[maven-release-plugin] prepare release airavata-0.17
diff --git a/airavata-api/airavata-api-server/pom.xml b/airavata-api/airavata-api-server/pom.xml
index a4d10af..c112fce 100644
--- a/airavata-api/airavata-api-server/pom.xml
+++ b/airavata-api/airavata-api-server/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-api</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
@@ -176,7 +176,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.airavata</groupId>
       <artifactId>services-security</artifactId>
-      <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+      <version>0.17</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 
diff --git a/airavata-api/airavata-api-stubs/pom.xml b/airavata-api/airavata-api-stubs/pom.xml
index 79d8bb1..39eb7f3 100644
--- a/airavata-api/airavata-api-stubs/pom.xml
+++ b/airavata-api/airavata-api-stubs/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata-api</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-cpp-sdk/pom.xml b/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-cpp-sdk/pom.xml
index 1d41933..c751b8f 100644
--- a/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-cpp-sdk/pom.xml
+++ b/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-cpp-sdk/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-client-sdks</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-php-sdk/pom.xml b/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-php-sdk/pom.xml
index 9069af9..a382521 100644
--- a/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-php-sdk/pom.xml
+++ b/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-php-sdk/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-client-sdks</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-python-sdk/pom.xml b/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-python-sdk/pom.xml
index 4fb5c4c..13b9bf1 100644
--- a/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-python-sdk/pom.xml
+++ b/airavata-api/airavata-client-sdks/airavata-python-sdk/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-client-sdks</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-api/airavata-client-sdks/java-client-samples/pom.xml b/airavata-api/airavata-client-sdks/java-client-samples/pom.xml
index fdce59f..fea2c2b 100644
--- a/airavata-api/airavata-client-sdks/java-client-samples/pom.xml
+++ b/airavata-api/airavata-client-sdks/java-client-samples/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata-client-sdks</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-api/airavata-client-sdks/pom.xml b/airavata-api/airavata-client-sdks/pom.xml
index 649caf5..abca58c 100644
--- a/airavata-api/airavata-client-sdks/pom.xml
+++ b/airavata-api/airavata-client-sdks/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata-api</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-api/airavata-data-models/pom.xml b/airavata-api/airavata-data-models/pom.xml
index d03ef52..d67f754 100644
--- a/airavata-api/airavata-data-models/pom.xml
+++ b/airavata-api/airavata-data-models/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-api</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-api/airavata-model-utils/pom.xml b/airavata-api/airavata-model-utils/pom.xml
index 4e877c1..8c9c03f 100644
--- a/airavata-api/airavata-model-utils/pom.xml
+++ b/airavata-api/airavata-model-utils/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata-api</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-api/pom.xml b/airavata-api/pom.xml
index b65a404..c00cb3d 100644
--- a/airavata-api/pom.xml
+++ b/airavata-api/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-services/pom.xml b/airavata-services/pom.xml
index 451c74b..3406938 100644
--- a/airavata-services/pom.xml
+++ b/airavata-services/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-services/profile-service/iam-admin-services-core/pom.xml b/airavata-services/profile-service/iam-admin-services-core/pom.xml
index 278663e..4f08091 100644
--- a/airavata-services/profile-service/iam-admin-services-core/pom.xml
+++ b/airavata-services/profile-service/iam-admin-services-core/pom.xml
@@ -26,7 +26,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>profile-service</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-services/profile-service/pom.xml b/airavata-services/profile-service/pom.xml
index 1edf968..763c805 100644
--- a/airavata-services/profile-service/pom.xml
+++ b/airavata-services/profile-service/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-services</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-services/profile-service/profile-service-client-sdks/java-client-samples/pom.xml b/airavata-services/profile-service/profile-service-client-sdks/java-client-samples/pom.xml
index 8b0c031..4088b53 100644
--- a/airavata-services/profile-service/profile-service-client-sdks/java-client-samples/pom.xml
+++ b/airavata-services/profile-service/profile-service-client-sdks/java-client-samples/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>profile-service-client-sdks</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-services/profile-service/profile-service-client-sdks/pom.xml b/airavata-services/profile-service/profile-service-client-sdks/pom.xml
index 303c26c..da9ca6d 100644
--- a/airavata-services/profile-service/profile-service-client-sdks/pom.xml
+++ b/airavata-services/profile-service/profile-service-client-sdks/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>profile-service</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-services/profile-service/profile-service-commons/pom.xml b/airavata-services/profile-service/profile-service-commons/pom.xml
index 785bfc6..989afd3 100644
--- a/airavata-services/profile-service/profile-service-commons/pom.xml
+++ b/airavata-services/profile-service/profile-service-commons/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>profile-service</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
   </parent>
 
