offsetMethod","method","offsetBase","_getScrollTop","_getScrollHeight","targets","map","targetSelector","targetBCR","height","top","item","sort","a","b","pageYOffset","max","_getOffsetHeight","innerHeight","maxScroll","_activate","_clear","isActiveTarget","queries","$link","DROPDOWN_ITEM","DROPDOWN","DROPDOWN_TOGGLE","parents","NAV_LIST_GROUP","NAV_ITEMS","ACTIVATE","scrollSpys","DATA_SPY","$spy","Tab","previous","listElement","itemSelector","nodeName","ACTIVE_UL","hiddenEvent","activeElements","active","_transitionComplete","dropdownChild","DROPDOWN_ACTIVE_CHILD","DROPDOWN_MENU","dropdownElement","version","minMajor","ltMajor","minMinor","minPatch","maxMajor"],"mappings":";;;;;;;;;;;AAEA;;;;;;;AAOA,IAAMA,OAAQ,YAAM;;;;;;MASdC,aAAa,KAAjB;MAEMC,UAAU,OAAhB;MAEMC,qBAAqB;sBACN,qBADM;mBAEN,eAFM;iBAGN,+BAHM;gBAIN,eAJM;;GAA3B;;WAQSC,MAAT,CAAgBC,GAAhB,EAAqB;WACZ,GAAGC,QAAH,CAAYC,IAAZ,CAAiBF,GAAjB,EAAsBG,KAAtB,CAA4B,eAA5B,EAA6C,CAA7C,EAAgDC,WAAhD,EAAP;;;WAGOC,4BAAT,GAAwC;WAC/B;gBACKT,WAAWU,GADhB;oBAESV,WAAWU,GAFpB;YAAA,kBAGEC,KAHF,EAGS;YACRC,EAAED,MAAME,MAAR,EAAgBC,EAAhB,CAAmB,IAAnB,CAAJ,EAA8B;iBACrBH,MAAMI,SAAN,CAAgBC,OAAhB,CAAwBC,KAAxB,CAA8B,IAA9B,EAAoCC,SAApC,CAAP,CAD4B;;;eAGvBC,SAAP,CAJY;;KAHhB;;;WAYOC,iBAAT,GAA6B;QACvBC,OAAOC,KAAX,EAAkB;aACT,KAAP;;;QAGIC,KAAKC,SAASC,aAAT,CAAuB,WAAvB,CAAX;;SAEK,IAAMC,IAAX,IAAmBxB,kBAAnB,EAAuC;UACjC,OAAOqB,GAAGI,KAAH,CAASD,IAAT,CAAP,KAA0B,WAA9B,EAA2C;eAClC;eACAxB,mBAAmBwB,IAAnB;SADP;;;;WAMG,KAAP;;;WAGOE,qBAAT,CAA+BC,QAA/B,EAAyC;;;QACnCC,SAAS,KAAb;MAEE,IAAF,EAAQC,GAAR,CAAYhC,KAAKiC,cAAjB,EAAiC,YAAM;eAC5B,IAAT;KADF;eAIW,YAAM;UACX,CAACF,MAAL,EAAa;aACNG,oBAAL;;KAFJ,EAIGJ,QAJH;WAMO,IAAP;;;WAGOK,uBAAT,GAAmC;iBACpBd,mBAAb;MAEEe,EAAF,CAAKC,oBAAL,GAA4BR,qBAA5B;;QAEI7B,KAAKsC,qBAAL,EAAJ,EAAkC;QAC9B1B,KAAF,CAAQ2B,OAAR,CAAgBvC,KAAKiC,cAArB,IAAuCvB,8BAAvC;;;;;;;;;;MAWEV,OAAO;oBAEK,iBAFL;UAAA,kBAIJwC,MAJI,EAII;SACV;;kBAES,CAAC,EAAEC,KAAKC,MAAL,KAAgBxC,OAAlB,CAAX,CAFC;OAAH,QAGSuB,SAASkB,cAAT,CAAwBH,MAAxB,CAHT;;aAIOA,MAAP;KATS;0BAAA,kCAYYI,OAZZ,EAYqB;UAC1BC,WAAWD,QAAQE,YAAR,CAAqB,aAArB,CAAf;;UACI,CAACD,QAAD,IAAaA,aAAa,GAA9B,EAAmC;mBACtBD,QAAQE,YAAR,CAAqB,MAArB,KAAgC,EAA3C;;;UAGE;YACIC,YAAYlC,EAAEY,QAAF,EAAYuB,IAAZ,CAAiBH,QAAjB,CAAlB;eACOE,UAAUE,MAAV,GAAmB,CAAnB,GAAuBJ,QAAvB,GAAkC,IAAzC;OAFF,CAGE,OAAOK,KAAP,EAAc;eACP,IAAP;;KAtBO;UAAA,kBA0BJN,OA1BI,EA0BK;aACPA,QAAQO,YAAf;KA3BS;wBAAA,gCA8BUP,OA9BV,EA8BmB;QAC1BA,OAAF,EAAWQ,OAAX,CAAmBnD,WAAWU,GAA9B;KA/BS;yBAAA,mCAkCa;aACf0C,QAAQpD,UAAR,CAAP;KAnCS;aAAA,qBAsCDI,GAtCC,EAsCI;aACN,CAACA,IAAI,CAAJ,KAAUA,GAAX,EAAgBiD,QAAvB;KAvCS;mBAAA,2BA0CKC,aA1CL,EA0CoBC,MA1CpB,EA0C4BC,WA1C5B,EA0CyC;WAC7C,IAAMC,QAAX,IAAuBD,WAAvB,EAAoC;YAC9BE,OAAOC,SAAP,CAAiBC,cAAjB,CAAgCtD,IAAhC,CAAqCkD,WAArC,EAAkDC,QAAlD,CAAJ,EAAiE;cACzDI,gBAAgBL,YAAYC,QAAZ,CAAtB;cACMK,QAAgBP,OAAOE,QAAP,CAAtB;cACMM,YAAgBD,SAAS/D,KAAKiE,SAAL,CAAeF,KAAf,CAAT,GACA,SADA,GACY3D,OAAO2D,KAAP,CADlC;;cAGI,CAAC,IAAIG,MAAJ,CAAWJ,aAAX,EAA0BK,IAA1B,CAA+BH,SAA/B,CAAL,EAAgD;kBACxC,IAAII,KAAJ,CACDb,cAAcc,WAAd,EAAH,yBACWX,QADX,2BACuCM,SADvC,sCAEsBF,aAFtB,SADI,CAAN;;;;;GAnDV;;SA+DO9D,IAAP;CAxJW,CA0JVa,CA1JU,CAAb;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACLA;;;;;;;AAOA,IAAMyD,QAAS,YAAM;;;;;;MASbC,OAAsB,OAA5B;MACMC,UAAsB,cAA5B;MACMC,WAAsB,UAA5B;MACMC,kBAA0BD,QAAhC;MACME,eAAsB,WAA5B;MACMC,qBAAsB/D,EAAEuB,EAAF,CAAKmC,IAAL,CAA5B;MACMM,sBAAsB,GAA5B;MAEMC,WAAW;aACL;GADZ;MAIMC,QAAQ;qBACaL,SADb;uBAEcA,SAFd;8BAGaA,SAAzB,GAAqCC;GAHvC;MAMMK,YAAY;WACR,OADQ;UAER,MAFQ;UAGR;;;;;;;GAHV;;MAaMV,KAxCa;;;mBA0CL1B,OAAZ,EAAqB;WACdqC,QAAL,GAAgBrC,OAAhB;KA3Ce;;;;;;WAwDjBsC,KAxDiB,kBAwDXtC,OAxDW,EAwDF;gBACHA,WAAW,KAAKqC,QAA1B;;UAEME,cAAc,KAAKC,eAAL,CAAqBxC,OAArB,CAApB;;UACMyC,cAAc,KAAKC,kBAAL,CAAwBH,WAAxB,CAApB;;UAEIE,YAAYE,kBAAZ,EAAJ,EAAsC;;;;WAIjCC,cAAL,CAAoBL,WAApB;KAlEe;;WAqEjBM,OArEiB,sBAqEP;QACNC,UAAF,CAAa,KAAKT,QAAlB,EAA4BR,QAA5B;WACKQ,QAAL,GAAgB,IAAhB;KAvEe;;;WA6EjBG,eA7EiB,4BA6EDxC,OA7EC,EA6EQ;UACjBC,WAAW7C,KAAK2F,sBAAL,CAA4B/C,OAA5B,CAAjB;UACIgD,SAAa,KAAjB;;UAEI/C,QAAJ,EAAc;iBACHhC,EAAEgC,QAAF,EAAY,CAAZ,CAAT;;;UAGE,CAAC+C,MAAL,EAAa;iBACF/E,EAAE+B,OAAF,EAAWiD,OAAX,OAAuBb,UAAUc,KAAjC,EAA0C,CAA1C,CAAT;;;aAGKF,MAAP;KAzFe;;WA4FjBN,kBA5FiB,+BA4FE1C,OA5FF,EA4FW;UACpBmD,aAAalF,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMiB,KAAd,CAAnB;QAEEpD,OAAF,EAAWQ,OAAX,CAAmB2C,UAAnB;aACOA,UAAP;KAhGe;;WAmGjBP,cAnGiB,2BAmGF5C,OAnGE,EAmGO;;;QACpBA,OAAF,EAAWqD,WAAX,CAAuBjB,UAAUkB,IAAjC;;UAEI,CAAClG,KAAKsC,qBAAL,EAAD,IACA,CAACzB,EAAE+B,OAAF,EAAWuD,QAAX,CAAoBnB,UAAUoB,IAA9B,CADL,EAC0C;aACnCC,eAAL,CAAqBzD,OAArB;;;;;QAIAA,OAAF,EACGZ,GADH,CACOhC,KAAKiC,cADZ,EAC4B,UAACrB,KAAD;eAAW,MAAKyF,eAAL,CAAqBzD,OAArB,EAA8BhC,KAA9B,CAAX;OAD5B,EAEGyB,oBAFH,CAEwBwC,mBAFxB;KA5Ge;;WAiHjBwB,eAjHiB,4BAiHDzD,OAjHC,EAiHQ;QACrBA,OAAF,EACG0D,MADH,GAEGlD,OAFH,CAEW2B,MAAMwB,MAFjB,EAGGC,MAHH;KAlHe;;;UA2HVC,gBA3HU,6BA2HOjD,MA3HP,EA2He;aACvB,KAAKkD,IAAL,CAAU,YAAY;YACrBC,WAAW9F,EAAE,IAAF,CAAjB;YACI+F,OAAaD,SAASC,IAAT,CAAcnC,QAAd,CAAjB;;YAEI,CAACmC,IAAL,EAAW;iBACF,IAAItC,KAAJ,CAAU,IAAV,CAAP;mBACSsC,IAAT,CAAcnC,QAAd,EAAwBmC,IAAxB;;;YAGEpD,WAAW,OAAf,EAAwB;eACjBA,MAAL,EAAa,IAAb;;OAVG,CAAP;KA5He;;UA2IVqD,cA3IU,2BA2IKC,aA3IL,EA2IoB;aAC5B,UAAUlG,KAAV,EAAiB;YAClBA,KAAJ,EAAW;gBACHmG,cAAN;;;sBAGY7B,KAAd,CAAoB,IAApB;OALF;KA5Ie;;;;0BAiDI;eACZV,OAAP;;;;;;;;;;;;IA4GF/C,QAAF,EAAYuF,EAAZ,CACEjC,MAAMkC,cADR,EAEEnC,SAASoC,OAFX,EAGE5C,MAAMuC,cAAN,CAAqB,IAAIvC,KAAJ,EAArB,CAHF;;;;;;;IAaElC,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAyBD,MAAMmC,gBAA/B;IACErE,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW4C,WAAX,GAAyB7C,KAAzB;;IACElC,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW6C,UAAX,GAAyB,YAAY;MACjChF,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAaK,kBAAb;WACON,MAAMmC,gBAAb;GAFF;;SAKOnC,KAAP;CAlLY,CAoLXzD,CApLW,CAAd;;ACVA;;;;;;;AAOA,IAAMwG,SAAU,YAAM;;;;;;MASd9C,OAAsB,QAA5B;MACMC,UAAsB,cAA5B;MACMC,WAAsB,WAA5B;MACMC,kBAA0BD,QAAhC;MACME,eAAsB,WAA5B;MACMC,qBAAsB/D,EAAEuB,EAAF,CAAKmC,IAAL,CAA5B;MAEMS,YAAY;YACP,QADO;YAEP,KAFO;WAGP;GAHX;MAMMF,WAAW;wBACM,yBADN;iBAEM,yBAFN;WAGM,OAHN;YAIM,SAJN;YAKM;GALvB;MAQMC,QAAQ;8BACkBL,SAA9B,GAA0CC,YAD9B;yBAEU,UAAQD,SAAR,GAAoBC,YAApB,mBACOD,SADP,GACmBC,YADnB;;;;;;;GAFxB;;MAaM0C,MA3Cc;;;oBA6CNzE,OAAZ,EAAqB;WACdqC,QAAL,GAAgBrC,OAAhB;KA9CgB;;;;;;WA2DlB0E,MA3DkB,qBA2DT;UACHC,qBAAqB,IAAzB;UACIC,iBAAiB,IAArB;UACMrC,cAAmBtE,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBY,OAAjB,CACvBf,SAAS2C,WADc,EAEvB,CAFuB,CAAzB;;UAIItC,WAAJ,EAAiB;YACTuC,QAAQ7G,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBjC,IAAjB,CAAsB8B,SAAS6C,KAA/B,EAAsC,CAAtC,CAAd;;YAEID,KAAJ,EAAW;cACLA,MAAME,IAAN,KAAe,OAAnB,EAA4B;gBACtBF,MAAMG,OAAN,IACFhH,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAU8C,MAApC,CADF,EAC+C;mCACxB,KAArB;aAFF,MAIO;kBACCC,gBAAgBlH,EAAEsE,WAAF,EAAenC,IAAf,CAAoB8B,SAASgD,MAA7B,EAAqC,CAArC,CAAtB;;kBAEIC,aAAJ,EAAmB;kBACfA,aAAF,EAAiB9B,WAAjB,CAA6BjB,UAAU8C,MAAvC;;;;;cAKFP,kBAAJ,EAAwB;gBAClBG,MAAMM,YAAN,CAAmB,UAAnB,KACF7C,YAAY6C,YAAZ,CAAyB,UAAzB,CADE,IAEFN,MAAMO,SAAN,CAAgBC,QAAhB,CAAyB,UAAzB,CAFE,IAGF/C,YAAY8C,SAAZ,CAAsBC,QAAtB,CAA+B,UAA/B,CAHF,EAG8C;;;;kBAGxCL,OAAN,GAAgB,CAAChH,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAU8C,MAApC,CAAjB;cACEJ,KAAF,EAAStE,OAAT,CAAiB,QAAjB;;;gBAGI+E,KAAN;2BACiB,KAAjB;;;;UAKAX,cAAJ,EAAoB;aACbvC,QAAL,CAAcmD,YAAd,CAA2B,cAA3B,EACE,CAACvH,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAU8C,MAApC,CADH;;;UAIEP,kBAAJ,EAAwB;UACpB,KAAKtC,QAAP,EAAiBoD,WAAjB,CAA6BrD,UAAU8C,MAAvC;;KA3Gc;;WA+GlBrC,OA/GkB,sBA+GR;QACNC,UAAF,CAAa,KAAKT,QAAlB,EAA4BR,QAA5B;WACKQ,QAAL,GAAgB,IAAhB;KAjHgB;;;WAuHXwB,gBAvHW,6BAuHMjD,MAvHN,EAuHc;aACvB,KAAKkD,IAAL,CAAU,YAAY;YACvBE,OAAO/F,EAAE,IAAF,EAAQ+F,IAAR,CAAanC,QAAb,CAAX;;YAEI,CAACmC,IAAL,EAAW;iBACF,IAAIS,MAAJ,CAAW,IAAX,CAAP;YACE,IAAF,EAAQT,IAAR,CAAanC,QAAb,EAAuBmC,IAAvB;;;YAGEpD,WAAW,QAAf,EAAyB;eAClBA,MAAL;;OATG,CAAP;KAxHgB;;;;0BAoDG;eACZgB,OAAP;;;;;;;;;;;;IA0FF/C,QAAF,EACGuF,EADH,CACMjC,MAAMkC,cADZ,EAC4BnC,SAASwD,kBADrC,EACyD,UAAC1H,KAAD,EAAW;UAC1DmG,cAAN;QAEIwB,SAAS3H,MAAME,MAAnB;;QAEI,CAACD,EAAE0H,MAAF,EAAUpC,QAAV,CAAmBnB,UAAUwD,MAA7B,CAAL,EAA2C;eAChC3H,EAAE0H,MAAF,EAAU1C,OAAV,CAAkBf,SAAS0D,MAA3B,CAAT;;;WAGK/B,gBAAP,CAAwBlG,IAAxB,CAA6BM,EAAE0H,MAAF,CAA7B,EAAwC,QAAxC;GAVJ,EAYGvB,EAZH,CAYMjC,MAAM0D,mBAZZ,EAYiC3D,SAASwD,kBAZ1C,EAY8D,UAAC1H,KAAD,EAAW;QAC/D2H,SAAS1H,EAAED,MAAME,MAAR,EAAgB+E,OAAhB,CAAwBf,SAAS0D,MAAjC,EAAyC,CAAzC,CAAf;MACED,MAAF,EAAUF,WAAV,CAAsBrD,UAAU0D,KAAhC,EAAuC,eAAevE,IAAf,CAAoBvD,MAAMgH,IAA1B,CAAvC;GAdJ;;;;;;;IAwBExF,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAyB8C,OAAOZ,gBAAhC;IACErE,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW4C,WAAX,GAAyBE,MAAzB;;IACEjF,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW6C,UAAX,GAAyB,YAAY;MACjChF,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAaK,kBAAb;WACOyC,OAAOZ,gBAAd;GAFF;;SAKOY,MAAP;CA9Ka,CAgLZxG,CAhLY,CAAf;;ACJA;;;;;;;AAOA,IAAM8H,WAAY,YAAM;;;;;;MAShBpE,OAAyB,UAA/B;MACMC,UAAyB,cAA/B;MACMC,WAAyB,aAA/B;MACMC,kBAA6BD,QAAnC;MACME,eAAyB,WAA/B;MACMC,qBAAyB/D,EAAEuB,EAAF,CAAKmC,IAAL,CAA/B;MACMM,sBAAyB,GAA/B;MACM+D,qBAAyB,EAA/B,CAhBsB;;MAiBhBC,sBAAyB,EAA/B,CAjBsB;;MAkBhBC,yBAAyB,GAA/B,CAlBsB;;MAoBhBC,UAAU;cACH,IADG;cAEH,IAFG;WAGH,KAHG;WAIH,OAJG;UAKH;GALb;MAQMC,cAAc;cACP,kBADO;cAEP,SAFO;WAGP,kBAHO;WAIP,kBAJO;UAKP;GALb;MAQMC,YAAY;UACL,MADK;UAEL,MAFK;UAGL,MAHK;WAIL;GAJb;MAOMlE,QAAQ;qBACaL,SADb;mBAEYA,SAFZ;yBAGeA,SAHf;+BAIkBA,SAJlB;+BAKkBA,SALlB;2BAMgBA,SANhB;4BAOYA,SAAxB,GAAoCC,YAPxB;8BAQaD,SAAzB,GAAqCC;GARvC;MAWMK,YAAY;cACL,UADK;YAEL,QAFK;WAGL,OAHK;WAIL,qBAJK;UAKL,oBALK;UAML,oBANK;UAOL,oBAPK;UAQL;GARb;MAWMF,WAAW;YACD,SADC;iBAED,uBAFC;UAGD,gBAHC;eAID,0CAJC;gBAKD,sBALC;gBAMD,+BANC;eAOD;;;;;;;GAPhB;;MAiBM6D,QAlFgB;;;sBAoFR/F,OAAZ,EAAqBY,MAArB,EAA6B;WACtB0F,MAAL,GAA0B,IAA1B;WACKC,SAAL,GAA0B,IAA1B;WACKC,cAAL,GAA0B,IAA1B;WAEKC,SAAL,GAA0B,KAA1B;WACKC,UAAL,GAA0B,KAA1B;WAEKC,YAAL,GAA0B,IAA1B;WAEKC,OAAL,GAA0B,KAAKC,UAAL,CAAgBjG,MAAhB,CAA1B;WACKyB,QAAL,GAA0BpE,EAAE+B,OAAF,EAAW,CAAX,CAA1B;WACK8G,kBAAL,GAA0B7I,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBjC,IAAjB,CAAsB8B,SAAS6E,UAA/B,EAA2C,CAA3C,CAA1B;;WAEKC,kBAAL;KAlGkB;;;;;;WAmHpBC,IAnHoB,mBAmHb;UACD,CAAC,KAAKP,UAAV,EAAsB;aACfQ,MAAL,CAAYb,UAAUc,IAAtB;;KArHgB;;WAyHpBC,eAzHoB,8BAyHF;;;UAGZ,CAACvI,SAASwI,MAAV,IACDpJ,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBlE,EAAjB,CAAoB,UAApB,KAAmCF,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBiF,GAAjB,CAAqB,YAArB,MAAuC,QAD7E,EACwF;aACjFL,IAAL;;KA9HgB;;WAkIpBM,IAlIoB,mBAkIb;UACD,CAAC,KAAKb,UAAV,EAAsB;aACfQ,MAAL,CAAYb,UAAUmB,IAAtB;;KApIgB;;WAwIpBC,KAxIoB,kBAwIdzJ,KAxIc,EAwIP;UACP,CAACA,KAAL,EAAY;aACLyI,SAAL,GAAiB,IAAjB;;;UAGExI,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBjC,IAAjB,CAAsB8B,SAASwF,SAA/B,EAA0C,CAA1C,KACFtK,KAAKsC,qBAAL,EADF,EACgC;aACzBJ,oBAAL,CAA0B,KAAK+C,QAA/B;aACKsF,KAAL,CAAW,IAAX;;;oBAGY,KAAKpB,SAAnB;WACKA,SAAL,GAAiB,IAAjB;KApJkB;;WAuJpBoB,KAvJoB,kBAuJd3J,KAvJc,EAuJP;UACP,CAACA,KAAL,EAAY;aACLyI,SAAL,GAAiB,KAAjB;;;UAGE,KAAKF,SAAT,EAAoB;sBACJ,KAAKA,SAAnB;aACKA,SAAL,GAAiB,IAAjB;;;UAGE,KAAKK,OAAL,CAAagB,QAAb,IAAyB,CAAC,KAAKnB,SAAnC,EAA8C;aACvCF,SAAL,GAAiBsB,YACf,CAAChJ,SAASiJ,eAAT,GAA2B,KAAKV,eAAhC,GAAkD,KAAKH,IAAxD,EAA8Dc,IAA9D,CAAmE,IAAnE,CADe,EAEf,KAAKnB,OAAL,CAAagB,QAFE,CAAjB;;KAlKgB;;WAyKpBI,EAzKoB,eAyKjBC,KAzKiB,EAyKV;;;WACHzB,cAAL,GAAsBvI,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBjC,IAAjB,CAAsB8B,SAASgG,WAA/B,EAA4C,CAA5C,CAAtB;;UAEMC,cAAc,KAAKC,aAAL,CAAmB,KAAK5B,cAAxB,CAApB;;UAEIyB,QAAQ,KAAK3B,MAAL,CAAYjG,MAAZ,GAAqB,CAA7B,IAAkC4H,QAAQ,CAA9C,EAAiD;;;;UAI7C,KAAKvB,UAAT,EAAqB;UACjB,KAAKrE,QAAP,EAAiBjD,GAAjB,CAAqB+C,MAAMkG,IAA3B,EAAiC;iBAAM,MAAKL,EAAL,CAAQC,KAAR,CAAN;SAAjC;;;;UAIEE,gBAAgBF,KAApB,EAA2B;aACpBR,KAAL;aACKE,KAAL;;;;UAIIW,YAAYL,QAAQE,WAAR,GAChB9B,UAAUc,IADM,GAEhBd,UAAUmB,IAFZ;;WAIKN,MAAL,CAAYoB,SAAZ,EAAuB,KAAKhC,MAAL,CAAY2B,KAAZ,CAAvB;KAjMkB;;WAoMpBpF,OApMoB,sBAoMV;QACN,KAAKR,QAAP,EAAiBkG,GAAjB,CAAqBzG,SAArB;QACEgB,UAAF,CAAa,KAAKT,QAAlB,EAA4BR,QAA5B;WAEKyE,MAAL,GAA0B,IAA1B;WACKM,OAAL,GAA0B,IAA1B;WACKvE,QAAL,GAA0B,IAA1B;WACKkE,SAAL,GAA0B,IAA1B;WACKE,SAAL,GAA0B,IAA1B;WACKC,UAAL,GAA0B,IAA1B;WACKF,cAAL,GAA0B,IAA1B;WACKM,kBAAL,GAA0B,IAA1B;KA/MkB;;;WAqNpBD,UArNoB,uBAqNTjG,MArNS,EAqND;eACR3C,EAAEuK,MAAF,CAAS,EAAT,EAAarC,OAAb,EAAsBvF,MAAtB,CAAT;WACK6H,eAAL,CAAqB9G,IAArB,EAA2Bf,MAA3B,EAAmCwF,WAAnC;aACOxF,MAAP;KAxNkB;;WA2NpBoG,kBA3NoB,iCA2NC;;;UACf,KAAKJ,OAAL,CAAa8B,QAAjB,EAA2B;UACvB,KAAKrG,QAAP,EACG+B,EADH,CACMjC,MAAMwG,OADZ,EACqB,UAAC3K,KAAD;iBAAW,OAAK4K,QAAL,CAAc5K,KAAd,CAAX;SADrB;;;UAIE,KAAK4I,OAAL,CAAaa,KAAb,KAAuB,OAA3B,EAAoC;UAChC,KAAKpF,QAAP,EACG+B,EADH,CACMjC,MAAM0G,UADZ,EACwB,UAAC7K,KAAD;iBAAW,OAAKyJ,KAAL,CAAWzJ,KAAX,CAAX;SADxB,EAEGoG,EAFH,CAEMjC,MAAM2G,UAFZ,EAEwB,UAAC9K,KAAD;iBAAW,OAAK2J,KAAL,CAAW3J,KAAX,CAAX;SAFxB;;YAGI,kBAAkBa,SAASkK,eAA/B,EAAgD;;;;;;;;YAQ5C,KAAK1G,QAAP,EAAiB+B,EAAjB,CAAoBjC,MAAM6G,QAA1B,EAAoC,YAAM;mBACnCvB,KAAL;;gBACI,OAAKd,YAAT,EAAuB;2BACR,OAAKA,YAAlB;;;mBAEGA,YAAL,GAAoBsC,WAAW,UAACjL,KAAD;qBAAW,OAAK2J,KAAL,CAAW3J,KAAX,CAAX;aAAX,EAAyCkI,yBAAyB,OAAKU,OAAL,CAAagB,QAA/E,CAApB;WALF;;;KA7Oc;;WAwPpBgB,QAxPoB,qBAwPX5K,KAxPW,EAwPJ;UACV,kBAAkBuD,IAAlB,CAAuBvD,MAAME,MAAN,CAAagL,OAApC,CAAJ,EAAkD;;;;cAI1ClL,MAAMmL,KAAd;aACOnD,kBAAL;gBACQ7B,cAAN;eACKoD,IAAL;;;aAEGtB,mBAAL;gBACQ9B,cAAN;eACK8C,IAAL;;;;;;KApQc;;WA2QpBmB,aA3QoB,0BA2QNpI,OA3QM,EA2QG;WAChBsG,MAAL,GAAcrI,EAAEmL,SAAF,CAAYnL,EAAE+B,OAAF,EAAWgD,MAAX,GAAoB5C,IAApB,CAAyB8B,SAASmH,IAAlC,CAAZ,CAAd;aACO,KAAK/C,MAAL,CAAYgD,OAAZ,CAAoBtJ,OAApB,CAAP;KA7QkB;;WAgRpBuJ,mBAhRoB,gCAgRAjB,SAhRA,EAgRWnD,aAhRX,EAgR0B;UACtCqE,kBAAkBlB,cAAcjC,UAAUc,IAAhD;UACMsC,kBAAkBnB,cAAcjC,UAAUmB,IAAhD;;UACMW,cAAkB,KAAKC,aAAL,CAAmBjD,aAAnB,CAAxB;;UACMuE,gBAAkB,KAAKpD,MAAL,CAAYjG,MAAZ,GAAqB,CAA7C;UACMsJ,gBAAkBF,mBAAmBtB,gBAAgB,CAAnC,IACAqB,mBAAmBrB,gBAAgBuB,aAD3D;;UAGIC,iBAAiB,CAAC,KAAK/C,OAAL,CAAagD,IAAnC,EAAyC;eAChCzE,aAAP;;;UAGI0E,QAAYvB,cAAcjC,UAAUmB,IAAxB,GAA+B,CAAC,CAAhC,GAAoC,CAAtD;UACMsC,YAAY,CAAC3B,cAAc0B,KAAf,IAAwB,KAAKvD,MAAL,CAAYjG,MAAtD;aAEOyJ,cAAc,CAAC,CAAf,GACL,KAAKxD,MAAL,CAAY,KAAKA,MAAL,CAAYjG,MAAZ,GAAqB,CAAjC,CADK,GACiC,KAAKiG,MAAL,CAAYwD,SAAZ,CADxC;KA/RkB;;WAoSpBC,kBApSoB,+BAoSDC,aApSC,EAoScC,kBApSd,EAoSkC;UAC9CC,cAAc,KAAK9B,aAAL,CAAmB4B,aAAnB,CAApB;;UACMG,YAAY,KAAK/B,aAAL,CAAmBnK,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBjC,IAAjB,CAAsB8B,SAASgG,WAA/B,EAA4C,CAA5C,CAAnB,CAAlB;;UACMkC,aAAanM,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMkI,KAAd,EAAqB;oCAAA;mBAE3BJ,kBAF2B;cAGhCE,SAHgC;YAIlCD;OAJa,CAAnB;QAOE,KAAK7H,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyB4J,UAAzB;aAEOA,UAAP;KAhTkB;;WAmTpBE,0BAnToB,uCAmTOtK,OAnTP,EAmTgB;UAC9B,KAAK8G,kBAAT,EAA6B;UACzB,KAAKA,kBAAP,EACG1G,IADH,CACQ8B,SAASgD,MADjB,EAEG7B,WAFH,CAEejB,UAAU8C,MAFzB;;YAIMqF,gBAAgB,KAAKzD,kBAAL,CAAwB0D,QAAxB,CACpB,KAAKpC,aAAL,CAAmBpI,OAAnB,CADoB,CAAtB;;YAIIuK,aAAJ,EAAmB;YACfA,aAAF,EAAiBE,QAAjB,CAA0BrI,UAAU8C,MAApC;;;KA9Tc;;WAmUpBgC,MAnUoB,mBAmUboB,SAnUa,EAmUFtI,OAnUE,EAmUO;;;UACnBmF,gBAAgBlH,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBjC,IAAjB,CAAsB8B,SAASgG,WAA/B,EAA4C,CAA5C,CAAtB;;UACMwC,qBAAqB,KAAKtC,aAAL,CAAmBjD,aAAnB,CAA3B;;UACMwF,cAAgB3K,WAAWmF,iBAC/B,KAAKoE,mBAAL,CAAyBjB,SAAzB,EAAoCnD,aAApC,CADF;;UAEMyF,mBAAmB,KAAKxC,aAAL,CAAmBuC,WAAnB,CAAzB;;UACME,YAAYpK,QAAQ,KAAK8F,SAAb,CAAlB;UAEIuE,oBAAJ;UACIC,cAAJ;UACId,kBAAJ;;UAEI3B,cAAcjC,UAAUc,IAA5B,EAAkC;+BACT/E,UAAU4I,IAAjC;yBACiB5I,UAAU+E,IAA3B;6BACqBd,UAAU2E,IAA/B;OAHF,MAIO;+BACkB5I,UAAU6I,KAAjC;yBACiB7I,UAAUoF,IAA3B;6BACqBnB,UAAU4E,KAA/B;;;UAGEN,eAAe1M,EAAE0M,WAAF,EAAepH,QAAf,CAAwBnB,UAAU8C,MAAlC,CAAnB,EAA8D;aACvDwB,UAAL,GAAkB,KAAlB;;;;UAII0D,aAAa,KAAKL,kBAAL,CAAwBY,WAAxB,EAAqCV,kBAArC,CAAnB;;UACIG,WAAWzH,kBAAX,EAAJ,EAAqC;;;;UAIjC,CAACwC,aAAD,IAAkB,CAACwF,WAAvB,EAAoC;;;;;WAK/BjE,UAAL,GAAkB,IAAlB;;UAEImE,SAAJ,EAAe;aACRpD,KAAL;;;WAGG6C,0BAAL,CAAgCK,WAAhC;;UAEMO,YAAYjN,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMkG,IAAd,EAAoB;uBACrBsC,WADqB;mBAEzBV,kBAFyB;cAG9BS,kBAH8B;YAIhCE;OAJY,CAAlB;;UAOIxN,KAAKsC,qBAAL,MACFzB,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAUiI,KAApC,CADF,EAC8C;UAE1CM,WAAF,EAAeF,QAAf,CAAwBM,cAAxB;aAEKI,MAAL,CAAYR,WAAZ;UAEExF,aAAF,EAAiBsF,QAAjB,CAA0BK,oBAA1B;UACEH,WAAF,EAAeF,QAAf,CAAwBK,oBAAxB;UAEE3F,aAAF,EACG/F,GADH,CACOhC,KAAKiC,cADZ,EAC4B,YAAM;YAC5BsL,WAAF,EACGtH,WADH,CACkByH,oBADlB,SAC0CC,cAD1C,EAEGN,QAFH,CAEYrI,UAAU8C,MAFtB;YAIEC,aAAF,EAAiB9B,WAAjB,CAAgCjB,UAAU8C,MAA1C,SAAoD6F,cAApD,SAAsED,oBAAtE;iBAEKpE,UAAL,GAAkB,KAAlB;qBAEW;mBAAMzI,EAAE,OAAKoE,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyB0K,SAAzB,CAAN;WAAX,EAAsD,CAAtD;SAVJ,EAaGzL,oBAbH,CAawBwC,mBAbxB;OAVF,MAyBO;UACHkD,aAAF,EAAiB9B,WAAjB,CAA6BjB,UAAU8C,MAAvC;UACEyF,WAAF,EAAeF,QAAf,CAAwBrI,UAAU8C,MAAlC;aAEKwB,UAAL,GAAkB,KAAlB;UACE,KAAKrE,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyB0K,SAAzB;;;UAGEL,SAAJ,EAAe;aACRlD,KAAL;;KAzZgB;;;aAgab9D,gBAhaa,6BAgaIjD,MAhaJ,EAgaY;aACvB,KAAKkD,IAAL,CAAU,YAAY;YACvBE,OAAY/F,EAAE,IAAF,EAAQ+F,IAAR,CAAanC,QAAb,CAAhB;;YACM+E,UAAU3I,EAAEuK,MAAF,CAAS,EAAT,EAAarC,OAAb,EAAsBlI,EAAE,IAAF,EAAQ+F,IAAR,EAAtB,CAAhB;;YAEI,OAAOpD,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;YAC5B4H,MAAF,CAAS5B,OAAT,EAAkBhG,MAAlB;;;YAGIwK,SAAS,OAAOxK,MAAP,KAAkB,QAAlB,GAA6BA,MAA7B,GAAsCgG,QAAQyE,KAA7D;;YAEI,CAACrH,IAAL,EAAW;iBACF,IAAI+B,QAAJ,CAAa,IAAb,EAAmBa,OAAnB,CAAP;YACE,IAAF,EAAQ5C,IAAR,CAAanC,QAAb,EAAuBmC,IAAvB;;;YAGE,OAAOpD,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;eACzBoH,EAAL,CAAQpH,MAAR;SADF,MAEO,IAAI,OAAOwK,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;cACjC,OAAOpH,KAAKoH,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;kBACjC,IAAI5J,KAAJ,wBAA8B4J,MAA9B,QAAN;;;eAEGA,MAAL;SAJK,MAKA,IAAIxE,QAAQgB,QAAZ,EAAsB;eACtBH,KAAL;eACKE,KAAL;;OAxBG,CAAP;KAjakB;;aA8bb2D,oBA9ba,iCA8bQtN,KA9bR,EA8be;UAC3BiC,WAAW7C,KAAK2F,sBAAL,CAA4B,IAA5B,CAAjB;;UAEI,CAAC9C,QAAL,EAAe;;;;UAIT/B,SAASD,EAAEgC,QAAF,EAAY,CAAZ,CAAf;;UAEI,CAAC/B,MAAD,IAAW,CAACD,EAAEC,MAAF,EAAUqF,QAAV,CAAmBnB,UAAUmJ,QAA7B,CAAhB,EAAwD;;;;UAIlD3K,SAAa3C,EAAEuK,MAAF,CAAS,EAAT,EAAavK,EAAEC,MAAF,EAAU8F,IAAV,EAAb,EAA+B/F,EAAE,IAAF,EAAQ+F,IAAR,EAA/B,CAAnB;UACMwH,aAAa,KAAKtL,YAAL,CAAkB,eAAlB,CAAnB;;UAEIsL,UAAJ,EAAgB;eACP5D,QAAP,GAAkB,KAAlB;;;eAGO/D,gBAAT,CAA0BlG,IAA1B,CAA+BM,EAAEC,MAAF,CAA/B,EAA0C0C,MAA1C;;UAEI4K,UAAJ,EAAgB;UACZtN,MAAF,EAAU8F,IAAV,CAAenC,QAAf,EAAyBmG,EAAzB,CAA4BwD,UAA5B;;;YAGIrH,cAAN;KAxdkB;;;;0BAwGC;eACZvC,OAAP;;;;0BAGmB;eACZuE,OAAP;;;;;;;;;;;;IAuXFtH,QAAF,EACGuF,EADH,CACMjC,MAAMkC,cADZ,EAC4BnC,SAASuJ,UADrC,EACiD1F,SAASuF,oBAD1D;IAGE5M,MAAF,EAAU0F,EAAV,CAAajC,MAAMuJ,aAAnB,EAAkC,YAAM;MACpCxJ,SAASyJ,SAAX,EAAsB7H,IAAtB,CAA2B,YAAY;UAC/B8H,YAAY3N,EAAE,IAAF,CAAlB;;eACS4F,gBAAT,CAA0BlG,IAA1B,CAA+BiO,SAA/B,EAA0CA,UAAU5H,IAAV,EAA1C;KAFF;GADF;;;;;;;IAcExE,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAyBoE,SAASlC,gBAAlC;IACErE,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW4C,WAAX,GAAyBwB,QAAzB;;IACEvG,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW6C,UAAX,GAAyB,YAAY;MACjChF,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAaK,kBAAb;WACO+D,SAASlC,gBAAhB;GAFF;;SAKOkC,QAAP;CA5fe,CA8fd9H,CA9fc,CAAjB;;ACPA;;;;;;;AAOA,IAAM4N,WAAY,YAAM;;;;;;MAShBlK,OAAsB,UAA5B;MACMC,UAAsB,cAA5B;MACMC,WAAsB,aAA5B;MACMC,kBAA0BD,QAAhC;MACME,eAAsB,WAA5B;MACMC,qBAAsB/D,EAAEuB,EAAF,CAAKmC,IAAL,CAA5B;MACMM,sBAAsB,GAA5B;MAEMkE,UAAU;YACL,IADK;YAEL;GAFX;MAKMC,cAAc;YACT,SADS;YAET;GAFX;MAKMjE,QAAQ;mBACYL,SADZ;qBAEaA,SAFb;mBAGYA,SAHZ;uBAIcA,SAJd;8BAKaA,SAAzB,GAAqCC;GALvC;MAQMK,YAAY;UACH,MADG;cAEH,UAFG;gBAGH,YAHG;eAIH;GAJf;MAOM0J,YAAY;WACP,OADO;YAEP;GAFX;MAKM5J,WAAW;aACD,oBADC;iBAED;;;;;;;GAFhB;;MAYM2J,QA3DgB;;;sBA6DR7L,OAAZ,EAAqBY,MAArB,EAA6B;WACtBmL,gBAAL,GAAwB,KAAxB;WACK1J,QAAL,GAAwBrC,OAAxB;WACK4G,OAAL,GAAwB,KAAKC,UAAL,CAAgBjG,MAAhB,CAAxB;WACKoL,aAAL,GAAwB/N,EAAEmL,SAAF,CAAYnL,EAClC,wCAAmC+B,QAAQiM,EAA3C,4DAC0CjM,QAAQiM,EADlD,SADkC,CAAZ,CAAxB;UAIMC,aAAajO,EAAEiE,SAAS2C,WAAX,CAAnB;;WACK,IAAIsH,IAAI,CAAb,EAAgBA,IAAID,WAAW7L,MAA/B,EAAuC8L,GAAvC,EAA4C;YACpCC,OAAOF,WAAWC,CAAX,CAAb;YACMlM,WAAW7C,KAAK2F,sBAAL,CAA4BqJ,IAA5B,CAAjB;;YACInM,aAAa,IAAb,IAAqBhC,EAAEgC,QAAF,EAAYoM,MAAZ,CAAmBrM,OAAnB,EAA4BK,MAA5B,GAAqC,CAA9D,EAAiE;eAC1D2L,aAAL,CAAmBM,IAAnB,CAAwBF,IAAxB;;;;WAICG,OAAL,GAAe,KAAK3F,OAAL,CAAa5D,MAAb,GAAsB,KAAKwJ,UAAL,EAAtB,GAA0C,IAAzD;;UAEI,CAAC,KAAK5F,OAAL,CAAa5D,MAAlB,EAA0B;aACnByJ,yBAAL,CAA+B,KAAKpK,QAApC,EAA8C,KAAK2J,aAAnD;;;UAGE,KAAKpF,OAAL,CAAalC,MAAjB,EAAyB;aAClBA,MAAL;;KArFgB;;;;;;WAuGpBA,MAvGoB,qBAuGX;UACHzG,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAUkB,IAApC,CAAJ,EAA+C;aACxCoJ,IAAL;OADF,MAEO;aACAC,IAAL;;KA3GgB;;WA+GpBA,IA/GoB,mBA+Gb;;;UACD,KAAKZ,gBAAL,IACF9N,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAUkB,IAApC,CADF,EAC6C;;;;UAIzCsJ,OAAJ;UACIC,WAAJ;;UAEI,KAAKN,OAAT,EAAkB;kBACNtO,EAAEmL,SAAF,CAAYnL,EAAE,KAAKsO,OAAP,EAAgB/B,QAAhB,GAA2BA,QAA3B,CAAoCtI,SAAS4K,OAA7C,CAAZ,CAAV;;YACI,CAACF,QAAQvM,MAAb,EAAqB;oBACT,IAAV;;;;UAIAuM,OAAJ,EAAa;sBACG3O,EAAE2O,OAAF,EAAW5I,IAAX,CAAgBnC,QAAhB,CAAd;;YACIgL,eAAeA,YAAYd,gBAA/B,EAAiD;;;;;UAK7CgB,aAAa9O,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMmB,IAAd,CAAnB;QACE,KAAKjB,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyBuM,UAAzB;;UACIA,WAAWpK,kBAAX,EAAJ,EAAqC;;;;UAIjCiK,OAAJ,EAAa;iBACF/I,gBAAT,CAA0BlG,IAA1B,CAA+BM,EAAE2O,OAAF,CAA/B,EAA2C,MAA3C;;YACI,CAACC,WAAL,EAAkB;YACdD,OAAF,EAAW5I,IAAX,CAAgBnC,QAAhB,EAA0B,IAA1B;;;;UAIEmL,YAAY,KAAKC,aAAL,EAAlB;;QAEE,KAAK5K,QAAP,EACGgB,WADH,CACejB,UAAU8K,QADzB,EAEGzC,QAFH,CAEYrI,UAAU+K,UAFtB;WAIK9K,QAAL,CAAcrD,KAAd,CAAoBgO,SAApB,IAAiC,CAAjC;;UAEI,KAAKhB,aAAL,CAAmB3L,MAAvB,EAA+B;UAC3B,KAAK2L,aAAP,EACG3I,WADH,CACejB,UAAUgL,SADzB,EAEGC,IAFH,CAEQ,eAFR,EAEyB,IAFzB;;;WAKGC,gBAAL,CAAsB,IAAtB;;UAEMC,WAAW,SAAXA,QAAW,GAAM;UACnB,MAAKlL,QAAP,EACGgB,WADH,CACejB,UAAU+K,UADzB,EAEG1C,QAFH,CAEYrI,UAAU8K,QAFtB,EAGGzC,QAHH,CAGYrI,UAAUkB,IAHtB;cAKKjB,QAAL,CAAcrD,KAAd,CAAoBgO,SAApB,IAAiC,EAAjC;;cAEKM,gBAAL,CAAsB,KAAtB;;UAEE,MAAKjL,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyB2B,MAAMqL,KAA/B;OAVF;;UAaI,CAACpQ,KAAKsC,qBAAL,EAAL,EAAmC;;;;;UAK7B+N,uBAAuBT,UAAU,CAAV,EAAavL,WAAb,KAA6BuL,UAAUU,KAAV,CAAgB,CAAhB,CAA1D;UACMC,wBAAgCF,oBAAtC;QAEE,KAAKpL,QAAP,EACGjD,GADH,CACOhC,KAAKiC,cADZ,EAC4BkO,QAD5B,EAEG9N,oBAFH,CAEwBwC,mBAFxB;WAIKI,QAAL,CAAcrD,KAAd,CAAoBgO,SAApB,IAAoC,KAAK3K,QAAL,CAAcsL,UAAd,CAApC;KA5LkB;;WA+LpBjB,IA/LoB,mBA+Lb;;;UACD,KAAKX,gBAAL,IACF,CAAC9N,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAUkB,IAApC,CADH,EAC8C;;;;UAIxCyJ,aAAa9O,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMyL,IAAd,CAAnB;QACE,KAAKvL,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyBuM,UAAzB;;UACIA,WAAWpK,kBAAX,EAAJ,EAAqC;;;;UAI/BqK,YAAkB,KAAKC,aAAL,EAAxB;;WAEK5K,QAAL,CAAcrD,KAAd,CAAoBgO,SAApB,IAAoC,KAAK3K,QAAL,CAAcwL,qBAAd,GAAsCb,SAAtC,CAApC;WAEK7B,MAAL,CAAY,KAAK9I,QAAjB;QAEE,KAAKA,QAAP,EACGoI,QADH,CACYrI,UAAU+K,UADtB,EAEG9J,WAFH,CAEejB,UAAU8K,QAFzB,EAGG7J,WAHH,CAGejB,UAAUkB,IAHzB;;UAKI,KAAK0I,aAAL,CAAmB3L,MAAvB,EAA+B;aACxB,IAAI8L,IAAI,CAAb,EAAgBA,IAAI,KAAKH,aAAL,CAAmB3L,MAAvC,EAA+C8L,GAA/C,EAAoD;cAC5C3L,UAAU,KAAKwL,aAAL,CAAmBG,CAAnB,CAAhB;cACMlM,WAAW7C,KAAK2F,sBAAL,CAA4BvC,OAA5B,CAAjB;;cACIP,aAAa,IAAjB,EAAuB;gBACf6N,QAAQ7P,EAAEgC,QAAF,CAAd;;gBACI,CAAC6N,MAAMvK,QAAN,CAAenB,UAAUkB,IAAzB,CAAL,EAAqC;gBACjC9C,OAAF,EAAWiK,QAAX,CAAoBrI,UAAUgL,SAA9B,EACMC,IADN,CACW,eADX,EAC4B,KAD5B;;;;;;WAOHC,gBAAL,CAAsB,IAAtB;;UAEMC,WAAW,SAAXA,QAAW,GAAM;eAChBD,gBAAL,CAAsB,KAAtB;;UACE,OAAKjL,QAAP,EACGgB,WADH,CACejB,UAAU+K,UADzB,EAEG1C,QAFH,CAEYrI,UAAU8K,QAFtB,EAGG1M,OAHH,CAGW2B,MAAM4L,MAHjB;OAFF;;WAQK1L,QAAL,CAAcrD,KAAd,CAAoBgO,SAApB,IAAiC,EAAjC;;UAEI,CAAC5P,KAAKsC,qBAAL,EAAL,EAAmC;;;;;QAKjC,KAAK2C,QAAP,EACGjD,GADH,CACOhC,KAAKiC,cADZ,EAC4BkO,QAD5B,EAEG9N,oBAFH,CAEwBwC,mBAFxB;KArPkB;;WA0PpBqL,gBA1PoB,6BA0PHU,eA1PG,EA0Pc;WAC3BjC,gBAAL,GAAwBiC,eAAxB;KA3PkB;;WA8PpBnL,OA9PoB,sBA8PV;QACNC,UAAF,CAAa,KAAKT,QAAlB,EAA4BR,QAA5B;WAEK+E,OAAL,GAAwB,IAAxB;WACK2F,OAAL,GAAwB,IAAxB;WACKlK,QAAL,GAAwB,IAAxB;WACK2J,aAAL,GAAwB,IAAxB;WACKD,gBAAL,GAAwB,IAAxB;KArQkB;;;WA2QpBlF,UA3QoB,uBA2QTjG,MA3QS,EA2QD;eACR3C,EAAEuK,MAAF,CAAS,EAAT,EAAarC,OAAb,EAAsBvF,MAAtB,CAAT;aACO8D,MAAP,GAAgBjE,QAAQG,OAAO8D,MAAf,CAAhB,CAFiB;;WAGZ+D,eAAL,CAAqB9G,IAArB,EAA2Bf,MAA3B,EAAmCwF,WAAnC;aACOxF,MAAP;KA/QkB;;WAkRpBqM,aAlRoB,4BAkRJ;UACRgB,WAAWhQ,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BuI,UAAUoC,KAApC,CAAjB;aACOD,WAAWnC,UAAUoC,KAArB,GAA6BpC,UAAUqC,MAA9C;KApRkB;;WAuRpB3B,UAvRoB,yBAuRP;;;UACPxJ,SAAS,IAAb;;UACI5F,KAAKiE,SAAL,CAAe,KAAKuF,OAAL,CAAa5D,MAA5B,CAAJ,EAAyC;iBAC9B,KAAK4D,OAAL,CAAa5D,MAAtB,CADuC;;YAInC,OAAO,KAAK4D,OAAL,CAAa5D,MAAb,CAAoBoL,MAA3B,KAAsC,WAA1C,EAAuD;mBAC5C,KAAKxH,OAAL,CAAa5D,MAAb,CAAoB,CAApB,CAAT;;OALJ,MAOO;iBACI/E,EAAE,KAAK2I,OAAL,CAAa5D,MAAf,EAAuB,CAAvB,CAAT;;;UAGI/C,yDACqC,KAAK2G,OAAL,CAAa5D,MADlD,QAAN;QAGEA,MAAF,EAAU5C,IAAV,CAAeH,QAAf,EAAyB6D,IAAzB,CAA8B,UAACqI,CAAD,EAAInM,OAAJ,EAAgB;eACvCyM,yBAAL,CACEZ,SAASwC,qBAAT,CAA+BrO,OAA/B,CADF,EAEE,CAACA,OAAD,CAFF;OADF;aAOOgD,MAAP;KA9SkB;;WAiTpByJ,yBAjToB,sCAiTMzM,OAjTN,EAiTesO,YAjTf,EAiT6B;UAC3CtO,OAAJ,EAAa;YACLuO,SAAStQ,EAAE+B,OAAF,EAAWuD,QAAX,CAAoBnB,UAAUkB,IAA9B,CAAf;;YAEIgL,aAAajO,MAAjB,EAAyB;YACrBiO,YAAF,EACG7I,WADH,CACerD,UAAUgL,SADzB,EACoC,CAACmB,MADrC,EAEGlB,IAFH,CAEQ,eAFR,EAEyBkB,MAFzB;;;KAtTc;;;aAgUbF,qBAhUa,kCAgUSrO,OAhUT,EAgUkB;UAC9BC,WAAW7C,KAAK2F,sBAAL,CAA4B/C,OAA5B,CAAjB;aACOC,WAAWhC,EAAEgC,QAAF,EAAY,CAAZ,CAAX,GAA4B,IAAnC;KAlUkB;;aAqUb4D,gBArUa,6BAqUIjD,MArUJ,EAqUY;aACvB,KAAKkD,IAAL,CAAU,YAAY;YACrB0K,QAAUvQ,EAAE,IAAF,CAAhB;YACI+F,OAAYwK,MAAMxK,IAAN,CAAWnC,QAAX,CAAhB;;YACM+E,UAAU3I,EAAEuK,MAAF,CACd,EADc,EAEdrC,OAFc,EAGdqI,MAAMxK,IAAN,EAHc,EAId,OAAOpD,MAAP,KAAkB,QAAlB,IAA8BA,MAJhB,CAAhB;;YAOI,CAACoD,IAAD,IAAS4C,QAAQlC,MAAjB,IAA2B,YAAYnD,IAAZ,CAAiBX,MAAjB,CAA/B,EAAyD;kBAC/C8D,MAAR,GAAiB,KAAjB;;;YAGE,CAACV,IAAL,EAAW;iBACF,IAAI6H,QAAJ,CAAa,IAAb,EAAmBjF,OAAnB,CAAP;gBACM5C,IAAN,CAAWnC,QAAX,EAAqBmC,IAArB;;;YAGE,OAAOpD,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;cAC1B,OAAOoD,KAAKpD,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;kBACjC,IAAIY,KAAJ,wBAA8BZ,MAA9B,QAAN;;;eAEGA,MAAL;;OAvBG,CAAP;KAtUkB;;;;0BA4FC;eACZgB,OAAP;;;;0BAGmB;eACZuE,OAAP;;;;;;;;;;;;IA0QFtH,QAAF,EAAYuF,EAAZ,CAAejC,MAAMkC,cAArB,EAAqCnC,SAAS2C,WAA9C,EAA2D,UAAU7G,KAAV,EAAiB;;QAEtEA,MAAMyQ,aAAN,CAAoBvF,OAApB,KAAgC,GAApC,EAAyC;YACjC/E,cAAN;;;QAGIuK,WAAWzQ,EAAE,IAAF,CAAjB;QACMgC,WAAW7C,KAAK2F,sBAAL,CAA4B,IAA5B,CAAjB;MACE9C,QAAF,EAAY6D,IAAZ,CAAiB,YAAY;UACrB6K,UAAU1Q,EAAE,IAAF,CAAhB;UACM+F,OAAU2K,QAAQ3K,IAAR,CAAanC,QAAb,CAAhB;UACMjB,SAAUoD,OAAO,QAAP,GAAkB0K,SAAS1K,IAAT,EAAlC;;eACSH,gBAAT,CAA0BlG,IAA1B,CAA+BgR,OAA/B,EAAwC/N,MAAxC;KAJF;GARF;;;;;;;IAuBEpB,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAyBkK,SAAShI,gBAAlC;IACErE,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW4C,WAAX,GAAyBsH,QAAzB;;IACErM,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW6C,UAAX,GAAyB,YAAY;MACjChF,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAaK,kBAAb;WACO6J,SAAShI,gBAAhB;GAFF;;SAKOgI,QAAP;CAzYe,CA2Yd5N,CA3Yc,CAAjB;;ACNA;;;;;;;AAOA,IAAM2Q,WAAY,YAAM;;;;;MAMlB,OAAOC,MAAP,KAAkB,WAAtB,EAAmC;UAC3B,IAAIrN,KAAJ,CAAU,8DAAV,CAAN;;;;;;;;;MASIG,OAA2B,UAAjC;MACMC,UAA2B,cAAjC;MACMC,WAA2B,aAAjC;MACMC,kBAA+BD,QAArC;MACME,eAA2B,WAAjC;MACMC,qBAA2B/D,EAAEuB,EAAF,CAAKmC,IAAL,CAAjC;MACMmN,iBAA2B,EAAjC,CAtBsB;;MAuBhBC,gBAA2B,EAAjC,CAvBsB;;MAwBhBC,cAA2B,CAAjC,CAxBsB;;MAyBhBC,mBAA2B,EAAjC,CAzBsB;;MA0BhBC,qBAA2B,EAAjC,CA1BsB;;MA2BhBC,2BAA2B,CAAjC,CA3BsB;;MA4BhBC,iBAA2B,IAAI9N,MAAJ,CAAc2N,gBAAd,SAAkCC,kBAAlC,SAAwDJ,cAAxD,CAAjC;MAEM3M,QAAQ;mBACcL,SADd;uBAEgBA,SAFhB;mBAGcA,SAHd;qBAIeA,SAJf;qBAKeA,SALf;8BAMeA,SAA3B,GAAuCC,YAN3B;kCAOiBD,SAA7B,GAAyCC,YAP7B;8BAQeD,SAA3B,GAAuCC;GARzC;MAWMK,YAAY;cACJ,UADI;UAEJ,MAFI;YAGJ,QAHI;eAIJ,qBAJI;cAKJ;GALd;MAQMF,WAAW;iBACC,0BADD;gBAEC,gBAFD;UAGC,gBAHD;gBAIC,aAJD;mBAKC;GALlB;MAQMmN,gBAAgB;SACR,WADQ;YAER,SAFQ;YAGR,cAHQ;eAIR;GAJd;MAOMlJ,UAAU;YACA,CADA;UAEA;GAFhB;MAKMC,cAAc;YACJ,0BADI;UAEJ;;;;;;;GAFhB;;MAYMwI,QAjFgB;;;sBAmFR5O,OAAZ,EAAqBY,MAArB,EAA6B;WACtByB,QAAL,GAAiBrC,OAAjB;WACKsP,OAAL,GAAiB,IAAjB;WACK1I,OAAL,GAAiB,KAAKC,UAAL,CAAgBjG,MAAhB,CAAjB;WACK2O,KAAL,GAAiB,KAAKC,eAAL,EAAjB;WACKC,SAAL,GAAiB,KAAKC,aAAL,EAAjB;;WAEK1I,kBAAL;KA1FkB;;;;;;WA8GpBtC,MA9GoB,qBA8GX;UACH,KAAKrC,QAAL,CAAcsN,QAAd,IAA0B1R,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAUwN,QAApC,CAA9B,EAA6E;;;;UAIvE5M,SAAW4L,SAASiB,qBAAT,CAA+B,KAAKxN,QAApC,CAAjB;;UACMyN,WAAW7R,EAAE,KAAKsR,KAAP,EAAchM,QAAd,CAAuBnB,UAAUkB,IAAjC,CAAjB;;eAESyM,WAAT;;UAEID,QAAJ,EAAc;;;;UAIR9F,gBAAgB;uBACJ,KAAK3H;OADvB;UAGM2N,YAAY/R,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMmB,IAAd,EAAoB0G,aAApB,CAAlB;QAEEhH,MAAF,EAAUxC,OAAV,CAAkBwP,SAAlB;;UAEIA,UAAUrN,kBAAV,EAAJ,EAAoC;;;;UAIhC3C,UAAU,KAAKqC,QAAnB,CAzBO;;UA2BHpE,EAAE+E,MAAF,EAAUO,QAAV,CAAmBnB,UAAU6N,MAA7B,CAAJ,EAA0C;YACpChS,EAAE,KAAKsR,KAAP,EAAchM,QAAd,CAAuBnB,UAAU8N,QAAjC,KAA8CjS,EAAE,KAAKsR,KAAP,EAAchM,QAAd,CAAuBnB