blob: 4040695fcac34318084d849717563ebbba148f85 [file] [log] [blame]
################################################################################
##
## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
## this work for additional information regarding copyright ownership.
## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
## (the "License"); you may not use this file except in compliance with
## the License. You may obtain a copy of the License at
##
## http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
##
## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
## distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
## WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
## See the License for the specific language governing permissions and
## limitations under the License.
##
################################################################################
# 00xxx = FXG Localized Exception
# For localization -
ErrorEmbeddingImage = Fejlen ''{0}'' opstod under integration af billedet: ''{1}''.
ErrorParsingFXG = Fejl under fortolkning af FXG-filen: ''{0}''.
ErrorScanningFXG = Fejl under scanning af FXG-filen: ''{0}''.
FXGVersionHandlerNotRegistered = H\u00e5ndteringsmetoden FXG version ''{0}'' er ikke registreret.
InternalProcessingError = Fejl ''{0}'' under behandling af fil.
InvalidBooleanValue = Attributten ''{0}'' indeholder en ugyldig boolesk v\u00e6rdi ''{1}'' – den skal v\u00e6re enten ''true'' eller ''false'', skrevet med sm\u00e5 bogstaver.
InvalidChildColorTransformNode = Kan ikke angive en underordnet til colorTransform hvis der er angivet en alfa-attribut.
InvalidChildMatrixNode = Kan ikke angive en underordnet til en matrix hvis der er angivet transformeringsattributter.
InvalidChildNode = Den underordnede node ''{0}'' underst\u00f8ttes ikke af noden ''{1}''.
InvalidColorMatrix = Ugyldig v\u00e6rdi for farvematrix ''{0}'' – den skal v\u00e6re en kommasepareret streng p\u00e5 20 cifre.
InvalidColorValue = Attributten {0} indeholder en fejlformateret farvev\u00e6rdi, ''{1}'', – den skal have formatet ''#RRGGBB''.
InvalidDefinitionName = Kan ikke bruge det reserverede elementnavn ''{0}'' som navn p\u00e5 biblioteksdefinition.
InvalidDoubleValue = Attributten ''{0}'' indeholder en ugyldig numerisk v\u00e6rdi, ''{1}'' – der skal angives et kommatal.
InvalidFloatValue = Ugyldig flydende v\u00e6rdi, ''{0}''.
InvalidFXGRootNode = <Graphic> skal v\u00e6re rodnoden af et FXG-dokument.
InvalidIntegerValue = Attributten ''{0}'' indeholder en ugyldig numerisk v\u00e6rdi: ''{1}'' &ndash; den skal v\u00e6re et heltal.
InvalidMajorVersion = Hovedversion underst\u00f8ttes ikke af dette kompileringsprogram.
InvalidMaskElement = <mask> elementet skal v\u00e6re inden ethvert grafisk element.
InvalidPathData = Oplysninger om stien er ugyldige.
InvalidScaleGridGroupChild = En underordnet gruppe kan ikke findes i en gruppe der definerer skaleringsgitter.
InvalidScaleGridRotationAttribute = En gruppe der definerer skaleringsgitter, kan ikke angive rotationsattributten.
InvalidGroupIDAttribute = Id-attributten er ikke tilladt p\u00e5 en definition af en underordnet gruppe.
InvalidIdentifierFormat = Ugyldigt identifikatorformat.
InvalidLibraryElement = <Library> elementet skal v\u00e6re inden elementet <mask> og ethvert andet grafisk element.
InvalidNestingElements = <tcy> elementet m\u00e5 ikke v\u00e6re et underordnet element for <a>, som er et underordnet element for en anden <tcy> &ndash; og omvendt.
InvalidNodeAttribute = Attributten ''{0}'' underst\u00f8ttes ikke af noden ''{1}''.
InvalidPercentValue = Attributten ''{0}'' indeholder en procentv\u00e6rdi, ''{1}''.
InvalidRectRadiusXRadiusYAttribute = RadiousX og RadiusY skal v\u00e6re st\u00f8rre end 0.
InvalidRichTextContent = Indhold til RichText skal v\u00e6re sammenh\u00e6ngende.
InvalidSourceFormat = Ugyldigt format for kildestreng.
InvalidSpanContent = Indhold til span skal v\u00e6re sammenh\u00e6ngende.
InvalidTabStops = Forkert formede tabulatorstop "{0}".
InvalidTextGraphicContent = Indhold til TextGraphic skal v\u00e6re sammenh\u00e6ngende.
InvalidVersionNumber = Ugyldigt versionsnummer &ndash; fortolkningsfejl.
MissingDefinitionName = Definitionselementet skal have en navneattribut.
MissingFormatName = Formateringselementet skal have en navneattribut.
MissingGroupChildNode = Definitionselementet skal definere en enkelt underordnet node for gruppen.
MissingHref = Attributten href mangler i elementet <a>.
MissingSourceAttribute = Manglende kildeattribut i <BitmapImage> eller <BitmapFill>.