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
diff --git a/airavata-services/profile-service/profile-service-server/pom.xml b/airavata-services/profile-service/profile-service-server/pom.xml
index ee276b5..64417fc 100644
--- a/airavata-services/profile-service/profile-service-server/pom.xml
+++ b/airavata-services/profile-service/profile-service-server/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>profile-service</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-services/profile-service/profile-service-stubs/pom.xml b/airavata-services/profile-service/profile-service-stubs/pom.xml
index b3c2c9d..b1d9293 100644
--- a/airavata-services/profile-service/profile-service-stubs/pom.xml
+++ b/airavata-services/profile-service/profile-service-stubs/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>profile-service</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-services/profile-service/profile-tenant-core/pom.xml b/airavata-services/profile-service/profile-tenant-core/pom.xml
index 00a5667..3739738 100644
--- a/airavata-services/profile-service/profile-tenant-core/pom.xml
+++ b/airavata-services/profile-service/profile-tenant-core/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>profile-service</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-services/profile-service/profile-user-core/pom.xml b/airavata-services/profile-service/profile-user-core/pom.xml
index 7b02844..0a58164 100644
--- a/airavata-services/profile-service/profile-user-core/pom.xml
+++ b/airavata-services/profile-service/profile-user-core/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>profile-service</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/airavata-services/services-security/pom.xml b/airavata-services/services-security/pom.xml
index b339b46..99aca6d 100644
--- a/airavata-services/services-security/pom.xml
+++ b/airavata-services/services-security/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata-services</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/cloud/aurora-client/pom.xml b/modules/cloud/aurora-client/pom.xml
index 3e2fcad..fab7186 100644
--- a/modules/cloud/aurora-client/pom.xml
+++ b/modules/cloud/aurora-client/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
 	<parent>
 		<groupId>org.apache.airavata</groupId>
 		<artifactId>airavata-cloud</artifactId>
-		<version>0.17-SNAPSHOT</version>
+		<version>0.17</version>
 		<relativePath>../pom.xml</relativePath>
 	</parent>
 
diff --git a/modules/cloud/cloud-provisioning/pom.xml b/modules/cloud/cloud-provisioning/pom.xml
index a2f3391..2415c21 100644
--- a/modules/cloud/cloud-provisioning/pom.xml
+++ b/modules/cloud/cloud-provisioning/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
 	<parent>
 		<groupId>org.apache.airavata</groupId>
 		<artifactId>airavata-cloud</artifactId>
-		<version>0.17-SNAPSHOT</version>
+		<version>0.17</version>
 		<relativePath>../pom.xml</relativePath>
 	</parent>
 
