tree: bac6c4892c1fbfbd66d45e70e684f54b9e6c0dc3 [path history] [tgz]
  1. build.sh
  2. scancode.sh
  3. setup.sh
  4. setupscan.sh