,UAAU+N,SAAjC,CAAlD,EAA+F;oBACnFnN,MAAV;;;;WAGCsM,OAAL,GAAe,IAAIT,MAAJ,CAAW7O,OAAX,EAAoB,KAAKuP,KAAzB,EAAgC,KAAKa,gBAAL,EAAhC,CAAf,CAhCO;;;;;UAsCH,kBAAkBvR,SAASkK,eAA3B,IACD,CAAC9K,EAAE+E,MAAF,EAAUC,OAAV,CAAkBf,SAASmO,UAA3B,EAAuChQ,MAD3C,EACmD;UAC/C,MAAF,EAAUmK,QAAV,GAAqBpG,EAArB,CAAwB,WAAxB,EAAqC,IAArC,EAA2CnG,EAAEqS,IAA7C;;;WAGGjO,QAAL,CAAckD,KAAd;;WACKlD,QAAL,CAAcmD,YAAd,CAA2B,eAA3B,EAA4C,IAA5C;;QAEE,KAAK+J,KAAP,EAAc9J,WAAd,CAA0BrD,UAAUkB,IAApC;QACEN,MAAF,EACGyC,WADH,CACerD,UAAUkB,IADzB,EAEG9C,OAFH,CAEWvC,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMqL,KAAd,EAAqBxD,aAArB,CAFX;KA7JkB;;WAkKpBnH,OAlKoB,sBAkKV;QACNC,UAAF,CAAa,KAAKT,QAAlB,EAA4BR,QAA5B;QACE,KAAKQ,QAAP,EAAiBkG,GAAjB,CAAqBzG,SAArB;WACKO,QAAL,GAAgB,IAAhB;WACKkN,KAAL,GAAa,IAAb;;UACI,KAAKD,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;aACpBA,OAAL,CAAaiB,OAAb;;;WAEGjB,OAAL,GAAe,IAAf;KA1KkB;;WA6KpBkB,MA7KoB,qBA6KX;WACFf,SAAL,GAAiB,KAAKC,aAAL,EAAjB;;UACI,KAAKJ,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;aACpBA,OAAL,CAAamB,cAAb;;KAhLgB;;;WAsLpBzJ,kBAtLoB,iCAsLC;;;QACjB,KAAK3E,QAAP,EAAiB+B,EAAjB,CAAoBjC,MAAMuO,KAA1B,EAAiC,UAAC1S,KAAD,EAAW;cACpCmG,cAAN;cACMwM,eAAN;;cACKjM,MAAL;OAHF;KAvLkB;;WA8LpBmC,UA9LoB,uBA8LTjG,MA9LS,EA8LD;eACR3C,EAAEuK,MAAF,CACP,EADO,EAEP,KAAKoI,WAAL,CAAiBzK,OAFV,EAGPlI,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiB2B,IAAjB,EAHO,EAIPpD,MAJO,CAAT;WAOK6H,eAAL,CACE9G,IADF,EAEEf,MAFF,EAGE,KAAKgQ,WAAL,CAAiBxK,WAHnB;aAMOxF,MAAP;KA5MkB;;WA+MpB4O,eA/MoB,8BA+MF;UACZ,CAAC,KAAKD,KAAV,EAAiB;YACTvM,SAAS4L,SAASiB,qBAAT,CAA+B,KAAKxN,QAApC,CAAf;;aACKkN,KAAL,GAAatR,EAAE+E,MAAF,EAAU5C,IAAV,CAAe8B,SAAS2O,IAAxB,EAA8B,CAA9B,CAAb;;;aAEK,KAAKtB,KAAZ;KApNkB;;WAuNpBuB,aAvNoB,4BAuNJ;UACRC,kBAAkB9S,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBW,MAAjB,EAAxB;UACIgO,YAAY3B,cAAc4B,MAA9B,CAFc;;UAKVF,gBAAgBxN,QAAhB,CAAyBnB,UAAU6N,MAAnC,CAAJ,EAAgD;oBAClCZ,cAAc6B,GAA1B;;YACIjT,EAAE,KAAKsR,KAAP,EAAchM,QAAd,CAAuBnB,UAAU+N,SAAjC,CAAJ,EAAiD;sBACnCd,cAAc8B,MAA1B;;OAHJ,MAKO,IAAIlT,EAAE,KAAKsR,KAAP,EAAchM,QAAd,CAAuBnB,UAAU+N,SAAjC,CAAJ,EAAiD;oBAC1Cd,cAAc+B,SAA1B;;;aAEKJ,SAAP;KApOkB;;WAuOpBtB,aAvOoB,4BAuOJ;aACPzR,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBY,OAAjB,CAAyB,SAAzB,EAAoC5C,MAApC,GAA6C,CAApD;KAxOkB;;WA2OpB+P,gBA3OoB,+BA2OD;;;UACXiB,aAAa,EAAnB;;UACI,OAAO,KAAKzK,OAAL,CAAa0K,MAApB,KAA+B,UAAnC,EAA+C;mBAClC9R,EAAX,GAAgB,UAACwE,IAAD,EAAU;eACnBuN,OAAL,GAAetT,EAAEuK,MAAF,CAAS,EAAT,EAAaxE,KAAKuN,OAAlB,EAA2B,OAAK3K,OAAL,CAAa0K,MAAb,CAAoBtN,KAAKuN,OAAzB,KAAqC,EAAhE,CAAf;iBACOvN,IAAP;SAFF;OADF,MAKO;mBACMsN,MAAX,GAAoB,KAAK1K,OAAL,CAAa0K,MAAjC;;;UAEIE,eAAe;mBACP,KAAKV,aAAL,EADO;mBAEP;kBACDO,UADC;gBAEH;qBACK,KAAKzK,OAAL,CAAa6K;;SALR;;OAArB;;UAWI,KAAKhC,SAAT,EAAoB;qBACLiC,SAAb,CAAuBC,UAAvB,GAAoC;mBACzB,CAAC,KAAKlC;SADjB;;;aAIK+B,YAAP;KArQkB;;;aA0Qb3N,gBA1Qa,6BA0QIjD,MA1QJ,EA0QY;aACvB,KAAKkD,IAAL,CAAU,YAAY;YACvBE,OAAO/F,EAAE,IAAF,EAAQ+F,IAAR,CAAanC,QAAb,CAAX;;YACM+E,UAAU,OAAOhG,MAAP,KAAkB,QAAlB,GAA6BA,MAA7B,GAAsC,IAAtD;;YAEI,CAACoD,IAAL,EAAW;iBACF,IAAI4K,QAAJ,CAAa,IAAb,EAAmBhI,OAAnB,CAAP;YACE,IAAF,EAAQ5C,IAAR,CAAanC,QAAb,EAAuBmC,IAAvB;;;YAGE,OAAOpD,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;cAC1B,OAAOoD,KAAKpD,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;kBACjC,IAAIY,KAAJ,wBAA8BZ,MAA9B,QAAN;;;eAEGA,MAAL;;OAbG,CAAP;KA3QkB;;aA6RbmP,WA7Ra,wBA6RD/R,KA7RC,EA6RM;UACpBA,UAAUA,MAAMmL,KAAN,KAAgBgG,wBAAhB,IACZnR,MAAMgH,IAAN,KAAe,OAAf,IAA0BhH,MAAMmL,KAAN,KAAgB6F,WADxC,CAAJ,EAC0D;;;;UAIpD4C,UAAU3T,EAAEmL,SAAF,CAAYnL,EAAEiE,SAAS2C,WAAX,CAAZ,CAAhB;;WACK,IAAIsH,IAAI,CAAb,EAAgBA,IAAIyF,QAAQvR,MAA5B,EAAoC8L,GAApC,EAAyC;YACjCnJ,SAAgB4L,SAASiB,qBAAT,CAA+B+B,QAAQzF,CAAR,CAA/B,CAAtB;;YACM0F,UAAgB5T,EAAE2T,QAAQzF,CAAR,CAAF,EAAcnI,IAAd,CAAmBnC,QAAnB,CAAtB;YACMmI,gBAAgB;yBACJ4H,QAAQzF,CAAR;SADlB;;YAII,CAAC0F,OAAL,EAAc;;;;YAIRC,eAAeD,QAAQtC,KAA7B;;YACI,CAACtR,EAAE+E,MAAF,EAAUO,QAAV,CAAmBnB,UAAUkB,IAA7B,CAAL,EAAyC;;;;YAIrCtF,UAAUA,MAAMgH,IAAN,KAAe,OAAf,IACV,kBAAkBzD,IAAlB,CAAuBvD,MAAME,MAAN,CAAagL,OAApC,CADU,IACsClL,MAAMgH,IAAN,KAAe,OAAf,IAA0BhH,MAAMmL,KAAN,KAAgB6F,WAD1F,KAEG/Q,EAAEqH,QAAF,CAAWtC,MAAX,EAAmBhF,MAAME,MAAzB,CAFP,EAEyC;;;;YAInC6T,YAAY9T,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMyL,IAAd,EAAoB5D,aAApB,CAAlB;UACEhH,MAAF,EAAUxC,OAAV,CAAkBuR,SAAlB;;YACIA,UAAUpP,kBAAV,EAAJ,EAAoC;;SAxBG;;;;YA8BnC,kBAAkB9D,SAASkK,eAA/B,EAAgD;YAC5C,MAAF,EAAUyB,QAAV,GAAqBjC,GAArB,CAAyB,WAAzB,EAAsC,IAAtC,EAA4CtK,EAAEqS,IAA9C;;;gBAGMnE,CAAR,EAAW3G,YAAX,CAAwB,eAAxB,EAAyC,OAAzC;UAEEsM,YAAF,EAAgBzO,WAAhB,CAA4BjB,UAAUkB,IAAtC;UACEN,MAAF,EACGK,WADH,CACejB,UAAUkB,IADzB,EAEG9C,OAFH,CAEWvC,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAM4L,MAAd,EAAsB/D,aAAtB,CAFX;;KAzUgB;;aA+Ub6F,qBA/Ua,kCA+US7P,OA/UT,EA+UkB;UAChCgD,MAAJ;UACM/C,WAAW7C,KAAK2F,sBAAL,CAA4B/C,OAA5B,CAAjB;;UAEIC,QAAJ,EAAc;iBACHhC,EAAEgC,QAAF,EAAY,CAAZ,CAAT;;;aAGK+C,UAAUhD,QAAQgS,UAAzB;KAvVkB;;aA0VbC,sBA1Va,mCA0VUjU,KA1VV,EA0ViB;UAC/B,CAACoR,eAAe7N,IAAf,CAAoBvD,MAAMmL,KAA1B,CAAD,IAAqC,UAAU5H,IAAV,CAAevD,MAAME,MAAN,CAAagL,OAA5B,KAAwClL,MAAMmL,KAAN,KAAgB4F,aAA7F,IACD,kBAAkBxN,IAAlB,CAAuBvD,MAAME,MAAN,CAAagL,OAApC,CADH,EACiD;;;;YAI3C/E,cAAN;YACMwM,eAAN;;UAEI,KAAKhB,QAAL,IAAiB1R,EAAE,IAAF,EAAQsF,QAAR,CAAiBnB,UAAUwN,QAA3B,CAArB,EAA2D;;;;UAIrD5M,SAAW4L,SAASiB,qBAAT,CAA+B,IAA/B,CAAjB;;UACMC,WAAW7R,EAAE+E,MAAF,EAAUO,QAAV,CAAmBnB,UAAUkB,IAA7B,CAAjB;;UAEI,CAACwM,QAAD,KAAc9R,MAAMmL,KAAN,KAAgB2F,cAAhB,IAAkC9Q,MAAMmL,KAAN,KAAgB4F,aAAhE,KACCe,aAAa9R,MAAMmL,KAAN,KAAgB2F,cAAhB,IAAkC9Q,MAAMmL,KAAN,KAAgB4F,aAA/D,CADL,EACoF;YAE9E/Q,MAAMmL,KAAN,KAAgB2F,cAApB,EAAoC;cAC5BpK,SAASzG,EAAE+E,MAAF,EAAU5C,IAAV,CAAe8B,SAAS2C,WAAxB,EAAqC,CAArC,CAAf;YACEH,MAAF,EAAUlE,OAAV,CAAkB,OAAlB;;;UAGA,IAAF,EAAQA,OAAR,CAAgB,OAAhB;;;;UAII0R,QAAQjU,EAAE+E,MAAF,EAAU5C,IAAV,CAAe8B,SAASiQ,aAAxB,EAAuCC,GAAvC,EAAd;;UAEI,CAACF,MAAM7R,MAAX,EAAmB;;;;UAIf4H,QAAQiK,MAAM5I,OAAN,CAActL,MAAME,MAApB,CAAZ;;UAEIF,MAAMmL,KAAN,KAAgB8F,gBAAhB,IAAoChH,QAAQ,CAAhD,EAAmD;;;;;UAI/CjK,MAAMmL,KAAN,KAAgB+F,kBAAhB,IAAsCjH,QAAQiK,MAAM7R,MAAN,GAAe,CAAjE,EAAoE;;;;;UAIhE4H,QAAQ,CAAZ,EAAe;gBACL,CAAR;;;YAGIA,KAAN,EAAa1C,KAAb;KA1YkB;;;;0BAgGC;eACZ3D,OAAP;;;;0BAGmB;eACZuE,OAAP;;;;0BAGuB;eAChBC,WAAP;;;;;;;;;;;;IA6SFvH,QAAF,EACGuF,EADH,CACMjC,MAAMkQ,gBADZ,EAC8BnQ,SAAS2C,WADvC,EACqD+J,SAASqD,sBAD9D,EAEG7N,EAFH,CAEMjC,MAAMkQ,gBAFZ,EAE8BnQ,SAAS2O,IAFvC,EAE6CjC,SAASqD,sBAFtD,EAGG7N,EAHH,CAGSjC,MAAMkC,cAHf,SAGiClC,MAAMmQ,cAHvC,EAGyD1D,SAASmB,WAHlE,EAIG3L,EAJH,CAIMjC,MAAMkC,cAJZ,EAI4BnC,SAAS2C,WAJrC,EAIkD,UAAU7G,KAAV,EAAiB;UACzDmG,cAAN;UACMwM,eAAN;;aACS9M,gBAAT,CAA0BlG,IAA1B,CAA+BM,EAAE,IAAF,CAA/B,EAAwC,QAAxC;GAPJ,EASGmG,EATH,CASMjC,MAAMkC,cATZ,EAS4BnC,SAASqQ,UATrC,EASiD,UAACC,CAAD,EAAO;MAClD7B,eAAF;GAVJ;;;;;;;IAoBEnR,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAyBiN,SAAS/K,gBAAlC;IACErE,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW4C,WAAX,GAAyBqK,QAAzB;;IACEpP,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW6C,UAAX,GAAyB,YAAY;MACjChF,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAaK,kBAAb;WACO4M,SAAS/K,gBAAhB;GAFF;;SAKO+K,QAAP;CAjbe,CAmbd3Q,CAnbc,EAmbX4Q,MAnbW,CAAjB;;ACRA;;;;;;;AAOA,IAAM4D,QAAS,YAAM;;;;;;MASb9Q,OAA+B,OAArC;MACMC,UAA+B,cAArC;MACMC,WAA+B,UAArC;MACMC,kBAAmCD,QAAzC;MACME,eAA+B,WAArC;MACMC,qBAA+B/D,EAAEuB,EAAF,CAAKmC,IAAL,CAArC;MACMM,sBAA+B,GAArC;MACMyQ,+BAA+B,GAArC;MACM5D,iBAA+B,EAArC,CAjBmB;;MAmBb3I,UAAU;cACH,IADG;cAEH,IAFG;WAGH,IAHG;UAIH;GAJb;MAOMC,cAAc;cACP,kBADO;cAEP,SAFO;WAGP,SAHO;UAIP;GAJb;MAOMjE,QAAQ;mBACeL,SADf;uBAEiBA,SAFjB;mBAGeA,SAHf;qBAIgBA,SAJhB;yBAKkBA,SALlB;uBAMiBA,SANjB;qCAOwBA,SAPxB;yCAQ0BA,SAR1B;yCAS0BA,SAT1B;6CAU4BA,SAV5B;8BAWgBA,SAA5B,GAAwCC;GAX1C;MAcMK,YAAY;wBACK,yBADL;cAEK,gBAFL;UAGK,YAHL;UAIK,MAJL;UAKK;GALvB;MAQMF,WAAW;YACM,eADN;iBAEM,uBAFN;kBAGM,wBAHN;mBAIM,mDAJN;oBAKM,aALN;oBAMM;;;;;;;GANvB;;MAgBMuQ,KAvEa;;;mBAyELzS,OAAZ,EAAqBY,MAArB,EAA6B;WACtBgG,OAAL,GAA4B,KAAKC,UAAL,CAAgBjG,MAAhB,CAA5B;WACKyB,QAAL,GAA4BrC,OAA5B;WACK2S,OAAL,GAA4B1U,EAAE+B,OAAF,EAAWI,IAAX,CAAgB8B,SAAS0Q,MAAzB,EAAiC,CAAjC,CAA5B;WACKC,SAAL,GAA4B,IAA5B;WACKC,QAAL,GAA4B,KAA5B;WACKC,kBAAL,GAA4B,KAA5B;WACKC,oBAAL,GAA4B,KAA5B;WACKC,oBAAL,GAA4B,CAA5B;WACKC,eAAL,GAA4B,CAA5B;KAlFe;;;;;;WAmGjBxO,MAnGiB,mBAmGVsF,aAnGU,EAmGK;aACb,KAAK8I,QAAL,GAAgB,KAAKpG,IAAL,EAAhB,GAA8B,KAAKC,IAAL,CAAU3C,aAAV,CAArC;KApGe;;WAuGjB2C,IAvGiB,iBAuGZ3C,aAvGY,EAuGG;;;UACd,KAAK+B,gBAAL,IAAyB,KAAK+G,QAAlC,EAA4C;;;;UAIxC1V,KAAKsC,qBAAL,MAAgCzB,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAUoB,IAApC,CAApC,EAA+E;aACxEuI,gBAAL,GAAwB,IAAxB;;;UAGIiE,YAAY/R,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMmB,IAAd,EAAoB;;OAApB,CAAlB;QAIE,KAAKjB,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyBwP,SAAzB;;UAEI,KAAK8C,QAAL,IAAiB9C,UAAUrN,kBAAV,EAArB,EAAqD;;;;WAIhDmQ,QAAL,GAAgB,IAAhB;;WAEKK,eAAL;;WACKC,aAAL;;WAEKC,aAAL;;QAEExU,SAASyU,IAAX,EAAiB7I,QAAjB,CAA0BrI,UAAUmR,IAApC;;WAEKC,eAAL;;WACKC,eAAL;;QAEE,KAAKpR,QAAP,EAAiB+B,EAAjB,CACEjC,MAAMuR,aADR,EAEExR,SAASyR,YAFX,EAGE,UAAC3V,KAAD;eAAW,MAAK0O,IAAL,CAAU1O,KAAV,CAAX;OAHF;QAME,KAAK2U,OAAP,EAAgBvO,EAAhB,CAAmBjC,MAAMyR,iBAAzB,EAA4C,YAAM;UAC9C,MAAKvR,QAAP,EAAiBjD,GAAjB,CAAqB+C,MAAM0R,eAA3B,EAA4C,UAAC7V,KAAD,EAAW;cACjDC,EAAED,MAAME,MAAR,EAAgBC,EAAhB,CAAmB,MAAKkE,QAAxB,CAAJ,EAAuC;kBAChC2Q,oBAAL,GAA4B,IAA5B;;SAFJ;OADF;;WAQKc,aAAL,CAAmB;eAAM,MAAKC,YAAL,CAAkB/J,aAAlB,CAAN;OAAnB;KApJe;;WAuJjB0C,IAvJiB,iBAuJZ1O,KAvJY,EAuJL;;;UACNA,KAAJ,EAAW;cACHmG,cAAN;;;UAGE,KAAK4H,gBAAL,IAAyB,CAAC,KAAK+G,QAAnC,EAA6C;;;;UAIvCf,YAAY9T,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMyL,IAAd,CAAlB;QAEE,KAAKvL,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyBuR,SAAzB;;UAEI,CAAC,KAAKe,QAAN,IAAkBf,UAAUpP,kBAAV,EAAtB,EAAsD;;;;WAIjDmQ,QAAL,GAAgB,KAAhB;UAEMzV,aAAaD,KAAKsC,qBAAL,MAAgCzB,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAUoB,IAApC,CAAnD;;UAEInG,UAAJ,EAAgB;aACT0O,gBAAL,GAAwB,IAAxB;;;WAGGyH,eAAL;;WACKC,eAAL;;QAEE5U,QAAF,EAAY0J,GAAZ,CAAgBpG,MAAM6R,OAAtB;QAEE,KAAK3R,QAAP,EAAiBgB,WAAjB,CAA6BjB,UAAUkB,IAAvC;QAEE,KAAKjB,QAAP,EAAiBkG,GAAjB,CAAqBpG,MAAMuR,aAA3B;QACE,KAAKf,OAAP,EAAgBpK,GAAhB,CAAoBpG,MAAMyR,iBAA1B;;UAEIvW,UAAJ,EAAgB;UAEZ,KAAKgF,QAAP,EACGjD,GADH,CACOhC,KAAKiC,cADZ,EAC4B,UAACrB,KAAD;iBAAW,OAAKiW,UAAL,CAAgBjW,KAAhB,CAAX;SAD5B,EAEGyB,oBAFH,CAEwBwC,mBAFxB;OAFF,MAKO;aACAgS,UAAL;;KAhMa;;WAoMjBpR,OApMiB,sBAoMP;QACNC,UAAF,CAAa,KAAKT,QAAlB,EAA4BR,QAA5B;QAEEnD,MAAF,EAAUG,QAAV,EAAoB,KAAKwD,QAAzB,EAAmC,KAAKwQ,SAAxC,EAAmDtK,GAAnD,CAAuDzG,SAAvD;WAEK8E,OAAL,GAA4B,IAA5B;WACKvE,QAAL,GAA4B,IAA5B;WACKsQ,OAAL,GAA4B,IAA5B;WACKE,SAAL,GAA4B,IAA5B;WACKC,QAAL,GAA4B,IAA5B;WACKC,kBAAL,GAA4B,IAA5B;WACKC,oBAAL,GAA4B,IAA5B;WACKE,eAAL,GAA4B,IAA5B;KAhNe;;WAmNjBgB,YAnNiB,2BAmNF;WACRb,aAAL;KApNe;;;WAyNjBxM,UAzNiB,uBAyNNjG,MAzNM,EAyNE;eACR3C,EAAEuK,MAAF,CAAS,EAAT,EAAarC,OAAb,EAAsBvF,MAAtB,CAAT;WACK6H,eAAL,CAAqB9G,IAArB,EAA2Bf,MAA3B,EAAmCwF,WAAnC;aACOxF,MAAP;KA5Ne;;WA+NjBmT,YA/NiB,yBA+NJ/J,aA/NI,EA+NW;;;UACpB3M,aAAaD,KAAKsC,qBAAL,MACjBzB,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAUoB,IAApC,CADF;;UAGI,CAAC,KAAKnB,QAAL,CAAc2P,UAAf,IACD,KAAK3P,QAAL,CAAc2P,UAAd,CAAyBtR,QAAzB,KAAsCyT,KAAKC,YAD9C,EAC4D;;iBAEjDd,IAAT,CAAce,WAAd,CAA0B,KAAKhS,QAA/B;;;WAGGA,QAAL,CAAcrD,KAAd,CAAoBsV,OAApB,GAA8B,OAA9B;;WACKjS,QAAL,CAAckS,eAAd,CAA8B,aAA9B;;WACKlS,QAAL,CAAcmS,SAAd,GAA0B,CAA1B;;UAEInX,UAAJ,EAAgB;aACT8N,MAAL,CAAY,KAAK9I,QAAjB;;;QAGA,KAAKA,QAAP,EAAiBoI,QAAjB,CAA0BrI,UAAUkB,IAApC;;UAEI,KAAKsD,OAAL,CAAarB,KAAjB,EAAwB;aACjBkP,aAAL;;;UAGIC,aAAazW,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMqL,KAAd,EAAqB;;OAArB,CAAnB;;UAIMmH,qBAAqB,SAArBA,kBAAqB,GAAM;YAC3B,OAAK/N,OAAL,CAAarB,KAAjB,EAAwB;iBACjBlD,QAAL,CAAckD,KAAd;;;eAEGwG,gBAAL,GAAwB,KAAxB;UACE,OAAK1J,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyBkU,UAAzB;OALF;;UAQIrX,UAAJ,EAAgB;UACZ,KAAKsV,OAAP,EACGvT,GADH,CACOhC,KAAKiC,cADZ,EAC4BsV,kBAD5B,EAEGlV,oBAFH,CAEwBwC,mBAFxB;OADF,MAIO;;;KAvQQ;;WA4QjBwS,aA5QiB,4BA4QD;;;QACZ5V,QAAF,EACG0J,GADH,CACOpG,MAAM6R,OADb;OAEG5P,EAFH,CAEMjC,MAAM6R,OAFZ,EAEqB,UAAChW,KAAD,EAAW;YACxBa,aAAab,MAAME,MAAnB,IACA,OAAKmE,QAAL,KAAkBrE,MAAME,MADxB,IAEA,CAACD,EAAE,OAAKoE,QAAP,EAAiBuS,GAAjB,CAAqB5W,MAAME,MAA3B,EAAmCmC,MAFxC,EAEgD;iBACzCgC,QAAL,CAAckD,KAAd;;OANN;KA7Qe;;WAwRjBiO,eAxRiB,8BAwRC;;;UACZ,KAAKV,QAAL,IAAiB,KAAKlM,OAAL,CAAa8B,QAAlC,EAA4C;UACxC,KAAKrG,QAAP,EAAiB+B,EAAjB,CAAoBjC,MAAM0S,eAA1B,EAA2C,UAAC7W,KAAD,EAAW;cAChDA,MAAMmL,KAAN,KAAgB2F,cAApB,EAAoC;kBAC5B3K,cAAN;;mBACKuI,IAAL;;SAHJ;OADF,MAQO,IAAI,CAAC,KAAKoG,QAAV,EAAoB;UACvB,KAAKzQ,QAAP,EAAiBkG,GAAjB,CAAqBpG,MAAM0S,eAA3B;;KAlSa;;WAsSjBpB,eAtSiB,8BAsSC;;;UACZ,KAAKX,QAAT,EAAmB;UACfpU,MAAF,EAAU0F,EAAV,CAAajC,MAAM2S,MAAnB,EAA2B,UAAC9W,KAAD;iBAAW,OAAKkW,YAAL,CAAkBlW,KAAlB,CAAX;SAA3B;OADF,MAEO;UACHU,MAAF,EAAU6J,GAAV,CAAcpG,MAAM2S,MAApB;;KA1Sa;;WA8SjBb,UA9SiB,yBA8SJ;;;WACN5R,QAAL,CAAcrD,KAAd,CAAoBsV,OAApB,GAA8B,MAA9B;;WACKjS,QAAL,CAAcmD,YAAd,CAA2B,aAA3B,EAA0C,IAA1C;;WACKuG,gBAAL,GAAwB,KAAxB;;WACK+H,aAAL,CAAmB,YAAM;UACrBjV,SAASyU,IAAX,EAAiBjQ,WAAjB,CAA6BjB,UAAUmR,IAAvC;;eACKwB,iBAAL;;eACKC,eAAL;;UACE,OAAK3S,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyB2B,MAAM4L,MAA/B;OAJF;KAlTe;;WA0TjBkH,eA1TiB,8BA0TC;UACZ,KAAKpC,SAAT,EAAoB;UAChB,KAAKA,SAAP,EAAkBjP,MAAlB;aACKiP,SAAL,GAAiB,IAAjB;;KA7Ta;;WAiUjBiB,aAjUiB,0BAiUHoB,QAjUG,EAiUO;;;UAChBC,UAAUlX,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAUoB,IAApC,IACdpB,UAAUoB,IADI,GACG,EADnB;;UAGI,KAAKsP,QAAL,IAAiB,KAAKlM,OAAL,CAAawO,QAAlC,EAA4C;YACpCC,YAAYjY,KAAKsC,qBAAL,MAAgCyV,OAAlD;aAEKtC,SAAL,GAAiBhU,SAASC,aAAT,CAAuB,KAAvB,CAAjB;aACK+T,SAAL,CAAeyC,SAAf,GAA2BlT,UAAUmT,QAArC;;YAEIJ,OAAJ,EAAa;YACT,KAAKtC,SAAP,EAAkBpI,QAAlB,CAA2B0K,OAA3B;;;UAGA,KAAKtC,SAAP,EAAkB2C,QAAlB,CAA2B3W,SAASyU,IAApC;UAEE,KAAKjR,QAAP,EAAiB+B,EAAjB,CAAoBjC,MAAMuR,aAA1B,EAAyC,UAAC1V,KAAD,EAAW;cAC9C,OAAKgV,oBAAT,EAA+B;mBACxBA,oBAAL,GAA4B,KAA5B;;;;cAGEhV,MAAME,MAAN,KAAiBF,MAAMyQ,aAA3B,EAA0C;;;;cAGtC,OAAK7H,OAAL,CAAawO,QAAb,KAA0B,QAA9B,EAAwC;mBACjC/S,QAAL,CAAckD,KAAd;WADF,MAEO;mBACAmH,IAAL;;SAXJ;;YAeI2I,SAAJ,EAAe;eACRlK,MAAL,CAAY,KAAK0H,SAAjB;;;UAGA,KAAKA,SAAP,EAAkBpI,QAAlB,CAA2BrI,UAAUkB,IAArC;;YAEI,CAAC4R,QAAL,EAAe;;;;YAIX,CAACG,SAAL,EAAgB;;;;;UAKd,KAAKxC,SAAP,EACGzT,GADH,CACOhC,KAAKiC,cADZ,EAC4B6V,QAD5B,EAEGzV,oBAFH,CAEwBiT,4BAFxB;OA1CF,MA8CO,IAAI,CAAC,KAAKI,QAAN,IAAkB,KAAKD,SAA3B,EAAsC;UACzC,KAAKA,SAAP,EAAkBxP,WAAlB,CAA8BjB,UAAUkB,IAAxC;;YAEMmS,iBAAiB,SAAjBA,cAAiB,GAAM;iBACtBR,eAAL;;cACIC,QAAJ,EAAc;;;SAFhB;;YAOI9X,KAAKsC,qBAAL,MACDzB,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAUoB,IAApC,CADH,EAC8C;YAC1C,KAAKqP,SAAP,EACGzT,GADH,CACOhC,KAAKiC,cADZ,EAC4BoW,cAD5B,EAEGhW,oBAFH,CAEwBiT,4BAFxB;SAFF,MAKO;;;OAfF,MAmBA,IAAIwC,QAAJ,EAAc;;;KAtYN;;;;;;WAiZjB7B,aAjZiB,4BAiZD;UACRqC,qBACJ,KAAKrT,QAAL,CAAcsT,YAAd,GAA6B9W,SAASkK,eAAT,CAAyB6M,YADxD;;UAGI,CAAC,KAAK7C,kBAAN,IAA4B2C,kBAAhC,EAAoD;aAC7CrT,QAAL,CAAcrD,KAAd,CAAoB6W,WAApB,GAAqC,KAAK3C,eAA1C;;;UAGE,KAAKH,kBAAL,IAA2B,CAAC2C,kBAAhC,EAAoD;aAC7CrT,QAAL,CAAcrD,KAAd,CAAoB8W,YAApB,GAAsC,KAAK5C,eAA3C;;KA1Za;;WA8ZjB6B,iBA9ZiB,gCA8ZG;WACb1S,QAAL,CAAcrD,KAAd,CAAoB6W,WAApB,GAAkC,EAAlC;WACKxT,QAAL,CAAcrD,KAAd,CAAoB8W,YAApB,GAAmC,EAAnC;KAhae;;WAmajB3C,eAnaiB,8BAmaC;UACV4C,OAAOlX,SAASyU,IAAT,CAAczF,qBAAd,EAAb;WACKkF,kBAAL,GAA0BgD,KAAKC,IAAL,GAAYD,KAAKE,KAAjB,GAAyBvX,OAAOwX,UAA1D;WACKhD,eAAL,GAAuB,KAAKiD,kBAAL,EAAvB;KAtae;;WAyajB/C,aAzaiB,4BAyaD;;;UACV,KAAKL,kBAAT,EAA6B;;;;UAKzB7Q,SAASkU,aAAX,EAA0BtS,IAA1B,CAA+B,UAACmE,KAAD,EAAQjI,OAAR,EAAoB;cAC3CqW,gBAAgBpY,EAAE+B,OAAF,EAAW,CAAX,EAAchB,KAAd,CAAoB8W,YAA1C;cACMQ,oBAAoBrY,EAAE+B,OAAF,EAAWsH,GAAX,CAAe,eAAf,CAA1B;YACEtH,OAAF,EAAWgE,IAAX,CAAgB,eAAhB,EAAiCqS,aAAjC,EAAgD/O,GAAhD,CAAoD,eAApD,EAAwEiP,WAAWD,iBAAX,IAAgC,OAAKpD,eAA7G;SAHF,EAL2B;;UAYzBhR,SAASsU,cAAX,EAA2B1S,IAA3B,CAAgC,UAACmE,KAAD,EAAQjI,OAAR,EAAoB;cAC5CyW,eAAexY,EAAE+B,OAAF,EAAW,CAAX,EAAchB,KAAd,CAAoB0X,WAAzC;cACMC,mBAAmB1Y,EAAE+B,OAAF,EAAWsH,GAAX,CAAe,cAAf,CAAzB;YACEtH,OAAF,EAAWgE,IAAX,CAAgB,cAAhB,EAAgCyS,YAAhC,EAA8CnP,GAA9C,CAAkD,cAAlD,EAAqEiP,WAAWI,gBAAX,IAA+B,OAAKzD,eAAzG;SAHF,EAZ2B;;UAmBzBhR,SAAS0U,cAAX,EAA2B9S,IAA3B,CAAgC,UAACmE,KAAD,EAAQjI,OAAR,EAAoB;cAC5CyW,eAAexY,EAAE+B,OAAF,EAAW,CAAX,EAAchB,KAAd,CAAoB0X,WAAzC;cACMC,mBAAmB1Y,EAAE+B,OAAF,EAAWsH,GAAX,CAAe,cAAf,CAAzB;YACEtH,OAAF,EAAWgE,IAAX,CAAgB,cAAhB,EAAgCyS,YAAhC,EAA8CnP,GAA9C,CAAkD,cAAlD,EAAqEiP,WAAWI,gBAAX,IAA+B,OAAKzD,eAAzG;SAHF,EAnB2B;;YA0BrBmD,gBAAgBxX,SAASyU,IAAT,CAActU,KAAd,CAAoB8W,YAA1C;YACMQ,oBAAoBrY,EAAE,MAAF,EAAUqJ,GAAV,CAAc,eAAd,CAA1B;UACE,MAAF,EAAUtD,IAAV,CAAe,eAAf,EAAgCqS,aAAhC,EAA+C/O,GAA/C,CAAmD,eAAnD,EAAuEiP,WAAWD,iBAAX,IAAgC,KAAKpD,eAA5G;;KAtca;;WA0cjB8B,eA1ciB,8BA0cC;;QAEd9S,SAASkU,aAAX,EAA0BtS,IAA1B,CAA+B,UAACmE,KAAD,EAAQjI,OAAR,EAAoB;YAC3C6W,UAAU5Y,EAAE+B,OAAF,EAAWgE,IAAX,CAAgB,eAAhB,CAAhB;;YACI,OAAO6S,OAAP,KAAmB,WAAvB,EAAoC;YAChC7W,OAAF,EAAWsH,GAAX,CAAe,eAAf,EAAgCuP,OAAhC,EAAyC/T,UAAzC,CAAoD,eAApD;;OAHJ,EAFgB;;QAUXZ,SAASsU,cAAd,UAAiCtU,SAAS0U,cAA1C,EAA4D9S,IAA5D,CAAiE,UAACmE,KAAD,EAAQjI,OAAR,EAAoB;YAC7E8W,SAAS7Y,EAAE+B,OAAF,EAAWgE,IAAX,CAAgB,cAAhB,CAAf;;YACI,OAAO8S,MAAP,KAAkB,WAAtB,EAAmC;YAC/B9W,OAAF,EAAWsH,GAAX,CAAe,cAAf,EAA+BwP,MAA/B,EAAuChU,UAAvC,CAAkD,cAAlD;;OAHJ,EAVgB;;UAkBV+T,UAAU5Y,EAAE,MAAF,EAAU+F,IAAV,CAAe,eAAf,CAAhB;;UACI,OAAO6S,OAAP,KAAmB,WAAvB,EAAoC;UAChC,MAAF,EAAUvP,GAAV,CAAc,eAAd,EAA+BuP,OAA/B,EAAwC/T,UAAxC,CAAmD,eAAnD;;KA9da;;WAkejBqT,kBAleiB,iCAkeI;;UACbY,YAAYlY,SAASC,aAAT,CAAuB,KAAvB,CAAlB;gBACUwW,SAAV,GAAsBlT,UAAU4U,kBAAhC;eACS1D,IAAT,CAAce,WAAd,CAA0B0C,SAA1B;UACME,iBAAiBF,UAAUlJ,qBAAV,GAAkCqJ,KAAlC,GAA0CH,UAAUI,WAA3E;eACS7D,IAAT,CAAc8D,WAAd,CAA0BL,SAA1B;aACOE,cAAP;KAxee;;;UA8eVpT,gBA9eU,6BA8eOjD,MA9eP,EA8eeoJ,aA9ef,EA8e8B;aACtC,KAAKlG,IAAL,CAAU,YAAY;YACvBE,OAAY/F,EAAE,IAAF,EAAQ+F,IAAR,CAAanC,QAAb,CAAhB;;YACM+E,UAAU3I,EAAEuK,MAAF,CACd,EADc,EAEdiK,MAAMtM,OAFQ,EAGdlI,EAAE,IAAF,EAAQ+F,IAAR,EAHc,EAId,OAAOpD,MAAP,KAAkB,QAAlB,IAA8BA,MAJhB,CAAhB;;YAOI,CAACoD,IAAL,EAAW;iBACF,IAAIyO,KAAJ,CAAU,IAAV,EAAgB7L,OAAhB,CAAP;YACE,IAAF,EAAQ5C,IAAR,CAAanC,QAAb,EAAuBmC,IAAvB;;;YAGE,OAAOpD,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;cAC1B,OAAOoD,KAAKpD,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;kBACjC,IAAIY,KAAJ,wBAA8BZ,MAA9B,QAAN;;;eAEGA,MAAL,EAAaoJ,aAAb;SAJF,MAKO,IAAIpD,QAAQ+F,IAAZ,EAAkB;eAClBA,IAAL,CAAU3C,aAAV;;OApBG,CAAP;KA/ee;;;;0BAwFI;eACZpI,OAAP;;;;0BAGmB;eACZuE,OAAP;;;;;;;;;;;;IAobFtH,QAAF,EAAYuF,EAAZ,CAAejC,MAAMkC,cAArB,EAAqCnC,SAAS2C,WAA9C,EAA2D,UAAU7G,KAAV,EAAiB;;;QACtEE,MAAJ;QACM+B,WAAW7C,KAAK2F,sBAAL,CAA4B,IAA5B,CAAjB;;QAEI9C,QAAJ,EAAc;eACHhC,EAAEgC,QAAF,EAAY,CAAZ,CAAT;;;QAGIW,SAAS3C,EAAEC,MAAF,EAAU8F,IAAV,CAAenC,QAAf,IACb,QADa,GACF5D,EAAEuK,MAAF,CAAS,EAAT,EAAavK,EAAEC,MAAF,EAAU8F,IAAV,EAAb,EAA+B/F,EAAE,IAAF,EAAQ+F,IAAR,EAA/B,CADb;;QAGI,KAAKkF,OAAL,KAAiB,GAAjB,IAAwB,KAAKA,OAAL,KAAiB,MAA7C,EAAqD;YAC7C/E,cAAN;;;QAGIwK,UAAU1Q,EAAEC,MAAF,EAAUkB,GAAV,CAAc+C,MAAMmB,IAApB,EAA0B,UAAC0M,SAAD,EAAe;UACnDA,UAAUrN,kBAAV,EAAJ,EAAoC;;;;;cAK5BvD,GAAR,CAAY+C,MAAM4L,MAAlB,EAA0B,YAAM;YAC1B9P,WAAQE,EAAR,CAAW,UAAX,CAAJ,EAA4B;kBACrBoH,KAAL;;OAFJ;KANc,CAAhB;;UAaM1B,gBAAN,CAAuBlG,IAAvB,CAA4BM,EAAEC,MAAF,CAA5B,EAAuC0C,MAAvC,EAA+C,IAA/C;GA5BF;;;;;;;IAsCEpB,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAyB8Q,MAAM5O,gBAA/B;IACErE,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW4C,WAAX,GAAyBkO,KAAzB;;IACEjT,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW6C,UAAX,GAAyB,YAAY;MACjChF,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAaK,kBAAb;WACOyQ,MAAM5O,gBAAb;GAFF;;SAKO4O,KAAP;CA9jBY,CAgkBXxU,CAhkBW,CAAd;;ACNA;;;;;;;AAOA,IAAMoZ,UAAW,YAAM;;;;;MAMjB,OAAOxI,MAAP,KAAkB,WAAtB,EAAmC;UAC3B,IAAIrN,KAAJ,CAAU,8DAAV,CAAN;;;;;;;;;MAUIG,OAAsB,SAA5B;MACMC,UAAsB,cAA5B;MACMC,WAAsB,YAA5B;MACMC,kBAA0BD,QAAhC;MACMG,qBAAsB/D,EAAEuB,EAAF,CAAKmC,IAAL,CAA5B;MACMM,sBAAsB,GAA5B;MACMqV,eAAsB,YAA5B;MACMC,qBAAqB,IAAIjW,MAAJ,aAAqBgW,YAArB,WAAyC,GAAzC,CAA3B;MAEMlR,cAAc;eACI,SADJ;cAEI,QAFJ;WAGI,2BAHJ;aAII,QAJJ;WAKI,iBALJ;UAMI,SANJ;cAOI,kBAPJ;eAQI,mBARJ;YASI,iBATJ;eAUI,0BAVJ;uBAWI;GAXxB;MAcMiJ,gBAAgB;UACX,MADW;SAEX,KAFW;WAGX,OAHW;YAIX,QAJW;UAKX;GALX;MAQMlJ,UAAU;eACQ,IADR;cAEQ,yCACA,2BADA,GAEA,yCAJR;aAKQ,aALR;WAMQ,EANR;WAOQ,CAPR;UAQQ,KARR;cASQ,KATR;eAUQ,KAVR;YAWQ,CAXR;eAYQ,KAZR;uBAaQ;GAbxB;MAgBMqR,aAAa;UACV,MADU;SAEV;GAFT;MAKMrV,QAAQ;mBACQL,SADR;uBAEUA,SAFV;mBAGQA,SAHR;qBAISA,SAJT;2BAKYA,SALZ;qBAMSA,SANT;yBAOWA,SAPX;2BAQYA,SARZ;+BAScA,SATd;+BAUcA;GAV5B;MAaMM,YAAY;UACT,MADS;UAET;GAFT;MAKMF,WAAW;aACC,UADD;mBAEC,gBAFD;WAGC;GAHlB;MAMMuV,UAAU;WACL,OADK;WAEL,OAFK;WAGL,OAHK;YAIL;;;;;;;GAJX;;MAcMJ,OA3Ge;;;qBA6GPrX,OAAZ,EAAqBY,MAArB,EAA6B;;WAGtB8W,UAAL,GAAsB,IAAtB;WACKC,QAAL,GAAsB,CAAtB;WACKC,WAAL,GAAsB,EAAtB;WACKC,cAAL,GAAsB,EAAtB;WACKvI,OAAL,GAAsB,IAAtB,CAP2B;;WAUtBtP,OAAL,GAAeA,OAAf;WACKY,MAAL,GAAe,KAAKiG,UAAL,CAAgBjG,MAAhB,CAAf;WACKkX,GAAL,GAAe,IAAf;;WAEKC,aAAL;KA3HiB;;;;;;WAiKnBC,MAjKmB,qBAiKV;WACFN,UAAL,GAAkB,IAAlB;KAlKiB;;WAqKnBO,OArKmB,sBAqKT;WACHP,UAAL,GAAkB,KAAlB;KAtKiB;;WAyKnBQ,aAzKmB,4BAyKH;WACTR,UAAL,GAAkB,CAAC,KAAKA,UAAxB;KA1KiB;;WA6KnBhT,MA7KmB,mBA6KZ1G,KA7KY,EA6KL;UACR,CAAC,KAAK0Z,UAAV,EAAsB;;;;UAIlB1Z,KAAJ,EAAW;YACHma,UAAU,KAAKvH,WAAL,CAAiB/O,QAAjC;YACIgQ,UAAU5T,EAAED,MAAMyQ,aAAR,EAAuBzK,IAAvB,CAA4BmU,OAA5B,CAAd;;YAEI,CAACtG,OAAL,EAAc;oBACF,IAAI,KAAKjB,WAAT,CACR5S,MAAMyQ,aADE,EAER,KAAK2J,kBAAL,EAFQ,CAAV;YAIEpa,MAAMyQ,aAAR,EAAuBzK,IAAvB,CAA4BmU,OAA5B,EAAqCtG,OAArC;;;gBAGMgG,cAAR,CAAuBQ,KAAvB,GAA+B,CAACxG,QAAQgG,cAAR,CAAuBQ,KAAvD;;YAEIxG,QAAQyG,oBAAR,EAAJ,EAAoC;kBAC1BC,MAAR,CAAe,IAAf,EAAqB1G,OAArB;SADF,MAEO;kBACG2G,MAAR,CAAe,IAAf,EAAqB3G,OAArB;;OAjBJ,MAoBO;YAED5T,EAAE,KAAKwa,aAAL,EAAF,EAAwBlV,QAAxB,CAAiCnB,UAAUkB,IAA3C,CAAJ,EAAsD;eAC/CkV,MAAL,CAAY,IAAZ,EAAkB,IAAlB;;;;;aAIGD,MAAL,CAAY,IAAZ,EAAkB,IAAlB;;KA7Me;;WAiNnB1V,OAjNmB,sBAiNT;mBACK,KAAK8U,QAAlB;QAEE7U,UAAF,CAAa,KAAK9C,OAAlB,EAA2B,KAAK4Q,WAAL,CAAiB/O,QAA5C;QAEE,KAAK7B,OAAP,EAAgBuI,GAAhB,CAAoB,KAAKqI,WAAL,CAAiB9O,SAArC;QACE,KAAK9B,OAAP,EAAgBiD,OAAhB,CAAwB,QAAxB,EAAkCsF,GAAlC,CAAsC,eAAtC;;UAEI,KAAKuP,GAAT,EAAc;UACV,KAAKA,GAAP,EAAYlU,MAAZ;;;WAGG8T,UAAL,GAAsB,IAAtB;WACKC,QAAL,GAAsB,IAAtB;WACKC,WAAL,GAAsB,IAAtB;WACKC,cAAL,GAAsB,IAAtB;;UACI,KAAKvI,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;aACpBA,OAAL,CAAaiB,OAAb;;;WAGGjB,OAAL,GAAe,IAAf;WACKtP,OAAL,GAAe,IAAf;WACKY,MAAL,GAAe,IAAf;WACKkX,GAAL,GAAe,IAAf;KAxOiB;;WA2OnBnL,IA3OmB,mBA2OZ;;;UACD1O,EAAE,KAAK+B,OAAP,EAAgBsH,GAAhB,CAAoB,SAApB,MAAmC,MAAvC,EAA+C;cACvC,IAAI9F,KAAJ,CAAU,qCAAV,CAAN;;;UAGIwO,YAAY/R,EAAEkE,KAAF,CAAQ,KAAKyO,WAAL,CAAiBzO,KAAjB,CAAuBmB,IAA/B,CAAlB;;UACI,KAAKoV,aAAL,MAAwB,KAAKhB,UAAjC,EAA6C;UACzC,KAAK1X,OAAP,EAAgBQ,OAAhB,CAAwBwP,SAAxB;YAEM2I,aAAa1a,EAAEqH,QAAF,CACjB,KAAKtF,OAAL,CAAa4Y,aAAb,CAA2B7P,eADV,EAEjB,KAAK/I,OAFY,CAAnB;;YAKIgQ,UAAUrN,kBAAV,MAAkC,CAACgW,UAAvC,EAAmD;;;;YAI7Cb,MAAQ,KAAKW,aAAL,EAAd;YACMI,QAAQzb,KAAK0b,MAAL,CAAY,KAAKlI,WAAL,CAAiBjP,IAA7B,CAAd;YAEI6D,YAAJ,CAAiB,IAAjB,EAAuBqT,KAAvB;aACK7Y,OAAL,CAAawF,YAAb,CAA0B,kBAA1B,EAA8CqT,KAA9C;aAEKE,UAAL;;YAEI,KAAKnY,MAAL,CAAYoY,SAAhB,EAA2B;YACvBlB,GAAF,EAAOrN,QAAP,CAAgBrI,UAAUoB,IAA1B;;;YAGIwN,YAAa,OAAO,KAAKpQ,MAAL,CAAYoQ,SAAnB,KAAiC,UAAjC,GACjB,KAAKpQ,MAAL,CAAYoQ,SAAZ,CAAsBrT,IAAtB,CAA2B,IAA3B,EAAiCma,GAAjC,EAAsC,KAAK9X,OAA3C,CADiB,GAEjB,KAAKY,MAAL,CAAYoQ,SAFd;;YAIMiI,aAAa,KAAKC,cAAL,CAAoBlI,SAApB,CAAnB;;aACKmI,kBAAL,CAAwBF,UAAxB;YAEMG,YAAY,KAAKxY,MAAL,CAAYwY,SAAZ,KAA0B,KAA1B,GAAkCva,SAASyU,IAA3C,GAAkDrV,EAAE,KAAK2C,MAAL,CAAYwY,SAAd,CAApE;UAEEtB,GAAF,EAAO9T,IAAP,CAAY,KAAK4M,WAAL,CAAiB/O,QAA7B,EAAuC,IAAvC;;YAEI,CAAC5D,EAAEqH,QAAF,CAAW,KAAKtF,OAAL,CAAa4Y,aAAb,CAA2B7P,eAAtC,EAAuD,KAAK+O,GAA5D,CAAL,EAAuE;YACnEA,GAAF,EAAOtC,QAAP,CAAgB4D,SAAhB;;;UAGA,KAAKpZ,OAAP,EAAgBQ,OAAhB,CAAwB,KAAKoQ,WAAL,CAAiBzO,KAAjB,CAAuBkX,QAA/C;aAEK/J,OAAL,GAAe,IAAIT,MAAJ,CAAW,KAAK7O,OAAhB,EAAyB8X,GAAzB,EAA8B;qBAChCmB,UADgC;qBAEhC;oBACD;sBACE,KAAKrY,MAAL,CAAY0Q;aAFb;kBAIH;wBACM,KAAK1Q,MAAL,CAAY0Y;aALf;mBAOF;uBACIpX,SAASqX;;WAVqB;oBAajC,kBAACvV,IAAD,EAAU;gBACdA,KAAKwV,iBAAL,KAA2BxV,KAAKgN,SAApC,EAA+C;oBACxCyI,4BAAL,CAAkCzV,IAAlC;;WAfuC;oBAkBhC,kBAACA,IAAD,EAAU;kBACdyV,4BAAL,CAAkCzV,IAAlC;;SAnBW,CAAf;UAuBE8T,GAAF,EAAOrN,QAAP,CAAgBrI,UAAUkB,IAA1B,EAhE2C;;;;;YAsEvC,kBAAkBzE,SAASkK,eAA/B,EAAgD;YAC5C,MAAF,EAAUyB,QAAV,GAAqBpG,EAArB,CAAwB,WAAxB,EAAqC,IAArC,EAA2CnG,EAAEqS,IAA7C;;;YAGI/C,WAAW,SAAXA,QAAW,GAAM;cACjB,MAAK3M,MAAL,CAAYoY,SAAhB,EAA2B;kBACpBU,cAAL;;;cAEIC,iBAAiB,MAAK/B,WAA5B;gBACKA,WAAL,GAAuB,IAAvB;YAEE,MAAK5X,OAAP,EAAgBQ,OAAhB,CAAwB,MAAKoQ,WAAL,CAAiBzO,KAAjB,CAAuBqL,KAA/C;;cAEImM,mBAAmBnC,WAAWoC,GAAlC,EAAuC;kBAChCpB,MAAL,CAAY,IAAZ;;SAVJ;;YAcIpb,KAAKsC,qBAAL,MAAgCzB,EAAE,KAAK6Z,GAAP,EAAYvU,QAAZ,CAAqBnB,UAAUoB,IAA/B,CAApC,EAA0E;YACtE,KAAKsU,GAAP,EACG1Y,GADH,CACOhC,KAAKiC,cADZ,EAC4BkO,QAD5B,EAEG9N,oBAFH,CAEwB4X,QAAQwC,oBAFhC;SADF,MAIO;;;;KA7UQ;;WAmVnBnN,IAnVmB,iBAmVdwI,QAnVc,EAmVJ;;;UACP4C,MAAY,KAAKW,aAAL,EAAlB;UACM1G,YAAY9T,EAAEkE,KAAF,CAAQ,KAAKyO,WAAL,CAAiBzO,KAAjB,CAAuByL,IAA/B,CAAlB;;UACML,WAAY,SAAZA,QAAY,GAAM;YAClB,OAAKqK,WAAL,KAAqBJ,WAAWlU,IAAhC,IAAwCwU,IAAI9F,UAAhD,EAA4D;cACtDA,UAAJ,CAAeoF,WAAf,CAA2BU,GAA3B;;;eAGGgC,cAAL;;eACK9Z,OAAL,CAAauU,eAAb,CAA6B,kBAA7B;;UACE,OAAKvU,OAAP,EAAgBQ,OAAhB,CAAwB,OAAKoQ,WAAL,CAAiBzO,KAAjB,CAAuB4L,MAA/C;;YACI,OAAKuB,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;iBACpBA,OAAL,CAAaiB,OAAb;;;YAGE2E,QAAJ,EAAc;;;OAZhB;;QAiBE,KAAKlV,OAAP,EAAgBQ,OAAhB,CAAwBuR,SAAxB;;UAEIA,UAAUpP,kBAAV,EAAJ,EAAoC;;;;QAIlCmV,GAAF,EAAOzU,WAAP,CAAmBjB,UAAUkB,IAA7B,EA1Ba;;;UA8BT,kBAAkBzE,SAASkK,eAA/B,EAAgD;UAC5C,MAAF,EAAUyB,QAAV,GAAqBjC,GAArB,CAAyB,WAAzB,EAAsC,IAAtC,EAA4CtK,EAAEqS,IAA9C;;;WAGGuH,cAAL,CAAoBJ,QAAQ/G,KAA5B,IAAqC,KAArC;WACKmH,cAAL,CAAoBJ,QAAQ3R,KAA5B,IAAqC,KAArC;WACK+R,cAAL,CAAoBJ,QAAQsC,KAA5B,IAAqC,KAArC;;UAEI3c,KAAKsC,qBAAL,MACAzB,EAAE,KAAK6Z,GAAP,EAAYvU,QAAZ,CAAqBnB,UAAUoB,IAA/B,CADJ,EAC0C;UAEtCsU,GAAF,EACG1Y,GADH,CACOhC,KAAKiC,cADZ,EAC4BkO,QAD5B,EAEG9N,oBAFH,CAEwBwC,mBAFxB;OAHF,MAOO;;;;WAIF2V,WAAL,GAAmB,EAAnB;KApYiB;;WAwYnBpH,MAxYmB,qBAwYV;UACH,KAAKlB,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;aACpBA,OAAL,CAAamB,cAAb;;KA1Ye;;;WAgZnBiI,aAhZmB,4BAgZH;aACPjY,QAAQ,KAAKuZ,QAAL,EAAR,CAAP;KAjZiB;;WAoZnBb,kBApZmB,+BAoZAF,UApZA,EAoZY;QAC3B,KAAKR,aAAL,EAAF,EAAwBhO,QAAxB,CAAoC6M,YAApC,SAAoD2B,UAApD;KArZiB;;WAwZnBR,aAxZmB,4BAwZH;WACTX,GAAL,GAAW,KAAKA,GAAL,IAAY7Z,EAAE,KAAK2C,MAAL,CAAYqZ,QAAd,EAAwB,CAAxB,CAAvB;aACO,KAAKnC,GAAZ;KA1ZiB;;WA6ZnBiB,UA7ZmB,yBA6ZN;UACLmB,OAAOjc,EAAE,KAAKwa,aAAL,EAAF,CAAb;WACK0B,iBAAL,CAAuBD,KAAK9Z,IAAL,CAAU8B,SAASkY,aAAnB,CAAvB,EAA0D,KAAKJ,QAAL,EAA1D;WACK3W,WAAL,CAAoBjB,UAAUoB,IAA9B,SAAsCpB,UAAUkB,IAAhD;KAhaiB;;WAmanB6W,iBAnamB,8BAmaDpW,QAnaC,EAmaSsW,OAnaT,EAmakB;UAC7BC,OAAO,KAAK1Z,MAAL,CAAY0Z,IAAzB;;UACI,OAAOD,OAAP,KAAmB,QAAnB,KAAgCA,QAAQ3Z,QAAR,IAAoB2Z,QAAQjM,MAA5D,CAAJ,EAAyE;;YAEnEkM,IAAJ,EAAU;cACJ,CAACrc,EAAEoc,OAAF,EAAWrX,MAAX,GAAoB7E,EAApB,CAAuB4F,QAAvB,CAAL,EAAuC;qBAC5BwW,KAAT,GAAiBC,MAAjB,CAAwBH,OAAxB;;SAFJ,MAIO;mBACII,IAAT,CAAcxc,EAAEoc,OAAF,EAAWI,IAAX,EAAd;;OAPJ,MASO;iBACIH,OAAO,MAAP,GAAgB,MAAzB,EAAiCD,OAAjC;;KA/ae;;WAmbnBL,QAnbmB,uBAmbR;UACLU,QAAQ,KAAK1a,OAAL,CAAaE,YAAb,CAA0B,qBAA1B,CAAZ;;UAEI,CAACwa,KAAL,EAAY;gBACF,OAAO,KAAK9Z,MAAL,CAAY8Z,KAAnB,KAA6B,UAA7B,GACN,KAAK9Z,MAAL,CAAY8Z,KAAZ,CAAkB/c,IAAlB,CAAuB,KAAKqC,OAA5B,CADM,GAEN,KAAKY,MAAL,CAAY8Z,KAFd;;;aAKKA,KAAP;KA5biB;;;WAkcnBxB,cAlcmB,2BAkcJlI,SAlcI,EAkcO;aACjB3B,cAAc2B,UAAUvP,WAAV,EAAd,CAAP;KAnciB;;WAscnBsW,aAtcmB,4BAscH;;;UACR4C,WAAW,KAAK/Z,MAAL,CAAYJ,OAAZ,CAAoBoa,KAApB,CAA0B,GAA1B,CAAjB;eAESC,OAAT,CAAiB,UAACra,OAAD,EAAa;YACxBA,YAAY,OAAhB,EAAyB;YACrB,OAAKR,OAAP,EAAgBoE,EAAhB,CACE,OAAKwM,WAAL,CAAiBzO,KAAjB,CAAuBuO,KADzB,EAEE,OAAK9P,MAAL,CAAYX,QAFd,EAGE,UAACjC,KAAD;mBAAW,OAAK0G,MAAL,CAAY1G,KAAZ,CAAX;WAHF;SADF,MAOO,IAAIwC,YAAYiX,QAAQqD,MAAxB,EAAgC;cAC/BC,UAAWva,YAAYiX,QAAQsC,KAApB,GACf,OAAKnJ,WAAL,CAAiBzO,KAAjB,CAAuB0G,UADR,GAEf,OAAK+H,WAAL,CAAiBzO,KAAjB,CAAuB6R,OAFzB;cAGMgH,WAAWxa,YAAYiX,QAAQsC,KAApB,GACf,OAAKnJ,WAAL,CAAiBzO,KAAjB,CAAuB2G,UADR,GAEf,OAAK8H,WAAL,CAAiBzO,KAAjB,CAAuB8Y,QAFzB;YAIE,OAAKjb,OAAP,EACGoE,EADH,CAEI2W,OAFJ,EAGI,OAAKna,MAAL,CAAYX,QAHhB,EAII,UAACjC,KAAD;mBAAW,OAAKua,MAAL,CAAYva,KAAZ,CAAX;WAJJ,EAMGoG,EANH,CAOI4W,QAPJ,EAQI,OAAKpa,MAAL,CAAYX,QARhB,EASI,UAACjC,KAAD;mBAAW,OAAKwa,MAAL,CAAYxa,KAAZ,CAAX;WATJ;;;UAaA,OAAKgC,OAAP,EAAgBiD,OAAhB,CAAwB,QAAxB,EAAkCmB,EAAlC,CACE,eADF,EAEE;iBAAM,OAAKsI,IAAL,EAAN;SAFF;OA7BF;;UAmCI,KAAK9L,MAAL,CAAYX,QAAhB,EAA0B;aACnBW,MAAL,GAAc3C,EAAEuK,MAAF,CAAS,EAAT,EAAa,KAAK5H,MAAlB,EAA0B;mBAC3B,QAD2B;oBAE3B;SAFC,CAAd;OADF,MAKO;aACAsa,SAAL;;KAlfe;;WAsfnBA,SAtfmB,wBAsfP;UACJC,YAAY,OAAO,KAAKnb,OAAL,CAAaE,YAAb,CAA0B,qBAA1B,CAAzB;;UACI,KAAKF,OAAL,CAAaE,YAAb,CAA0B,OAA1B,KACDib,cAAc,QADjB,EAC2B;aACpBnb,OAAL,CAAawF,YAAb,CACE,qBADF,EAEE,KAAKxF,OAAL,CAAaE,YAAb,CAA0B,OAA1B,KAAsC,EAFxC;aAIKF,OAAL,CAAawF,YAAb,CAA0B,OAA1B,EAAmC,EAAnC;;KA9fe;;WAkgBnB+S,MAlgBmB,mBAkgBZva,KAlgBY,EAkgBL6T,OAlgBK,EAkgBI;UACfsG,UAAU,KAAKvH,WAAL,CAAiB/O,QAAjC;gBAEUgQ,WAAW5T,EAAED,MAAMyQ,aAAR,EAAuBzK,IAAvB,CAA4BmU,OAA5B,CAArB;;UAEI,CAACtG,OAAL,EAAc;kBACF,IAAI,KAAKjB,WAAT,CACR5S,MAAMyQ,aADE,EAER,KAAK2J,kBAAL,EAFQ,CAAV;UAIEpa,MAAMyQ,aAAR,EAAuBzK,IAAvB,CAA4BmU,