diff --git a/modules/cloud/pom.xml b/modules/cloud/pom.xml
index 8454aa8..2680afb 100644
--- a/modules/cloud/pom.xml
+++ b/modules/cloud/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/cluster-monitoring/pom.xml b/modules/cluster-monitoring/pom.xml
index 2a4eaaf..386cd6b 100644
--- a/modules/cluster-monitoring/pom.xml
+++ b/modules/cluster-monitoring/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
diff --git a/modules/commons/pom.xml b/modules/commons/pom.xml
index e0ad64e..f7f2248 100644
--- a/modules/commons/pom.xml
+++ b/modules/commons/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/compute-account-provisioning/pom.xml b/modules/compute-account-provisioning/pom.xml
index 3766ac6..d2c0096 100644
--- a/modules/compute-account-provisioning/pom.xml
+++ b/modules/compute-account-provisioning/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
diff --git a/modules/configuration/client/pom.xml b/modules/configuration/client/pom.xml
index 1a19602..efd9740 100644
--- a/modules/configuration/client/pom.xml
+++ b/modules/configuration/client/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-configuration</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/configuration/pom.xml b/modules/configuration/pom.xml
index 3e2e2b7..eb37854 100644
--- a/modules/configuration/pom.xml
+++ b/modules/configuration/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/configuration/server/pom.xml b/modules/configuration/server/pom.xml
index 187daee..12e1d38 100644
--- a/modules/configuration/server/pom.xml
+++ b/modules/configuration/server/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-configuration</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/credential-store/credential-store-service/pom.xml b/modules/credential-store/credential-store-service/pom.xml
index 190bb82..f728285 100644
--- a/modules/credential-store/credential-store-service/pom.xml
+++ b/modules/credential-store/credential-store-service/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/credential-store/credential-store-stubs/pom.xml b/modules/credential-store/credential-store-stubs/pom.xml
index 6ce97b9..b193aeb 100644
--- a/modules/credential-store/credential-store-stubs/pom.xml
+++ b/modules/credential-store/credential-store-stubs/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>credential-store</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/credential-store/pom.xml b/modules/credential-store/pom.xml
index c67cd73..8bb20d3 100644
--- a/modules/credential-store/pom.xml
+++ b/modules/credential-store/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/db-event-manager/pom.xml b/modules/db-event-manager/pom.xml
index b26b906..1adc25e 100644
--- a/modules/db-event-manager/pom.xml
+++ b/modules/db-event-manager/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
@@ -44,7 +44,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.airavata</groupId>
       <artifactId>airavata-messaging-core</artifactId>
-      <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+      <version>0.17</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 
diff --git a/modules/distribution/pom.xml b/modules/distribution/pom.xml
index 785260a..d195fca 100644
--- a/modules/distribution/pom.xml
+++ b/modules/distribution/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/gfac/gfac-application-specific-handlers/pom.xml b/modules/gfac/gfac-application-specific-handlers/pom.xml
index 3e48460..8c5d1ba 100644
--- a/modules/gfac/gfac-application-specific-handlers/pom.xml
+++ b/modules/gfac/gfac-application-specific-handlers/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata-gfac</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
diff --git a/modules/gfac/gfac-client/pom.xml b/modules/gfac/gfac-client/pom.xml
index 9f98fbd..cb4fd79 100644
--- a/modules/gfac/gfac-client/pom.xml
+++ b/modules/gfac/gfac-client/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata-gfac</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/gfac/gfac-core/pom.xml b/modules/gfac/gfac-core/pom.xml
index 010a6de..282e35a 100644
--- a/modules/gfac/gfac-core/pom.xml
+++ b/modules/gfac/gfac-core/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-gfac</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/gfac/gfac-impl/pom.xml b/modules/gfac/gfac-impl/pom.xml
index 05a8b02..c4e1839 100644
--- a/modules/gfac/gfac-impl/pom.xml
+++ b/modules/gfac/gfac-impl/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-gfac</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/gfac/gfac-service/pom.xml b/modules/gfac/gfac-service/pom.xml
index 67d0836..ff91f0a 100644
--- a/modules/gfac/gfac-service/pom.xml
+++ b/modules/gfac/gfac-service/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata-gfac</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/gfac/pom.xml b/modules/gfac/pom.xml
index 4e213e6..b0945c3 100644
--- a/modules/gfac/pom.xml
+++ b/modules/gfac/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/messaging/client/pom.xml b/modules/messaging/client/pom.xml
index 0d902c7..d3f2082 100644
--- a/modules/messaging/client/pom.xml
+++ b/modules/messaging/client/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>messaging</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/messaging/core/pom.xml b/modules/messaging/core/pom.xml
index 64fd3be..ce5a967 100644
--- a/modules/messaging/core/pom.xml
