tree: 455a19aba826b76ea6a6685ab1f5ed2537f94497 [path history] [tgz]
  1. hcat.sh
  2. umaskcheck.sh