OAA5B,EAAqCtG,OAArC;;;UAGE7T,KAAJ,EAAW;gBACD6Z,cAAR,CACE7Z,MAAMgH,IAAN,KAAe,SAAf,GAA2ByS,QAAQ3R,KAAnC,GAA2C2R,QAAQsC,KADrD,IAEI,IAFJ;;;UAKE9b,EAAE4T,QAAQ4G,aAAR,EAAF,EAA2BlV,QAA3B,CAAoCnB,UAAUkB,IAA9C,KACDuO,QAAQ+F,WAAR,KAAwBJ,WAAWlU,IADtC,EAC4C;gBAClCsU,WAAR,GAAsBJ,WAAWlU,IAAjC;;;;mBAIWuO,QAAQ8F,QAArB;cAEQC,WAAR,GAAsBJ,WAAWlU,IAAjC;;UAEI,CAACuO,QAAQjR,MAAR,CAAewa,KAAhB,IAAyB,CAACvJ,QAAQjR,MAAR,CAAewa,KAAf,CAAqBzO,IAAnD,EAAyD;gBAC/CA,IAAR;;;;cAIMgL,QAAR,GAAmB1O,WAAW,YAAM;YAC9B4I,QAAQ+F,WAAR,KAAwBJ,WAAWlU,IAAvC,EAA6C;kBACnCqJ,IAAR;;OAFe,EAIhBkF,QAAQjR,MAAR,CAAewa,KAAf,CAAqBzO,IAJL,CAAnB;KApiBiB;;WA2iBnB6L,MA3iBmB,mBA2iBZxa,KA3iBY,EA2iBL6T,OA3iBK,EA2iBI;UACfsG,UAAU,KAAKvH,WAAL,CAAiB/O,QAAjC;gBAEUgQ,WAAW5T,EAAED,MAAMyQ,aAAR,EAAuBzK,IAAvB,CAA4BmU,OAA5B,CAArB;;UAEI,CAACtG,OAAL,EAAc;kBACF,IAAI,KAAKjB,WAAT,CACR5S,MAAMyQ,aADE,EAER,KAAK2J,kBAAL,EAFQ,CAAV;UAIEpa,MAAMyQ,aAAR,EAAuBzK,IAAvB,CAA4BmU,OAA5B,EAAqCtG,OAArC;;;UAGE7T,KAAJ,EAAW;gBACD6Z,cAAR,CACE7Z,MAAMgH,IAAN,KAAe,UAAf,GAA4ByS,QAAQ3R,KAApC,GAA4C2R,QAAQsC,KADtD,IAEI,KAFJ;;;UAKElI,QAAQyG,oBAAR,EAAJ,EAAoC;;;;mBAIvBzG,QAAQ8F,QAArB;cAEQC,WAAR,GAAsBJ,WAAWoC,GAAjC;;UAEI,CAAC/H,QAAQjR,MAAR,CAAewa,KAAhB,IAAyB,CAACvJ,QAAQjR,MAAR,CAAewa,KAAf,CAAqB1O,IAAnD,EAAyD;gBAC/CA,IAAR;;;;cAIMiL,QAAR,GAAmB1O,WAAW,YAAM;YAC9B4I,QAAQ+F,WAAR,KAAwBJ,WAAWoC,GAAvC,EAA4C;kBAClClN,IAAR;;OAFe,EAIhBmF,QAAQjR,MAAR,CAAewa,KAAf,CAAqB1O,IAJL,CAAnB;KA3kBiB;;WAklBnB4L,oBAllBmB,mCAklBI;WAChB,IAAM9X,OAAX,IAAsB,KAAKqX,cAA3B,EAA2C;YACrC,KAAKA,cAAL,CAAoBrX,OAApB,CAAJ,EAAkC;iBACzB,IAAP;;;;aAIG,KAAP;KAzlBiB;;WA4lBnBqG,UA5lBmB,uBA4lBRjG,MA5lBQ,EA4lBA;eACR3C,EAAEuK,MAAF,CACP,EADO,EAEP,KAAKoI,WAAL,CAAiBzK,OAFV,EAGPlI,EAAE,KAAK+B,OAAP,EAAgBgE,IAAhB,EAHO,EAIPpD,MAJO,CAAT;;UAOI,OAAOA,OAAOwa,KAAd,KAAwB,QAA5B,EAAsC;eAC7BA,KAAP,GAAe;gBACNxa,OAAOwa,KADD;gBAENxa,OAAOwa;SAFhB;;;UAME,OAAOxa,OAAO8Z,KAAd,KAAwB,QAA5B,EAAsC;eAC7BA,KAAP,GAAe9Z,OAAO8Z,KAAP,CAAahd,QAAb,EAAf;;;UAGE,OAAOkD,OAAOyZ,OAAd,KAA0B,QAA9B,EAAwC;eAC/BA,OAAP,GAAiBzZ,OAAOyZ,OAAP,CAAe3c,QAAf,EAAjB;;;WAGG+K,eAAL,CACE9G,IADF,EAEEf,MAFF,EAGE,KAAKgQ,WAAL,CAAiBxK,WAHnB;aAMOxF,MAAP;KAznBiB;;WA4nBnBwX,kBA5nBmB,iCA4nBE;UACbxX,SAAS,EAAf;;UAEI,KAAKA,MAAT,EAAiB;aACV,IAAMya,GAAX,IAAkB,KAAKza,MAAvB,EAA+B;cACzB,KAAKgQ,WAAL,CAAiBzK,OAAjB,CAAyBkV,GAAzB,MAAkC,KAAKza,MAAL,CAAYya,GAAZ,CAAtC,EAAwD;mBAC/CA,GAAP,IAAc,KAAKza,MAAL,CAAYya,GAAZ,CAAd;;;;;aAKCza,MAAP;KAvoBiB;;WA0oBnBkZ,cA1oBmB,6BA0oBF;UACTI,OAAOjc,EAAE,KAAKwa,aAAL,EAAF,CAAb;UACM6C,WAAWpB,KAAK7M,IAAL,CAAU,OAAV,EAAmBzP,KAAnB,CAAyB2Z,kBAAzB,CAAjB;;UACI+D,aAAa,IAAb,IAAqBA,SAASjb,MAAT,GAAkB,CAA3C,EAA8C;aACvCgD,WAAL,CAAiBiY,SAASC,IAAT,CAAc,EAAd,CAAjB;;KA9oBe;;WAkpBnB9B,4BAlpBmB,yCAkpBUzV,IAlpBV,EAkpBgB;WAC5B8V,cAAL;;WACKX,kBAAL,CAAwB,KAAKD,cAAL,CAAoBlV,KAAKgN,SAAzB,CAAxB;KAppBiB;;WAupBnB0I,cAvpBmB,6BAupBF;UACT5B,MAAsB,KAAKW,aAAL,EAA5B;UACM+C,sBAAsB,KAAK5a,MAAL,CAAYoY,SAAxC;;UACIlB,IAAI5X,YAAJ,CAAiB,aAAjB,MAAoC,IAAxC,EAA8C;;;;QAG5C4X,GAAF,EAAOzU,WAAP,CAAmBjB,UAAUoB,IAA7B;WACK5C,MAAL,CAAYoY,SAAZ,GAAwB,KAAxB;WACKtM,IAAL;WACKC,IAAL;WACK/L,MAAL,CAAYoY,SAAZ,GAAwBwC,mBAAxB;KAjqBiB;;;YAsqBZ3X,gBAtqBY,6BAsqBKjD,MAtqBL,EAsqBa;aACvB,KAAKkD,IAAL,CAAU,YAAY;YACvBE,OAAY/F,EAAE,IAAF,EAAQ+F,IAAR,CAAanC,QAAb,CAAhB;;YACM+E,UAAU,OAAOhG,MAAP,KAAkB,QAAlB,IAA8BA,MAA9C;;YAEI,CAACoD,IAAD,IAAS,eAAezC,IAAf,CAAoBX,MAApB,CAAb,EAA0C;;;;YAItC,CAACoD,IAAL,EAAW;iBACF,IAAIqT,OAAJ,CAAY,IAAZ,EAAkBzQ,OAAlB,CAAP;YACE,IAAF,EAAQ5C,IAAR,CAAanC,QAAb,EAAuBmC,IAAvB;;;YAGE,OAAOpD,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;cAC1B,OAAOoD,KAAKpD,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;kBACjC,IAAIY,KAAJ,wBAA8BZ,MAA9B,QAAN;;;eAEGA,MAAL;;OAjBG,CAAP;KAvqBiB;;;;0BAkIE;eACZgB,OAAP;;;;0BAGmB;eACZuE,OAAP;;;;0BAGgB;eACTxE,IAAP;;;;0BAGoB;eACbE,QAAP;;;;0BAGiB;eACVM,KAAP;;;;0BAGqB;eACdL,SAAP;;;;0BAGuB;eAChBsE,WAAP;;;;;;;;;;;;IA0iBF5G,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAyB0V,QAAQxT,gBAAjC;IACErE,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW4C,WAAX,GAAyB8S,OAAzB;;IACE7X,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW6C,UAAX,GAAyB,YAAY;MACjChF,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAaK,kBAAb;WACOqV,QAAQxT,gBAAf;GAFF;;SAKOwT,OAAP;CA5sBc,CA8sBbpZ,CA9sBa,EA8sBV4Q,MA9sBU,CAAhB;;ACRA;;;;;;;AAOA,IAAM4M,UAAW,YAAM;;;;;;MASf9Z,OAAsB,SAA5B;MACMC,UAAsB,cAA5B;MACMC,WAAsB,YAA5B;MACMC,kBAA0BD,QAAhC;MACMG,qBAAsB/D,EAAEuB,EAAF,CAAKmC,IAAL,CAA5B;MACM2V,eAAsB,YAA5B;MACMC,qBAAsB,IAAIjW,MAAJ,aAAqBgW,YAArB,WAAyC,GAAzC,CAA5B;MAEMnR,UAAUlI,EAAEuK,MAAF,CAAS,EAAT,EAAa6O,QAAQlR,OAArB,EAA8B;eAChC,OADgC;aAEhC,OAFgC;aAGhC,EAHgC;cAIhC,yCACA,2BADA,GAEA,kCAFA,GAGA;GAPE,CAAhB;MAUMC,cAAcnI,EAAEuK,MAAF,CAAS,EAAT,EAAa6O,QAAQjR,WAArB,EAAkC;aAC1C;GADQ,CAApB;MAIMhE,YAAY;UACT,MADS;UAET;GAFT;MAKMF,WAAW;WACL,iBADK;aAEL;GAFZ;MAKMC,QAAQ;mBACQL,SADR;uBAEUA,SAFV;mBAGQA,SAHR;qBAISA,SAJT;2BAKYA,SALZ;qBAMSA,SANT;yBAOWA,SAPX;2BAQYA,SARZ;+BAScA,SATd;+BAUcA;;;;;;;GAV5B;;MAoBM2Z,OA7De;;;;;;;;;;;;WAiGnB/C,aAjGmB,4BAiGH;aACP,KAAKsB,QAAL,MAAmB,KAAK0B,WAAL,EAA1B;KAlGiB;;WAqGnBvC,kBArGmB,+BAqGAF,UArGA,EAqGY;QAC3B,KAAKR,aAAL,EAAF,EAAwBhO,QAAxB,CAAoC6M,YAApC,SAAoD2B,UAApD;KAtGiB;;WAyGnBR,aAzGmB,4BAyGH;WACTX,GAAL,GAAW,KAAKA,GAAL,IAAY7Z,EAAE,KAAK2C,MAAL,CAAYqZ,QAAd,EAAwB,CAAxB,CAAvB;aACO,KAAKnC,GAAZ;KA3GiB;;WA8GnBiB,UA9GmB,yBA8GN;UACLmB,OAAOjc,EAAE,KAAKwa,aAAL,EAAF,CAAb,CADW;;WAIN0B,iBAAL,CAAuBD,KAAK9Z,IAAL,CAAU8B,SAASyZ,KAAnB,CAAvB,EAAkD,KAAK3B,QAAL,EAAlD;WACKG,iBAAL,CAAuBD,KAAK9Z,IAAL,CAAU8B,SAAS0Z,OAAnB,CAAvB,EAAoD,KAAKF,WAAL,EAApD;WAEKrY,WAAL,CAAoBjB,UAAUoB,IAA9B,SAAsCpB,UAAUkB,IAAhD;KArHiB;;;WA0HnBoY,WA1HmB,0BA0HL;aACL,KAAK1b,OAAL,CAAaE,YAAb,CAA0B,cAA1B,MACD,OAAO,KAAKU,MAAL,CAAYyZ,OAAnB,KAA+B,UAA/B,GACE,KAAKzZ,MAAL,CAAYyZ,OAAZ,CAAoB1c,IAApB,CAAyB,KAAKqC,OAA9B,CADF,GAEE,KAAKY,MAAL,CAAYyZ,OAHb,CAAP;KA3HiB;;WAiInBP,cAjImB,6BAiIF;UACTI,OAAOjc,EAAE,KAAKwa,aAAL,EAAF,CAAb;UACM6C,WAAWpB,KAAK7M,IAAL,CAAU,OAAV,EAAmBzP,KAAnB,CAAyB2Z,kBAAzB,CAAjB;;UACI+D,aAAa,IAAb,IAAqBA,SAASjb,MAAT,GAAkB,CAA3C,EAA8C;aACvCgD,WAAL,CAAiBiY,SAASC,IAAT,CAAc,EAAd,CAAjB;;KArIe;;;YA4IZ1X,gBA5IY,6BA4IKjD,MA5IL,EA4Ia;aACvB,KAAKkD,IAAL,CAAU,YAAY;YACvBE,OAAY/F,EAAE,IAAF,EAAQ+F,IAAR,CAAanC,QAAb,CAAhB;;YACM+E,UAAU,OAAOhG,MAAP,KAAkB,QAAlB,GAA6BA,MAA7B,GAAsC,IAAtD;;YAEI,CAACoD,IAAD,IAAS,eAAezC,IAAf,CAAoBX,MAApB,CAAb,EAA0C;;;;YAItC,CAACoD,IAAL,EAAW;iBACF,IAAIyX,OAAJ,CAAY,IAAZ,EAAkB7U,OAAlB,CAAP;YACE,IAAF,EAAQ5C,IAAR,CAAanC,QAAb,EAAuBmC,IAAvB;;;YAGE,OAAOpD,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;cAC1B,OAAOoD,KAAKpD,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;kBACjC,IAAIY,KAAJ,wBAA8BZ,MAA9B,QAAN;;;eAEGA,MAAL;;OAjBG,CAAP;KA7IiB;;;;;0BAkEE;eACZgB,OAAP;;;;0BAGmB;eACZuE,OAAP;;;;0BAGgB;eACTxE,IAAP;;;;0BAGoB;eACbE,QAAP;;;;0BAGiB;eACVM,KAAP;;;;0BAGqB;eACdL,SAAP;;;;0BAGuB;eAChBsE,WAAP;;;;IA9BkBiR,OA7DD;;;;;;;;IA2KnB7X,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAyB8Z,QAAQ5X,gBAAjC;IACErE,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW4C,WAAX,GAAyBkX,OAAzB;;IACEjc,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW6C,UAAX,GAAyB,YAAY;MACjChF,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAaK,kBAAb;WACOyZ,QAAQ5X,gBAAf;GAFF;;SAKO4X,OAAP;CAlLc,CAoLbxd,CApLa,CAAhB;;ACPA;;;;;;;AAOA,IAAM4d,YAAa,YAAM;;;;;;MASjBla,OAAqB,WAA3B;MACMC,UAAqB,cAA3B;MACMC,WAAqB,cAA3B;MACMC,kBAAyBD,QAA/B;MACME,eAAqB,WAA3B;MACMC,qBAAqB/D,EAAEuB,EAAF,CAAKmC,IAAL,CAA3B;MAEMwE,UAAU;YACL,EADK;YAEL,MAFK;YAGL;GAHX;MAMMC,cAAc;YACT,QADS;YAET,QAFS;YAGT;GAHX;MAMMjE,QAAQ;2BACeL,SADf;uBAEaA,SAFb;4BAGWA,SAAvB,GAAmCC;GAHrC;MAMMK,YAAY;mBACA,eADA;mBAEA,eAFA;YAGA;GAHlB;MAMMF,WAAW;cACG,qBADH;YAEG,SAFH;oBAGG,mBAHH;eAIG,WAJH;eAKG,WALH;gBAMG,kBANH;cAOG,WAPH;oBAQG,gBARH;qBASG;GATpB;MAYM4Z,eAAe;YACR,QADQ;cAER;;;;;;;GAFb;;MAYMD,SAhEiB;;;uBAkET7b,OAAZ,EAAqBY,MAArB,EAA6B;;;WACtByB,QAAL,GAAsBrC,OAAtB;WACK+b,cAAL,GAAsB/b,QAAQkJ,OAAR,KAAoB,MAApB,GAA6BxK,MAA7B,GAAsCsB,OAA5D;WACK4G,OAAL,GAAsB,KAAKC,UAAL,CAAgBjG,MAAhB,CAAtB;WACKob,SAAL,GAAyB,KAAKpV,OAAL,CAAa1I,MAAhB,SAA0BgE,SAAS+Z,SAAnC,UACG,KAAKrV,OAAL,CAAa1I,MADhB,SAC0BgE,SAASga,UADnC,WAEG,KAAKtV,OAAL,CAAa1I,MAFhB,SAE0BgE,SAASia,cAFnC,CAAtB;WAGKC,QAAL,GAAsB,EAAtB;WACKC,QAAL,GAAsB,EAAtB;WACKC,aAAL,GAAsB,IAAtB;WACKC,aAAL,GAAsB,CAAtB;QAEE,KAAKR,cAAP,EAAuB3X,EAAvB,CAA0BjC,MAAMqa,MAAhC,EAAwC,UAACxe,KAAD;eAAW,MAAKye,QAAL,CAAcze,KAAd,CAAX;OAAxC;WAEK0e,OAAL;;WACKD,QAAL;KAjFmB;;;;;;WAkGrBC,OAlGqB,sBAkGX;;;UACFC,aAAa,KAAKZ,cAAL,KAAwB,KAAKA,cAAL,CAAoBrd,MAA5C,GACjBod,aAAac,QADI,GACOd,aAAae,MADvC;UAGMC,eAAe,KAAKlW,OAAL,CAAamW,MAAb,KAAwB,MAAxB,GACnBJ,UADmB,GACN,KAAK/V,OAAL,CAAamW,MAD5B;UAGMC,aAAaF,iBAAiBhB,aAAac,QAA9B,GACjB,KAAKK,aAAL,EADiB,GACM,CADzB;WAGKb,QAAL,GAAgB,EAAhB;WACKC,QAAL,GAAgB,EAAhB;WAEKE,aAAL,GAAqB,KAAKW,gBAAL,EAArB;UAEMC,UAAUlf,EAAEmL,SAAF,CAAYnL,EAAE,KAAK+d,SAAP,CAAZ,CAAhB;cAGGoB,GADH,CACO,UAACpd,OAAD,EAAa;YACZ9B,MAAJ;YACMmf,iBAAiBjgB,KAAK2F,sBAAL,CAA4B/C,OAA5B,CAAvB;;YAEIqd,cAAJ,EAAoB;mBACTpf,EAAEof,cAAF,EAAkB,CAAlB,CAAT;;;YAGEnf,MAAJ,EAAY;cACJof,YAAYpf,OAAO2P,qBAAP,EAAlB;;cACIyP,UAAUpG,KAAV,IAAmBoG,UAAUC,MAAjC,EAAyC;;mBAEhC,CACLtf,EAAEC,MAAF,EAAU4e,YAAV,IAA0BU,GAA1B,GAAgCR,UAD3B,EAELK,cAFK,CAAP;;;;eAMG,IAAP;OAnBJ,EAqBGhR,MArBH,CAqBU,UAACoR,IAAD;eAAWA,IAAX;OArBV,EAsBGC,IAtBH,CAsBQ,UAACC,CAAD,EAAIC,CAAJ;eAAaD,EAAE,CAAF,IAAOC,EAAE,CAAF,CAApB;OAtBR,EAuBG/C,OAvBH,CAuBW,UAAC4C,IAAD,EAAU;eACZrB,QAAL,CAAc9P,IAAd,CAAmBmR,KAAK,CAAL,CAAnB;;eACKpB,QAAL,CAAc/P,IAAd,CAAmBmR,KAAK,CAAL,CAAnB;OAzBJ;KAnHmB;;WAgJrB5a,OAhJqB,sBAgJX;QACNC,UAAF,CAAa,KAAKT,QAAlB,EAA4BR,QAA5B;QACE,KAAKka,cAAP,EAAuBxT,GAAvB,CAA2BzG,SAA3B;WAEKO,QAAL,GAAsB,IAAtB;WACK0Z,cAAL,GAAsB,IAAtB;WACKnV,OAAL,GAAsB,IAAtB;WACKoV,SAAL,GAAsB,IAAtB;WACKI,QAAL,GAAsB,IAAtB;WACKC,QAAL,GAAsB,