+++ b/modules/messaging/core/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>messaging</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/messaging/pom.xml b/modules/messaging/pom.xml
index 2e93ff0..f2b3033 100644
--- a/modules/messaging/pom.xml
+++ b/modules/messaging/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/monitoring/pom.xml b/modules/monitoring/pom.xml
index 5c503be..ec4e750 100644
--- a/modules/monitoring/pom.xml
+++ b/modules/monitoring/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/orchestrator/orchestrator-client/pom.xml b/modules/orchestrator/orchestrator-client/pom.xml
index 9f7154a..8a62400 100644
--- a/modules/orchestrator/orchestrator-client/pom.xml
+++ b/modules/orchestrator/orchestrator-client/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>orchestrator</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/orchestrator/orchestrator-core/pom.xml b/modules/orchestrator/orchestrator-core/pom.xml
index 791d27d..7ef5d80 100644
--- a/modules/orchestrator/orchestrator-core/pom.xml
+++ b/modules/orchestrator/orchestrator-core/pom.xml
@@ -26,7 +26,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>orchestrator</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
diff --git a/modules/orchestrator/orchestrator-service/pom.xml b/modules/orchestrator/orchestrator-service/pom.xml
index 1f0cac3..f8a44d8 100644
--- a/modules/orchestrator/orchestrator-service/pom.xml
+++ b/modules/orchestrator/orchestrator-service/pom.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <parent>
     <artifactId>orchestrator</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/orchestrator/pom.xml b/modules/orchestrator/pom.xml
index 8687b6a..8f02857 100644
--- a/modules/orchestrator/pom.xml
+++ b/modules/orchestrator/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/registry/pom.xml b/modules/registry/pom.xml
index 791db1e..6a05ef7 100644
--- a/modules/registry/pom.xml
+++ b/modules/registry/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/registry/registry-core/pom.xml b/modules/registry/registry-core/pom.xml
index 94fdfde..5f1ec7c 100644
--- a/modules/registry/registry-core/pom.xml
+++ b/modules/registry/registry-core/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>registry</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/registry/registry-cpi/pom.xml b/modules/registry/registry-cpi/pom.xml
index 7621bc2..5b1db4b 100644
--- a/modules/registry/registry-cpi/pom.xml
+++ b/modules/registry/registry-cpi/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>registry</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/registry/registry-server/pom.xml b/modules/registry/registry-server/pom.xml
index b492059..ef6b5ec 100644
--- a/modules/registry/registry-server/pom.xml
+++ b/modules/registry/registry-server/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>registry</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
diff --git a/modules/registry/registry-server/registry-api-service/pom.xml b/modules/registry/registry-server/registry-api-service/pom.xml
index 3385561..f98c61a 100644
--- a/modules/registry/registry-server/registry-api-service/pom.xml
+++ b/modules/registry/registry-server/registry-api-service/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>registry-server</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
diff --git a/modules/registry/registry-server/registry-api-stubs/pom.xml b/modules/registry/registry-server/registry-api-stubs/pom.xml
index 8496837..6f275a2 100644
--- a/modules/registry/registry-server/registry-api-stubs/pom.xml
+++ b/modules/registry/registry-server/registry-api-stubs/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>registry-server</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
diff --git a/modules/registry/registry-tools/jpa-gen/pom.xml b/modules/registry/registry-tools/jpa-gen/pom.xml
index 49c269e..a9f3985 100644
--- a/modules/registry/registry-tools/jpa-gen/pom.xml
+++ b/modules/registry/registry-tools/jpa-gen/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-registry-tools</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/registry/registry-tools/pom.xml b/modules/registry/registry-tools/pom.xml
index 53dc4ee..fe2826c 100644
--- a/modules/registry/registry-tools/pom.xml
+++ b/modules/registry/registry-tools/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>registry</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/registry/registry-tools/registry-tool/pom.xml b/modules/registry/registry-tools/registry-tool/pom.xml
index c03657a..468b96f 100644
--- a/modules/registry/registry-tools/registry-tool/pom.xml
+++ b/modules/registry/registry-tools/registry-tool/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata-registry-tools</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/security/pom.xml b/modules/security/pom.xml
index 92ed231..e74ee96 100644
--- a/modules/security/pom.xml
+++ b/modules/security/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/server/pom.xml b/modules/server/pom.xml
index 0bedd4b..d42648a 100644
--- a/modules/server/pom.xml
+++ b/modules/server/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
diff --git a/modules/sharing-registry/pom.xml b/modules/sharing-registry/pom.xml
index b44b66f..2edfb1c 100644
--- a/modules/sharing-registry/pom.xml
+++ b/modules/sharing-registry/pom.xml
@@ -26,7 +26,7 @@
     <artifactId>airavata</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
   </parent>
 