MissingVersionAttribute = Manglende versionsattribut i <Graphic>.
MultipleContentElements = Der tillades ikke flere indholdselementer.
MultipleLibraryElements = Der tillades ikke flere bibliotekselementer.
MultipleLinkFormatElements = Der tillades ikke flere LinkFormat-elementer.
MultipleMaskElements = Der tillades ikke flere <mask>-elementer.
MultipleTextLayoutFormatElements = Der tillades ikke flere <TextLayoutFormat>-elementer.
OutOfRangeValue = Attributten {0} indeholder en ugyldig v\u00e6rdi, "{1}" &ndash; den skal v\u00e6re st\u00f8rre end eller lig med ''{2}'' og mindre end eller lig med "{3}''.
PrivateElementMultipleOccurrences = Flere forekomster af elementet Private underst\u00f8ttes ikke.
PrivateElementNotChildOfGraphic = Elementet Private skal v\u00e6re et underordnet element for grafikelementet.
PrivateElementNotLast = Elementet Private skal v\u00e6re det sidste underordnede element for grafikelementet.
UnknownAlignmentBaseline = Ukendt grundlinje for justering, ''{0}''.
UnknownBackgroundAlpha = Ukendt baggrunds-alfa ''{0}''.
UnknownBaselineShift = Ukendt forskydning af grundlinje, '''{0}''.
UnknownBevelType = Ukendt kanttype ''{0}''.
UnknownBlendMode = Ukendt blandingsmetode ''{0}''.
UnknownBlockProgression = Ukendt blokprogression ''{0}''.
UnknownBreakOpportunity = Ukendt pausemulighed ''{0}''.
UnknownColorWithEnum = Ukendt farve med enum ''{0}''.
UnknownColumnCount = Ukendt kolonneantal ''{0}''.
UnknownColumnGap = Ukendt kolonnemellemrum ''{0}''.
UnknownColumnWidth = Ukendt kolonnebredde ''{0}''.
UnknownDigitCase = Ukendt ciffertype ''{0}''.
UnknownDigitWidth = Ukendt cifferbredde ''{0}''.
UnknownDirection = Ukendt retning ''{0}''.
UnknownDominantBaseline = Ukendt dominerende grundlinje ''{0}''.
UnknownElementInVersion = Elementnavnet ''{1}'' er ukendt i FXG-version ''{0}''.
UnknownFillMode = Ukendt udfyldningsmetode ''{0}''.
UnknownFirstBaselineOffset = Ukendt forskydning af f\u00f8rste grundlinje ''{0}''.
UnknownFontStyle = Ukendt typografi ''{0}''.
UnknownFontWeight = Ukendt skrifttykkelse ''{0}''.
UnknownImgHeight = Ukendt billedh\u00f8jde ''{0}''.
UnknownImgWidth = Ukendt billedbredde ''{0}''.
UnknownInterpolationMethod = Ukendt interpoleringsmetode ''{0}''.
UnknownJustificationRule = Ukendt justeringsregel ''{0}''.
UnknownJustificationStyle = Ukendt justeringsstil ''{0}''.
UnknownKerning = Ukendt knibning ''{0}''.
UnknownLeadingModel = Ukendt indledende model ''{0}''.
UnknownLigatureLevel = Ukendt ligaturniveau ''{0}''.
UnknownLineBreak = Ukendt linjeskift ''{0}''.
UnknownLinkFormat = Ukendt linkformat ''{0}''.
UnknownMaskType = Ukendt maskType ''{0}''.
UnknownPaddingBottom = Ukendt margen nederst ''{0}''.
UnknownPaddingLeft = Ukendt margen til venstre ''{0}''.
UnknownPaddingRight = Ukendt margen til h\u00f8jre ''{0}''.
UnknownPaddingTop = Ukendt margen \u00f8verst ''{0}''.
UnknownSpreadMethod = Ukendt spreadMethod ''{0}''.
UnknownTextAlign = Ukendt tekstjustering ''{0}''.
UnknownTextDecoration = Ukendt tekstdekorering ''{0}''.
UnknownTextJustify = Ukendt tekstjustering ''{0}''.
UnknownTextRotation = Ukendt tekstrotation ''{0}''.
UnknownTypographicCase = Ukendt typografisk st\u00f8rrelse ''{0}''.
UnknownVerticalAlign = Ukendt lodret justering ''{0}''.
UnknownWhiteSpaceCollapse = Ukendt fjernelse af mellemrum ''{0}''.
UnknownWindingValue = Ukendt omviklingsv\u00e6rdi ''{0}''.
UnsupportedCapsSetting = Ikke-underst\u00f8ttet indstilling for CapsLock ''{0}''
UnsupportedJointsSetting = Ikke-underst\u00f8ttet indstilling for led ''{0}''.
UnsupportedScaleMode = Ikke-underst\u00f8ttet indstilling for scaleMode ''{0}''.