IAAtB;WACKC,aAAL,GAAsB,IAAtB;WACKC,aAAL,GAAsB,IAAtB;KA3JmB;;;WAiKrB1V,UAjKqB,uBAiKVjG,MAjKU,EAiKF;eACR3C,EAAEuK,MAAF,CAAS,EAAT,EAAarC,OAAb,EAAsBvF,MAAtB,CAAT;;UAEI,OAAOA,OAAO1C,MAAd,KAAyB,QAA7B,EAAuC;YACjC+N,KAAKhO,EAAE2C,OAAO1C,MAAT,EAAiBmP,IAAjB,CAAsB,IAAtB,CAAT;;YACI,CAACpB,EAAL,EAAS;eACF7O,KAAK0b,MAAL,CAAYnX,IAAZ,CAAL;YACEf,OAAO1C,MAAT,EAAiBmP,IAAjB,CAAsB,IAAtB,EAA4BpB,EAA5B;;;eAEK/N,MAAP,SAAoB+N,EAApB;;;WAGGxD,eAAL,CAAqB9G,IAArB,EAA2Bf,MAA3B,EAAmCwF,WAAnC;aAEOxF,MAAP;KA/KmB;;WAkLrBqc,aAlLqB,4BAkLL;aACP,KAAKlB,cAAL,KAAwBrd,MAAxB,GACH,KAAKqd,cAAL,CAAoB8B,WADjB,GAC+B,KAAK9B,cAAL,CAAoBvH,SAD1D;KAnLmB;;WAuLrB0I,gBAvLqB,+BAuLF;aACV,KAAKnB,cAAL,CAAoBpG,YAApB,IAAoC9V,KAAKie,GAAL,CACzCjf,SAASyU,IAAT,CAAcqC,YAD2B,EAEzC9W,SAASkK,eAAT,CAAyB4M,YAFgB,CAA3C;KAxLmB;;WA8LrBoI,gBA9LqB,+BA8LF;aACV,KAAKhC,cAAL,KAAwBrd,MAAxB,GACHA,OAAOsf,WADJ,GACkB,KAAKjC,cAAL,CAAoBlO,qBAApB,GAA4C0P,MADrE;KA/LmB;;WAmMrBd,QAnMqB,uBAmMV;UACHjI,YAAe,KAAKyI,aAAL,KAAuB,KAAKrW,OAAL,CAAa0K,MAAzD;;UACMqE,eAAe,KAAKuH,gBAAL,EAArB;;UACMe,YAAe,KAAKrX,OAAL,CAAa0K,MAAb,GACjBqE,YADiB,GAEjB,KAAKoI,gBAAL,EAFJ;;UAII,KAAKxB,aAAL,KAAuB5G,YAA3B,EAAyC;aAClC+G,OAAL;;;UAGElI,aAAayJ,SAAjB,EAA4B;YACpB/f,SAAS,KAAKme,QAAL,CAAc,KAAKA,QAAL,CAAchc,MAAd,GAAuB,CAArC,CAAf;;YAEI,KAAKic,aAAL,KAAuBpe,MAA3B,EAAmC;eAC5BggB,SAAL,CAAehgB,MAAf;;;;;;UAKA,KAAKoe,aAAL,IAAsB9H,YAAY,KAAK4H,QAAL,CAAc,CAAd,CAAlC,IAAsD,KAAKA,QAAL,CAAc,CAAd,IAAmB,CAA7E,EAAgF;aACzEE,aAAL,GAAqB,IAArB;;aACK6B,MAAL;;;;;WAIG,IAAIhS,IAAI,KAAKiQ,QAAL,CAAc/b,MAA3B,EAAmC8L,GAAnC,GAAyC;YACjCiS,iBAAiB,KAAK9B,aAAL,KAAuB,KAAKD,QAAL,CAAclQ,CAAd,CAAvB,IAChBqI,aAAa,KAAK4H,QAAL,CAAcjQ,CAAd,CADG,KAEf,OAAO,KAAKiQ,QAAL,CAAcjQ,IAAI,CAAlB,CAAP,KAAgC,WAAhC,IACAqI,YAAY,KAAK4H,QAAL,CAAcjQ,IAAI,CAAlB,CAHG,CAAvB;;YAKIiS,cAAJ,EAAoB;eACbF,SAAL,CAAe,KAAK7B,QAAL,CAAclQ,CAAd,CAAf;;;KApOe;;WAyOrB+R,SAzOqB,sBAyOXhgB,MAzOW,EAyOH;WACXoe,aAAL,GAAqBpe,MAArB;;WAEKigB,MAAL;;UAEIE,UAAU,KAAKrC,SAAL,CAAepB,KAAf,CAAqB,GAArB,CAAd,CALgB;;;gBAOFyD,QAAQjB,GAAR,CAAY,UAACnd,QAAD,EAAc;eAC5BA,QAAH,uBAA4B/B,MAA5B,aACG+B,QADH,gBACqB/B,MADrB,SAAP;OADY,CAAd;UAKMogB,QAAQrgB,EAAEogB,QAAQ9C,IAAR,CAAa,GAAb,CAAF,CAAd;;UAEI+C,MAAM/a,QAAN,CAAenB,UAAUmc,aAAzB,CAAJ,EAA6C;cACrCtb,OAAN,CAAcf,SAASsc,QAAvB,EAAiCpe,IAAjC,CAAsC8B,SAASuc,eAA/C,EAAgEhU,QAAhE,CAAyErI,UAAU8C,MAAnF;cACMuF,QAAN,CAAerI,UAAU8C,MAAzB;OAFF,MAGO;;cAECuF,QAAN,CAAerI,UAAU8C,MAAzB,EAFK;;;cAKCwZ,OAAN,CAAcxc,SAASyc,cAAvB,EAAuCpX,IAAvC,CAA+CrF,SAAS+Z,SAAxD,UAAsE/Z,SAASga,UAA/E,EAA6FzR,QAA7F,CAAsGrI,UAAU8C,MAAhH,EALK;;cAOCwZ,OAAN,CAAcxc,SAASyc,cAAvB,EAAuCpX,IAAvC,CAA4CrF,SAAS0c,SAArD,EAAgEpU,QAAhE,CAAyEtI,SAAS+Z,SAAlF,EAA6FxR,QAA7F,CAAsGrI,UAAU8C,MAAhH;;;QAGA,KAAK6W,cAAP,EAAuBvb,OAAvB,CAA+B2B,MAAM0c,QAArC,EAA+C;uBAC9B3gB;OADjB;KApQmB;;WAyQrBigB,MAzQqB,qBAyQZ;QACL,KAAKnC,SAAP,EAAkB3P,MAAlB,CAAyBnK,SAASgD,MAAlC,EAA0C7B,WAA1C,CAAsDjB,UAAU8C,MAAhE;KA1QmB;;;cAgRdrB,gBAhRc,6BAgRGjD,MAhRH,EAgRW;aACvB,KAAKkD,IAAL,CAAU,YAAY;YACvBE,OAAY/F,EAAE,IAAF,EAAQ+F,IAAR,CAAanC,QAAb,CAAhB;;YACM+E,UAAU,OAAOhG,MAAP,KAAkB,QAAlB,IAA8BA,MAA9C;;YAEI,CAACoD,IAAL,EAAW;iBACF,IAAI6X,SAAJ,CAAc,IAAd,EAAoBjV,OAApB,CAAP;YACE,IAAF,EAAQ5C,IAAR,CAAanC,QAAb,EAAuBmC,IAAvB;;;YAGE,OAAOpD,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;cAC1B,OAAOoD,KAAKpD,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;kBACjC,IAAIY,KAAJ,wBAA8BZ,MAA9B,QAAN;;;eAEGA,MAAL;;OAbG,CAAP;KAjRmB;;;;0BAuFA;eACZgB,OAAP;;;;0BAGmB;eACZuE,OAAP;;;;;;;;;;;;IAiNFzH,MAAF,EAAU0F,EAAV,CAAajC,MAAMuJ,aAAnB,EAAkC,YAAM;QAChCoT,aAAa7gB,EAAEmL,SAAF,CAAYnL,EAAEiE,SAAS6c,QAAX,CAAZ,CAAnB;;SAEK,IAAI5S,IAAI2S,WAAWze,MAAxB,EAAgC8L,GAAhC,GAAsC;UAC9B6S,OAAO/gB,EAAE6gB,WAAW3S,CAAX,CAAF,CAAb;;gBACUtI,gBAAV,CAA2BlG,IAA3B,CAAgCqhB,IAAhC,EAAsCA,KAAKhb,IAAL,EAAtC;;GALJ;;;;;;;IAgBExE,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAyBka,UAAUhY,gBAAnC;IACErE,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW4C,WAAX,GAAyBsX,SAAzB;;IACErc,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW6C,UAAX,GAAyB,YAAY;MACjChF,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAaK,kBAAb;WACO6Z,UAAUhY,gBAAjB;GAFF;;SAKOgY,SAAP;CApUgB,CAsUf5d,CAtUe,CAAlB;;ACPA;;;;;;;AAOA,IAAMghB,MAAO,YAAM;;;;;;MASXtd,OAAsB,KAA5B;MACMC,UAAsB,cAA5B;MACMC,WAAsB,QAA5B;MACMC,kBAA0BD,QAAhC;MACME,eAAsB,WAA5B;MACMC,qBAAsB/D,EAAEuB,EAAF,CAAKmC,IAAL,CAA5B;MACMM,sBAAsB,GAA5B;MAEME,QAAQ;mBACYL,SADZ;uBAEcA,SAFd;mBAGYA,SAHZ;qBAIaA,SAJb;8BAKaA,SAAzB,GAAqCC;GALvC;MAQMK,YAAY;mBACA,eADA;YAEA,QAFA;cAGA,UAHA;UAIA,MAJA;UAKA;GALlB;MAQMF,WAAW;cACS,WADT;oBAES,mBAFT;YAGS,SAHT;eAIS,gBAJT;iBAKS,iEALT;qBAMS,kBANT;2BAOS;;;;;;;GAP1B;;MAiBM+c,GAlDW;;;iBAoDHjf,OAAZ,EAAqB;WACdqC,QAAL,GAAgBrC,OAAhB;KArDa;;;;;;WAkEf2M,IAlEe,mBAkER;;;UACD,KAAKtK,QAAL,CAAc2P,UAAd,IACA,KAAK3P,QAAL,CAAc2P,UAAd,CAAyBtR,QAAzB,KAAsCyT,KAAKC,YAD3C,IAEAnW,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAU8C,MAApC,CAFA,IAGAjH,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBkB,QAAjB,CAA0BnB,UAAUwN,QAApC,CAHJ,EAGmD;;;;UAI/C1R,MAAJ;UACIghB,QAAJ;UACMC,cAAclhB,EAAE,KAAKoE,QAAP,EAAiBY,OAAjB,CAAyBf,SAASyc,cAAlC,EAAkD,CAAlD,CAApB;UACM1e,WAAc7C,KAAK2F,sBAAL,CAA4B,KAAKV,QAAjC,CAApB;;UAEI8c,WAAJ,EAAiB;YACTC,eAAeD,YAAYE,QAAZ,KAAyB,IAAzB,GAAgCnd,SAASod,SAAzC,GAAqDpd,SAASgD,MAAnF;mBACWjH,EAAEmL,SAAF,CAAYnL,EAAEkhB,WAAF,EAAe/e,IAAf,CAAoBgf,YAApB,CAAZ,CAAX;mBACWF,SAASA,SAAS7e,MAAT,GAAkB,CAA3B,CAAX;;;UAGI0R,YAAY9T,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMyL,IAAd,EAAoB;uBACrB,KAAKvL;OADJ,CAAlB;UAIM2N,YAAY/R,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMmB,IAAd,EAAoB;uBACrB4b;OADC,CAAlB;;UAIIA,QAAJ,EAAc;UACVA,QAAF,EAAY1e,OAAZ,CAAoBuR,SAApB;;;QAGA,KAAK1P,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyBwP,SAAzB;;UAEIA,UAAUrN,kBAAV,MACDoP,UAAUpP,kBAAV,EADH,EACmC;;;;UAI/B1C,QAAJ,EAAc;iBACHhC,EAAEgC,QAAF,EAAY,CAAZ,CAAT;;;WAGGie,SAAL,CACE,KAAK7b,QADP,EAEE8c,WAFF;;UAKM5R,WAAW,SAAXA,QAAW,GAAM;YACfgS,cAActhB,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAM4L,MAAd,EAAsB;yBACzB,MAAK1L;SADF,CAApB;YAIMqS,aAAazW,EAAEkE,KAAF,CAAQA,MAAMqL,KAAd,EAAqB;yBACvB0R;SADE,CAAnB;UAIEA,QAAF,EAAY1e,OAAZ,CAAoB+e,WAApB;UACE,MAAKld,QAAP,EAAiB7B,OAAjB,CAAyBkU,UAAzB;OAVF;;UAaIxW,MAAJ,EAAY;aACLggB,SAAL,CAAehgB,MAAf,EAAuBA,OAAO8T,UAA9B,EAA0CzE,QAA1C;OADF,MAEO;;;KAhIM;;WAqIf1K,OArIe,sBAqIL;QACNC,UAAF,CAAa,KAAKT,QAAlB,EAA4BR,QAA5B;WACKQ,QAAL,GAAgB,IAAhB;KAvIa;;;WA6If6b,SA7Ie,sBA6ILle,OA7IK,EA6IIoZ,SA7IJ,EA6IelE,QA7If,EA6IyB;;;UAClCsK,cAAJ;;UACIpG,UAAUiG,QAAV,KAAuB,IAA3B,EAAiC;yBACdphB,EAAEmb,SAAF,EAAahZ,IAAb,CAAkB8B,SAASod,SAA3B,CAAjB;OADF,MAEO;yBACYrhB,EAAEmb,SAAF,EAAa5O,QAAb,CAAsBtI,SAASgD,MAA/B,CAAjB;;;UAGIua,SAAkBD,eAAe,CAAf,CAAxB;UACMxR,kBAAkBkH,YACnB9X,KAAKsC,qBAAL,EADmB,IAElB+f,UAAUxhB,EAAEwhB,MAAF,EAAUlc,QAAV,CAAmBnB,UAAUoB,IAA7B,CAFhB;;UAIM+J,WAAW,SAAXA,QAAW;eAAM,OAAKmS,mBAAL,CACrB1f,OADqB,EAErByf,MAFqB,EAGrBzR,eAHqB,EAIrBkH,QAJqB,CAAN;OAAjB;;UAOIuK,UAAUzR,eAAd,EAA+B;UAC3ByR,MAAF,EACGrgB,GADH,CACOhC,KAAKiC,cADZ,EAC4BkO,QAD5B,EAEG9N,oBAFH,CAEwBwC,mBAFxB;OADF,MAKO;;;;UAIHwd,MAAJ,EAAY;UACRA,MAAF,EAAUpc,WAAV,CAAsBjB,UAAUkB,IAAhC;;KA3KW;;WA+Kfoc,mBA/Ke,gCA+KK1f,OA/KL,EA+Kcyf,MA/Kd,EA+KsBzR,eA/KtB,EA+KuCkH,QA/KvC,EA+KiD;UAC1DuK,MAAJ,EAAY;UACRA,MAAF,EAAUpc,WAAV,CAAsBjB,UAAU8C,MAAhC;YAEMya,gBAAgB1hB,EAAEwhB,OAAOzN,UAAT,EAAqB5R,IAArB,CACpB8B,SAAS0d,qBADW,EAEpB,CAFoB,CAAtB;;YAIID,aAAJ,EAAmB;YACfA,aAAF,EAAiBtc,WAAjB,CAA6BjB,UAAU8C,MAAvC;;;YAGEua,OAAOvf,YAAP,CAAoB,MAApB,MAAgC,KAApC,EAA2C;iBAClCsF,YAAP,CAAoB,eAApB,EAAqC,KAArC;;;;QAIFxF,OAAF,EAAWyK,QAAX,CAAoBrI,UAAU8C,MAA9B;;UACIlF,QAAQE,YAAR,CAAqB,MAArB,MAAiC,KAArC,EAA4C;gBAClCsF,YAAR,CAAqB,eAArB,EAAsC,IAAtC;;;UAGEwI,eAAJ,EAAqB;aACd7C,MAAL,CAAYnL,OAAZ;UACEA,OAAF,EAAWyK,QAAX,CAAoBrI,UAAUkB,IAA9B;OAFF,MAGO;UACHtD,OAAF,EAAWqD,WAAX,CAAuBjB,UAAUoB,IAAjC;;;UAGExD,QAAQgS,UAAR,IACA/T,EAAE+B,QAAQgS,UAAV,EAAsBzO,QAAtB,CAA+BnB,UAAUyd,aAAzC,CADJ,EAC6D;YAErDC,kBAAkB7hB,EAAE+B,OAAF,EAAWiD,OAAX,CAAmBf,SAASsc,QAA5B,EAAsC,CAAtC,CAAxB;;YACIsB,eAAJ,EAAqB;YACjBA,eAAF,EAAmB1f,IAAnB,CAAwB8B,SAASuc,eAAjC,EAAkDhU,QAAlD,CAA2DrI,UAAU8C,MAArE;;;gBAGMM,YAAR,CAAqB,eAArB,EAAsC,IAAtC;;;UAGE0P,QAAJ,EAAc;;;KAvND;;;QA+NRrR,gBA/NQ,6BA+NSjD,MA/NT,EA+NiB;aACvB,KAAKkD,IAAL,CAAU,YAAY;YACrB0K,QAAQvQ,EAAE,IAAF,CAAd;YACI+F,OAAUwK,MAAMxK,IAAN,CAAWnC,QAAX,CAAd;;YAEI,CAACmC,IAAL,EAAW;iBACF,IAAIib,GAAJ,CAAQ,IAAR,CAAP;gBACMjb,IAAN,CAAWnC,QAAX,EAAqBmC,IAArB;;;YAGE,OAAOpD,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;cAC1B,OAAOoD,KAAKpD,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;kBACjC,IAAIY,KAAJ,wBAA8BZ,MAA9B,QAAN;;;eAEGA,MAAL;;OAbG,CAAP;KAhOa;;;;0BA2DM;eACZgB,OAAP;;;;;;;;;;;;IA+LF/C,QAAF,EACGuF,EADH,CACMjC,MAAMkC,cADZ,EAC4BnC,SAAS2C,WADrC,EACkD,UAAU7G,KAAV,EAAiB;UACzDmG,cAAN;;QACIN,gBAAJ,CAAqBlG,IAArB,CAA0BM,EAAE,IAAF,CAA1B,EAAmC,MAAnC;GAHJ;;;;;;;IAaEuB,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAyBsd,IAAIpb,gBAA7B;IACErE,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW4C,WAAX,GAAyB0a,GAAzB;;IACEzf,EAAF,CAAKmC,IAAL,EAAW6C,UAAX,GAAyB,YAAY;MACjChF,EAAF,CAAKmC,IAAL,IAAaK,kBAAb;WACOid,IAAIpb,gBAAX;GAFF;;SAKOob,GAAP;CA/QU,CAiRThhB,CAjRS,CAAZ;;ACEA;;;;;;;AAOA,CAAC,YAAM;MACD,OAAOA,CAAP,KAAa,WAAjB,EAA8B;UACtB,IAAIuD,KAAJ,CAAU,kGAAV,CAAN;;;MAGIue,UAAU9hB,EAAEuB,EAAF,CAAK4O,MAAL,CAAYwM,KAAZ,CAAkB,GAAlB,EAAuB,CAAvB,EAA0BA,KAA1B,CAAgC,GAAhC,CAAhB;MACMoF,WAAW,CAAjB;MACMC,UAAW,CAAjB;MACMC,WAAW,CAAjB;MACMC,WAAW,CAAjB;MACMC,WAAW,CAAjB;;MAEIL,QAAQ,CAAR,IAAaE,OAAb,IAAwBF,QAAQ,CAAR,IAAaG,QAArC,IAAiDH,QAAQ,CAAR,MAAeC,QAAf,IAA2BD,QAAQ,CAAR,MAAeG,QAA1C,IAAsDH,QAAQ,CAAR,IAAaI,QAApH,IAAgIJ,QAAQ,CAAR,KAAcK,QAAlJ,EAA4J;UACpJ,IAAI5e,KAAJ,CAAU,8EAAV,CAAN;;CAbJ,EAeGvD,CAfH;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"}