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
diff --git a/modules/sharing-registry/sharing-data-migrator/pom.xml b/modules/sharing-registry/sharing-data-migrator/pom.xml
index 04da659..d9cb61c 100644
--- a/modules/sharing-registry/sharing-data-migrator/pom.xml
+++ b/modules/sharing-registry/sharing-data-migrator/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata-sharing-registry</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
   </parent>
 
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
@@ -70,7 +70,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.airavata</groupId>
       <artifactId>airavata-commons</artifactId>
-      <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+      <version>0.17</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>log4j</groupId>
diff --git a/modules/sharing-registry/sharing-registry-distribution/pom.xml b/modules/sharing-registry/sharing-registry-distribution/pom.xml
index 25f66e2..4e78596 100644
--- a/modules/sharing-registry/sharing-registry-distribution/pom.xml
+++ b/modules/sharing-registry/sharing-registry-distribution/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata-sharing-registry</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
diff --git a/modules/sharing-registry/sharing-registry-server/pom.xml b/modules/sharing-registry/sharing-registry-server/pom.xml
index 7c8b11f..58cd598 100644
--- a/modules/sharing-registry/sharing-registry-server/pom.xml
+++ b/modules/sharing-registry/sharing-registry-server/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
     <artifactId>airavata-sharing-registry</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
@@ -89,7 +89,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.airavata</groupId>
       <artifactId>airavata-messaging-core</artifactId>
-      <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+      <version>0.17</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 
diff --git a/modules/sharing-registry/sharing-registry-stubs/pom.xml b/modules/sharing-registry/sharing-registry-stubs/pom.xml
index 57dff77..0e2c9fd 100644
--- a/modules/sharing-registry/sharing-registry-stubs/pom.xml
+++ b/modules/sharing-registry/sharing-registry-stubs/pom.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
     <artifactId>airavata-sharing-registry</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <relativePath>../pom.xml</relativePath>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
@@ -43,7 +43,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.airavata</groupId>
       <artifactId>airavata-data-models</artifactId>
-      <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+      <version>0.17</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 
diff --git a/modules/user-profile-migration/pom.xml b/modules/user-profile-migration/pom.xml
index db3173f..e47e2cf 100755
--- a/modules/user-profile-migration/pom.xml
+++ b/modules/user-profile-migration/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>airavata</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
 
@@ -91,7 +91,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.airavata</groupId>
       <artifactId>airavata-commons</artifactId>
-      <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+      <version>0.17</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.airavata</groupId>
diff --git a/modules/workflow/pom.xml b/modules/workflow/pom.xml
index 326a5f7..7c1d842 100644
--- a/modules/workflow/pom.xml
+++ b/modules/workflow/pom.xml
@@ -26,13 +26,13 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
     <artifactId>airavata</artifactId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
     <relativePath>../../pom.xml</relativePath>
   </parent>
   
   <artifactId>workflow</artifactId>
   <packaging>pom</packaging>
-  <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+  <version>0.17</version>
   <name>Airavata Workflow</name>
   <modules>
     <module>workflow-core</module>
diff --git a/modules/workflow/workflow-core/pom.xml b/modules/workflow/workflow-core/pom.xml
index 1b67564..e18c08e 100644
--- a/modules/workflow/workflow-core/pom.xml
+++ b/modules/workflow/workflow-core/pom.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
   <parent>
     <artifactId>workflow</artifactId>
     <groupId>org.apache.airavata</groupId>
-    <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+    <version>0.17</version>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <artifactId>airavata-workflow-core</artifactId>
diff --git a/pom.xml b/pom.xml
index c2a76ba..732c808 100644
--- a/pom.xml
+++ b/pom.xml
@@ -38,7 +38,7 @@
   <artifactId>airavata</artifactId>
   <packaging>pom</packaging>
   <name>Airavata</name>
-  <version>0.17-SNAPSHOT</version>
+  <version>0.17</version>
 
   <url>http://airavata.apache.org/</url>
   <inceptionYear>2011</inceptionYear>
@@ -47,7 +47,7 @@
     <connection>scm:git:https://github.com/apache/airavata.git</connection>
     <developerConnection>scm:git:https://github.com/apache/airavata.git</developerConnection>
     <url>https://github.com/apache/airavata</url>
-    <tag>master</tag>
+    <tag>airavata-0.17</tag>
   </scm>
 
   <mailingLists>